De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 e vorm: FEITELIJK SAMENWONEN  Geen “formaliteiten” vereist  Je wordt alle twee of meer fiscaal beschouwd als alleenstaande  Er bestaan geen regels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 e vorm: FEITELIJK SAMENWONEN  Geen “formaliteiten” vereist  Je wordt alle twee of meer fiscaal beschouwd als alleenstaande  Er bestaan geen regels."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 e vorm: FEITELIJK SAMENWONEN  Geen “formaliteiten” vereist  Je wordt alle twee of meer fiscaal beschouwd als alleenstaande  Er bestaan geen regels over bezittingen  Je kan een samenlevingscontract afsluiten

3 2 e vorm: WETTELIJK SAMENWONEN  Schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand  Niet verplicht tot trouw, hulp en bijstand (ook niet in contract)  Alle beslissingen en betalingen ivm woning (eigen of huur) moeten SAMEN beslist worden  Je kan een samenlevingscontract afsluiten

4 3 e vorm: HUWEN  Gebeurt in gemeente van woonst, door schepen, burgemeester of afgevaardigde  Verplicht tot trouw, hulp en bijstand.  Alle beslissingen en betalingen ivm woning (eigen of huur) moeten SAMEN beslist worden  Je kan een huwelijkscontract afsluiten

5 Sociale zekerheid omvat: Tak 1: Ouderdoms- en overlevingspensioenen Tak 2: Werkloosheid Tak 3: Arbeidsongevallenverzekering Tak 4: Beroepsziekteverzekering Tak 5: Gezinsbijslag Tak 6: Ziekte- en invaliditeitsverzekering Tak 7: Jaarlijkse vakantie

6 Werknemers Werkgevers BTW opbrengsten Subsidies van de Staat RSZ Inhouding Bijdrage Int, beheert en verdeelt RIZIVRJVRVPRKWRVAFAOFBZ VakantieZiekteverzekeringPensioen Kinderbijslag WerkloosheidArbeidsongevallenBeroepsziekte Verdeelt Verdeelt en betaalt VerdeeltBetaalt Bijzondere vakantiefondsen Compensatiekassen HVW Syndicale Fondsen Uitbetalingsinstellingen Rechthebbenden MutualiteitenHKZIV Betalen Betaalt

7 UITGANGSPUNT: Sociale zekerheid maakt in de meeste gevallen geen onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden, wel (heel) soms tussen wettelijke samenwonenden en feitelijk samenwonenden.

8 PENSIOENEN  Pensioen is een individueel recht, gebaseerd op de loopbaan van de werknemer. Dus in sé geen verschil bij gewoon RUSTpensioen: wie samenwoont krijgt hetzelfde pensioen als wie getrouwd is, tenzij er gezinspensioen komt (zie verder).

9 PENSIOENEN Gezinspensioen:  Indien GEHUWDE partner geen of beperkt inkomen heeft =>toekenning gezinspensioen (= eigen pensioen +25%). Laagste inkomen valt weg!!  Gezinspensioen geldt NIET voor ambtenaren!

10 PENSIOENEN IGO (Inkomensgarantie voor ouderen): afhankelijk van inkomen partner hoeveel het bedraagt. Samenwonenden (wett. of feit.) met iemand die ook inkomen heeft, krijgen minder dan (effectief) alleenwonenden of gelijkgestelden daaraan!

11 PENSIOENEN  UITZONDERING: Overlevingspensioen: niet- werkende partner van een overleden persoon kan dit enkel krijgen wanneer zij getrouwd waren, niet als samenwonend (ook wettelijk).  Voorwaarde 1: 45 jaar of 66% arbeidsongeschikt of kind uit huwelijk  Voorwaarde 2: 1 jaar getrouwd of kind of gestorven aan beroepsziekte

12 PENSIOENEN  Uitzondering op uitzondering: gehuwd minder dan een jaar vóór overlijden en toch minimaal 1 jaar wettelijk samenwonend ervoor. Wel overlevingspensioen!

13 PENSIOENEN Wat bij nieuw huwelijk voor mensen met overlevingspensioen: Vanaf de maand volgend op je nieuw huwelijk heb je geen recht meer op het pensioen dat je krijgt op basis van de loopbaan van je vroegere huwelijkspartner.

14 PENSIOENEN Tip: laat berekenen bij de CM- pensioendienst wat voordeligst is!

15 WERKLOOSHEID  Alleenstaande : de personen die alleen wonen  Samenwonende : de personen die geen samenwonende met gezinslast zijn en niet alleen wonen.

16 WERKLOOSHEID Samenwonende met gezinslast (gezinshoofd):  gehuwde werklozen die samenwonen met hun echtgeno(o)t(e) ten laste zonder inkomen  werklozen die samenwonen met hun partner ten laste zonder inkomen  de werkloze zonder echtgeno(o)t(e) of partner die uitsluitend samenwoont met kinderen en kinderbijslag ontvangt voor minstens 1 kind  de werkloze zonder echtgeno(o)t(e) of partner die samenwoont met 1 of meerdere kinderen en geen kinderbijslag ontvangt – de kinderen hebben geen inkomen hoger dan €381,68.

