De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wettelijk Pensioen ( 1ste Pijler ) Riziv toelage ( 2de Pijler ) (Dokters-Tandartsen-Apothekers-Kinesisten) Persoonlijke bijdrage Riziv ( 2de Pijler ) (

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wettelijk Pensioen ( 1ste Pijler ) Riziv toelage ( 2de Pijler ) (Dokters-Tandartsen-Apothekers-Kinesisten) Persoonlijke bijdrage Riziv ( 2de Pijler ) ("— Transcript van de presentatie:

1 Wettelijk Pensioen ( 1ste Pijler ) Riziv toelage ( 2de Pijler ) (Dokters-Tandartsen-Apothekers-Kinesisten) Persoonlijke bijdrage Riziv ( 2de Pijler ) ( Dokters-Tandartsen-Apothekers-Kinesisten) Aanv. pensioen via vennootschapsbijdrage (vennootschaps- belasting) (2de Pijler ) ( Zelfstandigen-Loontrekkenden-Vrij beroep) Lange termijnsparen ( 3de Pijler ) ( Zelfstandigen –Loontrekkenden-Vrij beroep ) Niet fiscale pensioenbijdrage ( 4de pijler ) (Zelfstandigen-Loontrekkenden-Vrij beroep) Pensioensparen ( 3de pijler ) ( Zelfstandigen-Loontrekkenden-Vrij berroep) Vrij Aanvullend Pensioen ( 2de Pijler ) ( Zelfstandigen en Vrije beroepen ) Beleggingen – Niet fiscaal ( 4de Pijler ) (Zelfstandigen-Loontrekkenden-Vrij beroep) Onkosten ( Zelfstandigen en Vrije beroepen ) Premie voor Gewaarborgde inkomsten Verzekering BW : 60 % ( mariginaal + soc. bijdr. Winst ) NIET CUMULEERBAAR Groepsverzekerings pensioenbijdrage Max 80 % regel FV : volgens vennootschapsbelasting 24 % tot 34 % Sociaal statuut betaalt door vennootschap Groepstarief Mogelijkheid backservice Eindbelasting : 16,5% contr. Kap.op 60jaar 10% contr.Kap op 65 jaar Premies levensverzekering Wedersamenstelling kapitaal HL Schuldsaldoverzekering HL Max. 149€ plus 6% van netto belast inkom Abs. Max. 2080€ +Nieuw plus 640/60€ FV : verbeterde gemmiddelde voet min. 30% - max 40% Eindbelasting : 10% contr. Kap. Premies pensioensparen Man en Vrouw Max 870 € FV: verbeterde gemiddelde voet Min. 30% - max 40% Eindbelasting : 10 % contr. Kap. Spaarverzekeringen met Kapitaalsgarantie + Autofinanciering. Vervaldag = moment X en ifv het budget. Geen FV Geen Eindbelasting Beleggingsfondsen – Klikfondsen – Beleggingen met vast rendement enz….. Geen fiscaal voordeel en geen inhouding OK* OK* = het Vrij Aaanvullend pensioen of de Persoonlijke bijdrage Riziv ( een van beiden ) zijn samen met de Riziv toelage cummuleerbaar met de Groeps- verzekering zover de 80%regel niet overschreden is. Via Sociale bijdrage zelfstandigen Via RSZ loontrekkenden Bruto Max. met volledige loopbaan : Loontr. Gezinshoofd : 13.566 €/jaar Zelfst. Gezinshoofd : 10.895 €/jaar Verplicht Solidariteitsplan ifv de Riziv toelage. Riziv toelage is ifv prestatie’s. Jaarlijks door KB vastgesteld bedrag. Dokters : 4103 € in 2008 Tandartsen : 2039.12 in 2008 Apothekers : 1850 in 2008 Kinesisten : 900€ in 2008 FV : Nihil ( NUL operatie ) Eindbelasting : fictieve rente Gewoon Pensioenplan : Min. 100 € - Max 8,17 % van referentie inkomen. Ref.inkomen : netto bel..beroepsink. 2006 Plafoninkomen = 34039 € x 8,17= 2.781.06€ Meewerkende echtgenoot 400€ of 460€ (soc ) FV: 60 % ( mariginaal + soc. bijdr. Winst ) Eindbelasting : fictieve rente Solidariteitsplan : Idem maar premie x 1,15 -10% voor rente bij O en Vrijst. Premie bij Inv. Maximun : 2.487.2 x 1.15 = 3199.6 € BW : 60 % ( mariginaal + soc. bijdr. Winst ) Eindbelasting : fictieve rente Idem als Vapz : 1 tot 8,17% van het referentie inkomen met max. van 2.730,16 €, maar altijd een solidariteitsplan. Alleen via VKG of VKA FV : 60 % ( mariginaal + soc. bijdr. Winst ) Eindbelasting : fictieve rente Junior Plan ( 4de Pijler ) Spaarplan met minimum garantie en autofinanciering BIJ Delta Lloyd LIFE GENIETEN ALLE POLISSEN AUTOFINANCIERING FV = Fiscaal Voordeel CUMULTOEGESTAANCUMULTOEGESTAAN Klaps Dirk – 0475/321180 ( 01.01.2009 )


Download ppt "Wettelijk Pensioen ( 1ste Pijler ) Riziv toelage ( 2de Pijler ) (Dokters-Tandartsen-Apothekers-Kinesisten) Persoonlijke bijdrage Riziv ( 2de Pijler ) ("

Verwante presentaties


Ads door Google