De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensverzekering en Lening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensverzekering en Lening"— Transcript van de presentatie:

1 Levensverzekering en Lening
Manou Schoenmakers Stéphanie Sels

2 Inhoud Situering Technieken Voorschot op polis Inpandgeving
Schuldsaldoverzekering Toepassingen

3 Situering Persoonsverzekering Forfaitair karakter
Overlijdensrisico en sparen Artikels WLVO: Art. 1 B b en 1 J WLVO

4 Technieken Voorschot op polis Inpandgeving Schuldsaldoverzekering

5 Voorschot op polis Art. 116 WLVO: Recht van voorschot Voorwaarden:
Verzekeringnemer Toestemming begunstigde Voorwaarden: Art. 18 KB 14/11/2003: beperking bedrag voorschot Kapitaal bij leven en bij overlijden

6 Voorschot op polis Terugbetaling Voor einddatum: voorschot + intresten
Intresten betalen tot einddatum + op einddatum: kapitaal -voorschot

7 Voorschot op polis Voordelen Nadelen
Toekennings- + gebruiksvoorwaarden: minder streng Financieren wat u wilt Meest voordelige keuze Soepel Nadelen Niet zonder risico

8 Inpandgeving Vestigen van zakelijk zekerheidsrecht
Meer zekerheid dat de schuldenaar verplichtingen nakomt Speciaal zijn afgesloten Art. 117 WLVO

9 Inpandgeving Verzekeraar Verzekeringsnemer pandgever
Begunstigde  schuldeiser Schuldeiser  pandhouder

10 Pandakte Exclusief recht verzekeringsnemer Pandakte opstellen
Schriftelijke mededeling via bijvoegsel Handtekening: pandhouder + verzekeringsnemer Schriftelijk bewijs waarbij de verzekeringsnemer verklaart dat hij zijn rechten uit de verzekering aan de pandhouder verpandt

11 Pandakte Authentieke akte bij de notaris
Onderhandse akte laten registreren bij belastinginspectie

12 Toestemming pandhouder
Pandgever zijn rechten uit de verzekering wil toepassen ( afkoop , wijzigen van begunstigde ) Toestemming pandhouder Schriftelijk akkoord geven Pandhouder = begunstigde Uitkering op vervaldag Overlijden Afkoop

13 Beslag en verpanding Andere schuldeiser verzekeringsnemer
Beslag leggen op levensverzekering Enkel afkoop door schriftelijke toestemming pandhouder Enkel theorie = geen afstand van zekerheidsrecht

14 Openbaar en stil pandrecht
Vroeger : pandrecht zonder medeweten verzekeraar Sinds 2006: enkel nog openbaar pandrecht

15 Tweede pandrecht Tweede pandrecht aan andere schuldeiser
Geldig als vordering van eerste pandrecht is voldaan Overschot na uitkering van eerste pandhouder Geen overschot na uitkering/afkoop = geen aanspraak

16 Nadelen schuldeiser Verzekeringsnemer betaalt geen premie meer = kapitaal en waarborg gereduceerd

17 Voorbeeld Persoon X heeft een groepsverzekering
Geeft zijn polis in pand ( hypothecaire lening ) Afstaan van zijn rechten schuldeiser wordt begunstigde van verzekeringspolis Bijlage worden ondertekend Persoon X overlijdt schuldeiser : kapitaal overschot : begunstigde of tweede pandhouder

18 Voorbeeld Persoon X verlaat zijn onderneming Voldoende reserve
Onvoldoende reserve

19 Fiscaal Bijzonder aanslagstelsel als fictieve rente op eerste schijf van euro Resterend gedeelte aan afzonderlijke aanslagvoet Fictieve rente : 10 of 13 jaar bij inkomsten van begunstigde gevoegd Bijkomend voordeel: wettelijk pensioenleeftijd : schijf waarop fictieve rente van toepassing is voor 80% in aanmerking genomen

20 Fiscale voorwaarden Waarborg hypothecaire lening
Bouwen, verbouwen, herstellen woning in EER Persoonlijk gebruik kredietnemer en inwonende personen

21 Schuldsaldoverzekering
= risico dekken: plotseling overlijden persoon met lening Financiële problemen dekken Voor wie? Groepsverzekering

22 Premieberekening Hypotheeklening Overlijdensrisico Geslacht Leeftijd
Roker/ niet- roker Gezondheidstoestand Gevaarlijke sporten

23 Soorten Eenmalige premie
Constante premie over max. 2/3 looptijd lening Veranderlijke jaarlijkse premie: hele looptijd

24 Premie: soorten Gegarandeerde premie Ervaringspremie
Zelfde over hele looptijd Ervaringspremie Vast gedurende eerste 3jaar Daarna eventuele wijziging

25 Soorten dekkingen Volledige dekking van volledige kapitaal en partners elk 50% Onvoldoende Beiden voor 100% Heel hoge premie Dekking tussen 100% en 200%

26 Voorbeeld Jurgen en Sandra kopen samen een huis en lenen € , af te betalen in 20 jaar aan jaarlijkse vaste intrestvoet 5,2%. Netto-inkomen Jurgen= € 1.800/maand. Netto-inkomen Sandra = € 1.350/maand. Samen betalen ze € 1.063/maand af. Als Jurgen zou overlijden  onmogelijk voor Sandra om € af te betalen. Jurgen verzekert €  Sandra moet niets meer afbetalen Sandra verzekert €  Jurgen moet nog € 450/maand In totaal: €

27 Verzekering op twee hoofden
Beide partners in 1 polis Overlijden van 1 partner  volledige schuld Dekking < 100%  deel Geen fiscaal voordeel

28 Geen verplichte verzekering
Wel aanbevolen Niet verplicht: verzekering afsluiten bij bank (lening) Kan wel voordeel geven

29 Fiscaliteit Belastingvoordeel: Aftrek enige woning Pensioensparen
Gewone levensverzekering

30 Aftrek enige woning Basisaftrek 2011: max. € 2.210/ belastingplichtige
Eerste 10 jaar: + € 710 Min. 3 kinderen ten laste: + € 70 Berekend tegen marginale aanslagvoet Gezinsniveau: x2

31 Pensioensparen Voor 2010: max. € 870 Bijzondere gemiddelde aanslagvoet
30% - 40%

32 Gewone levensverzekering
Voor 2011: max. € 2.120 Berekening zelfde manier als bij pensioensparen

33 Belastingvermindering mogelijk zonder schuldsaldoV
Wijziging in voorwaarden Art. 145/1 WIB Wet 21 oktober 1998 Wet 17 mei 2000 Wet is van kracht sinds aanslagjaar 2001 Enige voorwaarden: Lening bij instelling in EU Min. Looptijd 10 jaar In BE gelegen woning bouwen, verbouwen of kopen

34 Toepassingen 1. Kan ik bij afsluiten van een schuldsaldoverzekering een belastingvermindering genieten? Indien ja, hoe bepaal ik het aan te geven bedrag? 2. Welke levensverzekeringspremies komen in aanmerking voor de vermindering voor bouwsparen? 3. Waarom is de duurtijd van de premiebetaling vaak beperkt tot 2/3 van de duur van het contract? 4. Is het afsluiten van een schuldsaldoverzekering wettelijk verplicht om aanspraak te kunnen maken op belastingvoordeel voor een hypothecaire lening? 5. Welk soort schuldsaldoverzekering (variabele premie, koopsom, vaste premie) kies je wanneer?


Download ppt "Levensverzekering en Lening"

Verwante presentaties


Ads door Google