De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel december 2010

2 Programma Maatschappelijke opgave bodemsanering Centrale vraag en hoofdconclusie Deelconclusies en aanbevelingen Reactie GS Nawoord Rekenkamer

3 Maatschappelijke opgave bodemsanering

4 Centrale vraag  Leiden de provinciale keuzes tot effectief bodemsaneringsbeleid en welke leerervaringen kunnen worden opgedaan voor de komende jaren?

5 Hoofdconclusie 1)Provinciale keuzes hebben bijgedragen aan het realiseren van de prestaties 2005-2009 2)Niet helder of keuzes leiden tot behalen landelijke 2015- doelstellingen 3)Begin 2011 wordt sluitende aanpak gerealiseerd

6 Aanbevelingen bij hoofdconclusie Voor PS en GS: Stel voor de komende periode een sluitende aanpak op voor de landelijke 2015-doelstellingen

7 Voorbeeld sluitende aanpak: scenarioberekeningen Doel: inzicht in haalbaarheid en sturingsmogelijkheden Samenhang tussen: - aantal locaties - kosten - financiering - doorlooptijd Inzicht: Haalbaar? Sturing nodig? Sturing door beïnvloeding tijd en geld, maar bijvoorbeeld ook kwaliteit

8 Aanbevelingen bij hoofdconclusie Voor PS en GS: Breng daarnaast een prioritering aan in de humane spoedlocaties

9 Deelconclusies: beleidsuitvoering Helder hoe het beleid wordt uitgevoerd Provincie sluit nauw aan op marktdynamiek, maar geen inschatting hoogte bijdrage markt Toezicht op nazorg pas laat systematisch opgepakt

10 Beleidsuitvoering: aanbevelingen Voor GS: Maak in het kader van de sluitende aanpak een schatting van de bijdrage van de markt Voer het toezicht op nazorg volgens plan uit en zorg daarbij voor een inhaalslag

11 Deelconclusies: inzicht in voortgang Er is inzicht in de voortgang van de prestaties 2005-2009 Moeilijk zicht te krijgen of de provincie op koers ligt voor het behalen van de landelijke doelen

12 Inzicht in voortgang: aanbevelingen Voor GS: Laat in de monitoringsgegevens zien wat de voortgang is t.o.v. landelijke doelen

13 Deelconclusies: rol PS PS hebben kaderstellende en controlerende rol voldoende ingevuld in 2005-2009 Rol is niet gericht geweest op het behalen van de landelijke 2015- doelstellingen

14 Rol PS: aanbevelingen Voor PS: Vraag GS om sluitende aanpak voor landelijke doelen Voor GS: Laat zien hoe PS (zo nodig) kunnen bijsturen om landelijke doelen van 2015 te halen

15 Reactie GS Heldere en realistische analyse Eind 2010 inzicht in spoedlocaties, daarna sluitende aanpak ontwikkelen incl. bijdrage markt en verwerking in monitoringsgegevens Toezicht op nazorg: alle locaties binnen drie jaar controleren Prioriteren in humane spoedlocaties is ontoelaatbaar, pas bij onvoldoende middelen financieel prioriteren

16 Nawoord Rekenkamer Voor PS van belang na te gaan of er sprake is van realistische planning Snel inzicht krijgen in de haalbaarheid van het aanpakken van de humane spoedlocaties

17 Vragen? Oldrik Bulthuis (projectleider) o.bulthuis@rekenkameroost.nl Nienke van der Beek n.vanderbeek@rekenkameroost.nl Tel: (0570) 66 58 00


Download ppt "Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google