De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEPA Kans of bedreiging? SEPA DACT Treasury Beurs 11 november 2011 Noordwijk Dirco van de Pol – Managing partner Enigma Payments Consulting Rodrique Engering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEPA Kans of bedreiging? SEPA DACT Treasury Beurs 11 november 2011 Noordwijk Dirco van de Pol – Managing partner Enigma Payments Consulting Rodrique Engering."— Transcript van de presentatie:

1 SEPA Kans of bedreiging? SEPA DACT Treasury Beurs 11 november 2011 Noordwijk Dirco van de Pol – Managing partner Enigma Payments Consulting Rodrique Engering - Hoofd FEZ Accounting House UWV

2 Agenda → SEPA introductie door Enigma → SEPA ervaringen door UWV → Discussieronde 2

3 SEPA: Single Euro Payments Area → Na chartale Europese eenwording (euro), binnenkort ook één uniforme girale betaalmarkt → De harmonisatie van het betalingsverkeer draagt bij aan efficiency, marktwerking en grotere concurrentiekracht EU → De Europese overschrijving (SEPA Credit Transfer) en de Europese incasso (SEPA Direct Debit) zijn op 28 januari 2008 respectievelijk 2 november 2009 geïntroduceerd → Beide betaalproducten vervangen de huidige binnenlandse overschrijving- en incassoproducten in de landen binnen de eurozone → De SEPA wetgeving wordt binnen alle EU-lidstaten dwingend voor bedrijven en consumenten

4 4 Tijdslijnen SEPA in perspectief Banken SDD-gereed EU Lissabon akkoord 04/2000 SDD SCT Q1 2014 Q1 2013 2008 Banken SCT-gereed EC Regulering Bolkestein Richtlijn Start European Payments Council (EPC) PSD Aanpassingstijd bedrijven Of één einddatum voor SCT en SDD? 2001 2009

5 Bedrijfsleven steeds actiever bezig met SEPA → SEPA wint aan bekendheid bij bedrijven en instellingen → Bedrijven steeds meer bewust dat nieuwe SEPA producten moeten worden ingevoerd → De verantwoordelijkheid voor betalingsverkeer bij bedrijven is verschillend georganiseerd: Treasury, Operations en Accounting houden zich bezig met betalingsverkeer → Bedrijven staan voor de keuze : –SEPA invoeren als minimum scenario –SEPA als kans (!) door toekomstvaste en efficiënte inrichting → Business case verschilt sterk per type bedrijf en soort activiteit: –Veel of weinig incasso’s? –Nationaal georganiseerd of activiteiten in meerdere landen? 5

6 SEPA: katalysator voor verbeteringen → De noodzaak tot investeren in SEPA stimuleert organisaties ook andere discussies te voeren → Er zijn verschillende domeinen die de business case van SEPA helpen onderbouwen → Hierna twee voorbeelden: –Huisbankier –Migratie 6

7 Afspraken met uw (huis)bank → Nieuwe contracten voor SEPA noodzakelijk → SEPA pricing nog divers, goed onderhandelmoment met uw bank → SEPA migratie services: –Wat biedt de huidige huisbankier? –Wat heeft u nodig? → Ideaal moment voor een huisbankierselectie traject: 7

8 Aandachtspunten voor uw SEPA migratie → Welke tijdelijke of éénmalige oplossingen bestaan er om eenvoudiger te migreren? → Welke structurele oplossingen zijn er die de organisatie‘ontzorgen’ voor de toekomst? → Hoe kunnen uw leverancier(s) en bank u helpen om eenvoudiger te migreren naar SEPA? 8

9 9 Payments Barometer → Enigma en PWC hebben begin 2010 gezamenlijk een uitgebreide payments survey in de markt gezet → Tweemaal per jaar wordt de survey uitgegeven, laatste onderzoek is vorige week gepubliceerd!

10 → SEPA ervaringen UWV

11 Bewustwording over SEPA → SEPA een onbekend fenomeen → SEPA levert weinig op voor UWV en haar klanten → Maar SEPA is wel relevant en onontkoombaar → SEPA in drie rondes stevig op de radar gezet → SEPA heeft forse impact op UWV

12 Het UWV SEPA-programma → Startpunt –Fusieorganisatie –Betalingsverkeer betreft vooral excasso en vooral nationaal –(In)flexibiliteit van veranderkalender en projectportfolio → Inrichting –Eerste SCT, daarna SDD –Must haves only –Integraal –Stapsgewijze implementatie i.p.v. big bang –SCT-proof op 1 juli 2012 –Duale periode

13 De lessen van UWV → Bewustwording kost blijvend tijd en energie → Impact valt tegen en gaat verder dan IT → begin op tijd → Banken lossen het niet voor ons op → Business case SEPA voor UWV negatief; schade bij niet tijdig SEPA-proof is veel hoger

14 Vragen? Alle informatie over SEPA kunt u vinden op: www.sepa.nl

15 Discussievragen → Tot welk inzicht heeft het afgelopen half uur voor u geleid? → Wat is uw ervaring met leveranciers en banken voor het onderwerp SEPA? –Bent u al geïnformeerd? –Heeft u wellicht al SEPA functionaliteit geïmplementeerd? 15


Download ppt "SEPA Kans of bedreiging? SEPA DACT Treasury Beurs 11 november 2011 Noordwijk Dirco van de Pol – Managing partner Enigma Payments Consulting Rodrique Engering."

Verwante presentaties


Ads door Google