De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtmatigheid en risicocontrole in de WWB Met lastenreductie voor burger en organisatie Ben Schepers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtmatigheid en risicocontrole in de WWB Met lastenreductie voor burger en organisatie Ben Schepers."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtmatigheid en risicocontrole in de WWB Met lastenreductie voor burger en organisatie Ben Schepers

2 Voorbeelden WWB “Preventief organiseren” –Documentatie “rechten en plichten” –Snelbalies en mandaten –Normverstrekking –Administratieve voorintakes –Mutatieformulieren –Sanering uitvraag/bewijslast –Uitleg jaarthema en steekproeven achteraf –Voorinvulling en hergebruik –Omgekeerde intake

3 Voorbeelden WWB “Zoeklicht controles” –Bestandsuitwisselingen –ROF alleen bij sterk wisselende inkomsten –Verificatie tijdens doelmatigheidscontacten –Samenloopsignalen IB –Themaonderzoeken –“Klassieke” risicoprofielen “Toegespitste aanpak” –Indien nodig –Volledige verantwoording en bewijslast

4 Zonder slag of stoot? Risico’s en kansen Rechtmatigheid en doelmatigheid Weerstanden en ambitie Accountants en dienstverleners Loslaten en behouden Vertrouwen en wantrouwen

5 Stellingen Preventief organiseren werkt fraude in de hand. Zoeklichtcontroles zijn nooit sluitend. Iedere klant moet dezelfde controle ondergaan.

6 Oplossingen Klant centraal In beleid verankerd Denken in verantwoorde risico’s “Risicogestuurd” werken Controlluw waar mogelijk en controlsluw waar nodig Procesmatig begeleiden Lef tonen en tijd nemen

7 Risicosturing Wat is het? –Effect = Risico x Kans –Sturing op dienstverlening en kwaliteit –Kennis van bestand Wat beoogd het? –Optimale ALV burger en organisatie –Toepassing juiste controlescenario –Klantprofielen in beeld

8 Klantprofielen Enkel of meervoudig kenmerken Bedrijfsvoering Frauderisico’s Doelmatigheid dienstverlening Bijzondere kenmerken

9 Kritische factoren Thema’s en profielen vergen periodiek onderhoud Betrokkenheid medewerkers en management IC en accountant denken graag mee “Loslaten” kost tijd en aandacht Twee stappen vooruit en 1 terug Risico’s verantwoord nemen Vertrouwen houden

10 Conclusies ALV burgers is echt mogelijk Risico’s niet onverantwoord Kosten bedrijfsvoering lager Doelmatigheid dienstverlening beter maar ook –Met beleid –Met ervaringen –Met medewerkers –Met durf

11 Veiling Bewijsdocumentatie saneren. Iedereen gaat staan. Ben stelt bewijsdoc’s ter discussie met uitleg. Publiek kiest en gaat zitten of blijft staan. Zitten is saneren; staan is uitleggen aan de zaal. Ben bemoeit zich ermee en gaat vragen stellen. Als antwoord mogen mensen gaan zitten. Eindconclusie: bewijsdocument is veelal niet nodig –Onzin –Elders goed te verkrijgen –Risico nihil Of wel nodig maar beter risicogestuurd georganiseerd.


Download ppt "Rechtmatigheid en risicocontrole in de WWB Met lastenreductie voor burger en organisatie Ben Schepers."

Verwante presentaties


Ads door Google