De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda punt 1 HDN Presentatie HDN Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda punt 1 HDN Presentatie HDN Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten”"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda punt 1 HDN Presentatie HDN Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten”

2 Agenda punt 1 HDN Actueel onderwerp (am 14-3-2011)

3 Agenda punt 1 HDN Historie 2005 BDF Besluit financiële dienstverlening 2007 WFT Wet Financieel Toezicht 2006 WFD Wet Financiele Dienstverlening BGFO Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

4 Agenda punt 1 HDN Uitdagingen Waarom is de WFT, toezicht en uitvoering zo complex? Omkering van de bewijslast Open normering Veel “losse”schakels door ontvlechting Uitdagingen voor “Compliance” Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving. Anderzijds kan de term ook duiden op de compliance functie (afdeling, cel,...) die het bestuur bijstaat bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met vigerende wet- en regelgeving. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Letter vs. geest van de wetgeving

5 Agenda punt 1 HDN Uitdagingen (2)

6 Agenda punt 1 HDN Zorgplicht Zorgplicht Zorgplicht geldt voor alle financiële dienstverleners (intermediairs, banken, verzekeraars) en geldt voor alle vormen van financiële dienstverlening (of en nu wel of geen sprake is van advies). Ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden blijft men zelf een verantwoordelijkheid houden. Zorgplicht = containerbegrip Breedste zin “handelen in belang van de klant” (consument )

7 Agenda punt 1 HDN Adviesregels De zorgplicht is terug te vinden in zogenaamde adviesregels. - Inventarisatie en opstellen van “klantprofiel” - Inhoud van het klantadvies en de samenhang met het gekozen product, de vastlegging van het advies vanwege “reconstrueerbaarheid” - Vastleggen/bewaarplicht van alle documenten/werkzaamheden in het klantdossier - Het toezicht op de wijze van adviseren aan klanten en de wettelijke verplichting tot nazorg.

8 Agenda punt 1 HDN Is er een taak voor HDN? Nazorg Adviseur moet gedurende de looptijd van de overeenkomst de klant informeren over ‘relevante wijzigingen’ die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het afgenomen product/dienst, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook het bijhouden van de wijzigingen in omstandigheden klant valt hieronder! De nazorg: wettelijke verplichtingen? De financiële dienstverlener is, náást de eigen verantwoordelijkheid van de klant, verantwoordelijk voor het geven van nazorg aan de klant. Wanneer een product is bemiddeld, waar naar verwachting wijzigingen in de wet c.q. de maatschappij en economie, invloed zullen hebben op de gemaakte keuze c.q. bijsturing wenselijk kan zijn, moeten afspraken over nazorg gemaakt worden. Reconstrueren en archiveren Als redelijk handelend en bekwame adviseur verwacht de klant, rechter, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, AFM, ombudsman, enz. dat er een deugdelijk klantendossier wordt bijgehouden. De Wft houdt daarnaast ook toezicht op de zorgplicht. In dat kader moet het gehele adviestraject reconstrueerbaar zijn

9 Agenda punt 1 HDN Is er een taak voor HDN? Nazorg - Rol in “Hoe partijen wijzigingen en informatie doorgeven en uitwisselen” - Rol in vraagstuk “Hoe weet de keten dat (en wat) er wat gewijzigd is.” Reconstrueren en archiveren - Oplossingen om keten minimaal te doorbreken - Standaardisatie waar mogelijk. Dit verlicht de administratieve en controle werkzaamheden in de keten.

10 Agenda punt 1 HDN Mogelijkheden Nazorg Vanuit aanbieder worden periodiek overzichten gezonden (post, mail enz) of op extranet ter beschikking gesteld. HDN ProlongatieBericht. Prolongatie kent diverse betekenissen. Op onze branche zijn de volgende van toepassing: - Verlenging - Vernieuwing - Vervolg - Voortzetting - Termijnverlenging

11 Agenda punt 1 HDN Standarisatie van informatie

12 Agenda punt 1 HDN Mogelijkheid Reconstrueren en archiveren

13 Agenda punt 1 HDN Vragen?


Download ppt "Agenda punt 1 HDN Presentatie HDN Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten”"

Verwante presentaties


Ads door Google