De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienstverlening Dyade in het kader van SEPA. Overzicht Quick scan Projectmanagement Advies acceptgiro’s Machtigingenadministratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienstverlening Dyade in het kader van SEPA. Overzicht Quick scan Projectmanagement Advies acceptgiro’s Machtigingenadministratie."— Transcript van de presentatie:

1 Dienstverlening Dyade in het kader van SEPA

2 Overzicht Quick scan Projectmanagement Advies acceptgiro’s Machtigingenadministratie

3 Quick scan Uitvoeren van een quick scan bij klanten om vast te stellen wat zij moeten doen om SEPA-proof te geraken. Daarnaast ingang om additionele diensten te leveren. Tool hiervoor is beschikbaar (moet nog worden beoordeeld) en genereert een adviesrapport waar mogelijk Dyade in de uitvoering kan helpen. Zelf uitvoeren, klant uitvoeren. Belangrijk om de juiste personen spreken bij de uitvoering. Zo volledig mogelijk om maximale spin-off te realiseren. Huidige dienstverlening aanbieden/uitbreiden. Ook voor niet klanten. Quick scan tegen vaste prijs aanbieden en uitvoering in vervolgtraject op basis van aparte offerte.

4 Projectmanagement Na quick scan kan projectmanagement of ondersteuning bij implementatie SEPA aan klanten worden aangeboden. Hebben wij hiervoor deskundigheid in huis? – SEPA kennis bij administrateur/adviseur. Hebben wij hiervoor capaciteit in huis? Projectmanagement of ondersteuning op basis van offerte aanbieden.

5 Advies acceptgiro’s Veel gebruik van acceptgiro’s. Uit de quick scan afleiden of er een business case is om op facturen over te gaan. De acceptgiro komt in 2019 te vervallen. Hoe omgaan met overloop na 01-02-2014? Advisering m.b.t. overloop 01-02-2014 (oude acceptgiro’s blijven liggen en worden door ouders na 01-02-2014 bij hun bank ingediend). Welke scenario’s zijn mogelijk? – IBAN acceptgiro gebruiken. – Over gaan op factuur (verplichte bijdrage)/brief (vrijwillige bijdrage). Klanten adviseren en helpen bij analyse kosten en baten scenario’s. Inzicht geven in de gevolgen van de gekozen scenario op processen bij de klant.

6 Machtigingenadministratie Mogelijkheid tot adviseren van klanten bij het inrichten/onderhouden machtigingenadministratie, of zelfs overnemen van deze administratie. Informeren klant m.b.t. veranderingen in deze administratie en gevolgen voor het proces. – Digitaliseren van machtigings-id, naw, iban, incassant-id, datum,…tbv incassobestand. – Bewaartermijn tot 14 maanden na laatset incasso. – Natte handtekening is vereist (dus geen vinkjes op sites/e-mails). Aanbieden dat wij deze voeren.

7 Afsluitend Aanvullende diensten goed afstemmen met informatieve sessies banken ter voorkoming overlap.


Download ppt "Dienstverlening Dyade in het kader van SEPA. Overzicht Quick scan Projectmanagement Advies acceptgiro’s Machtigingenadministratie."

Verwante presentaties


Ads door Google