De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensverzekering en Lening Manou Schoenmakers Stéphanie Sels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensverzekering en Lening Manou Schoenmakers Stéphanie Sels."— Transcript van de presentatie:

1 Levensverzekering en Lening Manou Schoenmakers Stéphanie Sels

2 Inhoud • Situering • Technieken • Voorschot op polis • Inpandgeving • Schuldsaldoverzekering • Toepassingen

3 Situering • Persoonsverzekering • Forfaitair karakter • Overlijdensrisico en sparen • Artikels WLVO: • Art. 1 B b en 1 J WLVO

4 Technieken • Voorschot op polis • Inpandgeving • Schuldsaldoverzekering

5 Voorschot op polis • Art. 116 WLVO: Recht van voorschot • Verzekeringnemer • Toestemming begunstigde • Voorwaarden: • Art. 18 KB 14/11/2003: beperking bedrag voorschot • Kapitaal bij leven en bij overlijden

6 Voorschot op polis • Terugbetaling • Voor einddatum: voorschot + intresten • Intresten betalen tot einddatum + op einddatum: kapitaal - voorschot

7 Voorschot op polis • Voordelen • Toekennings- + gebruiksvoorwaarden: minder streng • Financieren wat u wilt • Meest voordelige keuze • Soepel • Nadelen • Niet zonder risico

8 Inpandgeving • Vestigen van zakelijk zekerheidsrecht • Meer zekerheid dat de schuldenaar verplichtingen nakomt • Speciaal zijn afgesloten • Art. 117 WLVO

9 Inpandgeving • Verzekeraar • Verzekeringsnemer  pandgever • Begunstigde  schuldeiser • Schuldeiser  pandhouder

10 Pandakte • Exclusief recht verzekeringsnemer • Pandakte opstellen • Schriftelijke mededeling via bijvoegsel • Handtekening: pandhouder + verzekeringsnemer • Schriftelijk bewijs waarbij de verzekeringsnemer verklaart dat hij zijn rechten uit de verzekering aan de pandhouder verpandt

11 Pandakte • Authentieke akte bij de notaris • http://www.tinekegrootnotaris.nl/Voorbeeld- Hypotheekakte.html http://www.tinekegrootnotaris.nl/Voorbeeld- Hypotheekakte.html • http://www.hypotheekakte.nl/index.php http://www.hypotheekakte.nl/index.php • Onderhandse akte laten registreren bij belastinginspectie • http://www.bosactie.nl/files/bestanden/Pandakte.pdf http://www.bosactie.nl/files/bestanden/Pandakte.pdf • http://www.sahoca.nl/div/pandakte.pdf http://www.sahoca.nl/div/pandakte.pdf

12 Toestemming pandhouder • Pandgever zijn rechten uit de verzekering wil toepassen ( afkoop, wijzigen van begunstigde ) • Toestemming pandhouder • Schriftelijk akkoord geven • Pandhouder = begunstigde • Uitkering op vervaldag • Overlijden • Afkoop

13 Beslag en verpanding • Andere schuldeiser verzekeringsnemer • Beslag leggen op levensverzekering • Enkel afkoop door schriftelijke toestemming pandhouder • Enkel theorie = geen afstand van zekerheidsrecht

14 Openbaar en stil pandrecht • Vroeger : pandrecht zonder medeweten verzekeraar • Sinds 2006: enkel nog openbaar pandrecht

15 Tweede pandrecht • Tweede pandrecht aan andere schuldeiser • Geldig als vordering van eerste pandrecht is voldaan • Overschot na uitkering van eerste pandhouder • Geen overschot na uitkering/afkoop = geen aanspraak

16 Nadelen schuldeiser • Verzekeringsnemer betaalt geen premie meer = kapitaal en waarborg gereduceerd

17 Voorbeeld • Persoon X heeft een groepsverzekering • Geeft zijn polis in pand ( hypothecaire lening ) • Afstaan van zijn rechten schuldeiser wordt begunstigde van verzekeringspolis • Bijlage worden ondertekend • Persoon X overlijdt schuldeiser : kapitaal overschot : begunstigde of tweede pandhouder