17 1 e periode maand 1 tot 6 1 e periode maand 7 tot 12 2 de periode: 3 mnd + 3 mnd/gewerkt jaar 3 de periode Gezinshoofd60% Max € 1350,44 Min € 1027,78 60% Max € 1258,66 Min € 1027,78 60% Max € 1175,98 Min € 1027,78 60% Max € 1175,98 Min € 1027,78 Alleenwonend60% Max € 1350,44 Min € 863,46 60% Max € 1258,66 Min € 863,46 53,8% Max € 1054,56 Min € 836,46 53,8% Max € 1054,56 Min € 836,46 Samenwonend60% Max € 1350,44 Min € 647,14 60% Max € 1258,66 Min € 647,14 40% Max € 784,16 Min € 647,14 Forfait 456,04

18 ARBEIDSONGEVALLEN (met overlijden)  Rente indien op moment van ongeval getrouwd of alimentatie krijgen  Rente indien na ongeval getrouwd als minstens 1 jaar getrouwd OF een kind geboren  WS zijn gelijkgesteld aan gehuwde, feitelijk samenwonende overleden partner krijgt GEEN rente!

19 JAARLIJKS VERLOF Is individueel, dus geen onderscheid MAAR: bij overlijden moet de samenwonende aantonen dat hij/zij erfgenaam is voor het verkrijgen van het resterend verlofgeld

20 KINDERBIJSLAG: Geen onderscheid want kind is recht- hebbende ZIEKTE: Geen onderscheid tussen H, S en WS, wel tussen gezinshoofd of samenwonende BEROEPSZIEKTEN: Geen onderscheid

21

22 FISCALE GELIJKHEID…  Vóór 2004: gehuwden en alleenstaanden  Sinds 2004: feitelijk samenwonenden (alleenstaanden) en wettelijk samenwonenden (gehuwden)

23 HUWELIJK=WETTELIJK SAMENWONEN (WS)  Jaar van WS = belast als alleenstaanden  Gesplitste berekening van alle inkomsten  Eventueel wel recht op een belastingsvrije som van € 1.310.  Belastingsvermindering voor vervangings- inkomsten  Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid

24 HUWELIJK=WETTELIJK SAMENWONEN (WS)  Mogelijkheid tot optimaliseren van kapitaalaflossing bij hypothecaire lening.  Belastingsvermindering voor premies van levensverzekering en pensioensparen.  Kinderen ten laste (inkomen < € 2830)  Invordering op goederen is mogelijk.  huwelijksquotiënt (omrekenen van 30%) geplafonneerd (€ 9.280)

25 HUWELIJK: HUWELIJKSQUOTIËNT INKOMEN JANBELASTINGEN JANBELASTINGEN MIEKE € 30.000 Alleenstaande€ 10.124- Gehuwd€ 5.911,54€ 501,14 Max. quotiënt9.280

26  Voorbeeld 1 : Beroepsinkomen man : 20.000 € Beroepsinkomen vrouw : 0,00 € Toekenning aan de vrouw : 20.000 x 30% = 6.000 € De man wordt belast op 20.000 – 6.000 = 14.000 € De vrouw wordt afzonderlijk belast op 6.000 €

27  Voorbeeld 2 : Beroepsinkomen man : 40.000 € Beroepsinkomen vrouw : 0,00 € Toekenning aan de vrouw : 40.000 x 30% = 14.000 te beperken tot 9.280 € De man wordt belast op 40.000 – 9.280 = 30.720 € De vrouw wordt belast op 9.280 €

28  Voorbeeld 3 Beroepsinkomen man : 20.000 € Beroepsinkomen vrouw : 2.500 € Toekenning aan de vrouw : 20.000 x 30% = 6.750 € - 2.500 = 4.250 € De man wordt belast op 20.000 – 4.250 = 15.750 € De vrouw wordt belast op 2.500 + 4.250 = 6.750 €

29 FEITELIJK SAMENWONEND  Ieder zijn eigen belastingbrief  Ieder zijn eigen belastingen  Ieder zijn eigen aanslagbiljet

30 FEITELIJK SAMENWONEND  Belastingvrije som voor kinderen ten laste is hoger (€ 4080 per kind >< € 2830 per kind)  Kinderen ten laste (hoogste inkomen)  Individuele levens – of pensioenverzekeringen ‘(2°graad)  Schuldsaldo door beiden fiscaal aftrekbaar indien beiden eigenaar van de woning

31

32

33

34

35

36


Download ppt "1 e vorm: FEITELIJK SAMENWONEN  Geen “formaliteiten” vereist  Je wordt alle twee of meer fiscaal beschouwd als alleenstaande  Er bestaan geen regels."

Verwante presentaties


Ads door Google