De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs. Proeve van bekwaamheid en Examenprojecten Marlies Kloppenburg Kenniskring BA 17 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs. Proeve van bekwaamheid en Examenprojecten Marlies Kloppenburg Kenniskring BA 17 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 Proeve van bekwaamheid en Examenprojecten Marlies Kloppenburg Kenniskring BA 17 december 2008

3  Kenmerken/verschillen Proeve van Bekwaamheid / examenprojecten  Uit welke onderdelen bestaan de instrumenten  Relatie met het toezichtkader van de inspectie (‘07 – ’08) Programma

4 Proeve van Bekwaamheid in leerbedrijf Examenproject in gesimuleerde context Uitvoering van kerntaak/werkprocessen in realistische context Beoordeling proces, resultaat en ontwikkelingsvermogen Beoordeling door (min.) 2 beoordelaars Beoordelingscriteria afgeleid van kwalificatiedossier Uitgangspunten

5 Inhoud examenproducten ProeveExamenproject - Randvoorwaarden uitvoering - Stappenplan kandidaat - Beoordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp) - Beoordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp + specificaties) - Richtlijnen nagesprek - Format logboek en reflectie- Format reflectie - Beschrijving situatie en opdracht - Voorbereidingsactiviteiten - Rolbeschrijving en bijlagen - Werkprocessen – resultaten 5

6 6

7 Inhoud examenproducten ProeveExamenproject - Randvoorwaarden uitvoering - Stappenplan kandidaat - Beoordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp) - Beoordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp + specificaties) - Richtlijnen nagesprek - Format logboek en reflectie- Format reflectie - Beschrijving situatie en opdracht - Voorbereidingsactiviteiten - Rolbeschrijving en bijlagen - Werkprocessen – resultaten 7

8 8

9 Inhoud examenproducten ProeveExamenproject - Randvoorwaarden uitvoering - Stappenplan kandidaat - Beoordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp) - Beoordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp + specificaties) - Richtlijnen nagesprek - Format logboek en reflectie- Format reflectie - Beschrijving situatie en opdracht - Voorbereidingsactiviteiten - Rolbeschrijving en bijlagen - Werkprocessen – resultaten 9

10 Voorbeeld beoordelingsformulier

11 Voorbeeld waarderingshulp

12 Inhoud examenproducten ProeveExamenproject - Randvoorwaarden uitvoering - Stappenplan kandidaat - Beroordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp) - Beroordelingsinstrumenten (criteria + waarderingshulp + specificaties) - Richtlijnen nagesprek - Format logboek en reflectie- Format reflectie - Beschrijving situatie en opdracht - Voorbereidingsactiviteiten - Rolbeschrijving en bijlagen - Werkprocessen – resultaten 12

13 Welke documenten voor wie?? PvB 13 Kandidaat: handleiding kandidaat Bedrijf: beoordelingscriteria (+ eventueel waarderingshulp) School: proeve van bekwaamheid, bijlagen en handleiding gebruik pvb/exproj

14 Welke documenten voor wie?? Examenproject 14 Kandidaat: Handleiding kandidaat Rolspelers: rolbeschrijving + situatiebeschrijving + evt. bijlagen die nodig zijn voor de rol School: examenproject + handleiding gebruik pvb/exproj

15 Procesgang 15 1.Voorbespreken Afspraken maken over werkzaamheden Op te leveren producten Beoordelingscriteria Proces 2.Uitvoeren examen 3.Beoordelen

16 Standaard 3: betrokkenen bij examinering zijn deskundig 16 Er is vastgelegd dat de beoordelaar(s) deskundig zijn (kennis van vakinhoud/ beoordelen) Bijvoorbeeld d.m.v.: –beoordelaarstraining, –ervaring, –monitoring beoordelingsgedrag, –vooraf doorspreken criteria en proces, …

17 Standaard 4: examen voldoet inhoudelijk aan uitstroomeisen 17 Elk beoordelingscriterium is gekoppeld aan een werkproces Opdrachten passen bij eindniveau (beginnend beroepsbeoefenaar) –Vooraf afspreken wat de werkzaamheden zijn –Achteraf controle a.d.h.v. producten en logboek

18 Standaard 5: examen voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen 18 Eenduidige, vastgestelde beoordelingsprocedure Beoordeling wordt onderbouwd Vastgelegd is wat er gebeurd als twee beoordelaars het niet eens zijn met elkaar Afnamecondities zijn vooraf besproken en vastgelegd (wat gaat kandidaat doen, waar, wanneer, etc.) Achteraf wordt gecontroleerd of examen verlopen is volgens afnamecondities

19 Standaard 6: examineringsprocessen zijn transparant 19 De deelnemers zijn tijdig (± 2 weken voor het begin van het examen) geïnformeerd over: –wijze van examineren / algemene beschrijving van het examen –wanneer het examen plaatsvindt –welke taken en verantwoordelijkheden de deelnemer krijgt –het bedrijf en de afdeling waar de deelnemer gaat werken –de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria

20 Standaard 7: examineringsprocessen zijn geborgd 20 Regelmatige evaluatie volgens van te voren vastgestelde criteria Verbinding tussen uitkomsten v.d. evaluaties en verbetermaatregelen (ontwikkelingsgerichtheid)

21 Knelpunten 21 Hoe borg je deskundigheid beoordelaars? Hoe regel je onafhankelijkheid beoordelaars? Hoe borg je dat inhoud werkzaamheden voldoet aan inhoudelijke uitstroomeisen?

22 Contact  Stichting Praktijkleren  Disketteweg 11  3821 AR AMERSFOORT  T: (033) 470 99 30  E: info@stichtingpraktijkleren.nl  W: www.stichtingpraktijkleren.nlwww.stichtingpraktijkleren.nl  Nieuwsflits Stichting Praktijkleren (meld u aan!)


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs. Proeve van bekwaamheid en Examenprojecten Marlies Kloppenburg Kenniskring BA 17 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google