18 Voorbeeld • Persoon X verlaat zijn onderneming • Voldoende reserve • Onvoldoende reserve

19 Fiscaal • Bijzonder aanslagstelsel als fictieve rente op eerste schijf van 69220 euro • Resterend gedeelte aan afzonderlijke aanslagvoet • Fictieve rente : 10 of 13 jaar bij inkomsten van begunstigde gevoegd • Bijkomend voordeel: wettelijk pensioenleeftijd : schijf waarop fictieve rente van toepassing is voor 80% in aanmerking genomen

20 Fiscale voorwaarden • Waarborg hypothecaire lening • Bouwen, verbouwen, herstellen woning in EER • Persoonlijk gebruik kredietnemer en inwonende personen

21 Schuldsaldoverzekering • = risico dekken: plotseling overlijden persoon met lening • Financiële problemen dekken • Voor wie? • Groepsverzekering

22 Premieberekening • Hypotheeklening • Overlijdensrisico • Geslacht • Leeftijd • Roker/ niet- roker • Gezondheidstoestand • Gevaarlijke sporten

23 Soorten • Eenmalige premie • Constante premie over max. 2/3 looptijd lening • Veranderlijke jaarlijkse premie: hele looptijd

24 Premie: soorten • Gegarandeerde premie • Zelfde over hele looptijd • Ervaringspremie • Vast gedurende eerste 3jaar • Daarna eventuele wijziging

25 Soorten dekkingen • Volledige dekking van volledige kapitaal en partners elk 50% • Onvoldoende • Beiden voor 100% • Heel hoge premie • Dekking tussen 100% en 200%

26 Voorbeeld • Jurgen en Sandra kopen samen een huis en lenen € 160.000, af te betalen in 20 jaar aan jaarlijkse vaste intrestvoet 5,2%. Netto-inkomen Jurgen= € 1.800/maand. Netto-inkomen Sandra = € 1.350/maand. Samen betalen ze € 1.063/maand af. • Als Jurgen zou overlijden  onmogelijk voor Sandra om € 1.063 af te betalen. • Jurgen verzekert € 160.000  Sandra moet niets meer afbetalen • Sandra verzekert € 92.300  Jurgen moet nog € 450/maand • In totaal: € 252.300

27 Verzekering op twee hoofden • Beide partners in 1 polis • Overlijden van 1 partner  volledige schuld • Dekking < 100%  deel • Geen fiscaal voordeel

28 Geen verplichte verzekering • Wel aanbevolen • Niet verplicht: verzekering afsluiten bij bank (lening) • Kan wel voordeel geven

29 Fiscaliteit • Belastingvoordeel: • Aftrek enige woning • Pensioensparen • Gewone levensverzekering

30 Aftrek enige woning • Basisaftrek 2011: max. € 2.210/ belastingplichtige • Eerste 10 jaar: + € 710 • Min. 3 kinderen ten laste: + € 70 • Berekend tegen marginale aanslagvoet • Gezinsniveau: x2

31 Pensioensparen • Voor 2010: max. € 870 • Bijzondere gemiddelde aanslagvoet • 30% - 40%

32 Gewone levensverzekering • Voor 2011: max. € 2.120 • Berekening zelfde manier als bij pensioensparen

33 Belastingvermindering mogelijk zonder schuldsaldoV • Wijziging in voorwaarden • Art. 145/1 WIB • Wet 21 oktober 1998 • Wet 17 mei 2000 • Wet is van kracht sinds aanslagjaar 2001 • Enige voorwaarden: • Lening bij instelling in EU • Min. Looptijd 10 jaar • In BE gelegen woning bouwen, verbouwen of kopen

34 Toepassingen • 1. Kan ik bij afsluiten van een schuldsaldoverzekering een belastingvermindering genieten? Indien ja, hoe bepaal ik het aan te geven bedrag? • 2. Welke levensverzekeringspremies komen in aanmerking voor de vermindering voor bouwsparen? • 3. Waarom is de duurtijd van de premiebetaling vaak beperkt tot 2/3 van de duur van het contract? • 4. Is het afsluiten van een schuldsaldoverzekering wettelijk verplicht om aanspraak te kunnen maken op belastingvoordeel voor een hypothecaire lening? • 5. Welk soort schuldsaldoverzekering (variabele premie, koopsom, vaste premie) kies je wanneer?


Download ppt "Levensverzekering en Lening Manou Schoenmakers Stéphanie Sels."

Verwante presentaties


Ads door Google