De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen 3e avond De toekomstige, beginnende en pas gestarte specialisten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen 3e avond De toekomstige, beginnende en pas gestarte specialisten."— Transcript van de presentatie:

1 ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen 3e avond De toekomstige, beginnende en pas gestarte specialisten

2 GSO statuut Sui generis •Geen Pensioenopbouw •Geen Overlevingspensioen •Beperkte wettelijke uitkeringen bij Arbeidsongeschiktheid en Invaliditeit •…

3 Een van de oplossingen GSO respecteert steeds de tarieven van het RIZIV Recht op Sociale Voordelen RIZIV

4 Sociale Voordelen •Bedrag 2006: € 3.163,96 •Deze Sociale Voordelen moeten bij wet aangewend worden voor –pensioenopbouw en/of –verzekering Gewaarborgd Inkomen •Hierbij speelt het beroepsstatuut geen rol: zowel zelfstandigen als loontrekkenden hebben recht!

5 Aanvullende pensioenopbouw •Na de start van je loopbaan •Zowel zelfstandigen als loontrekkenden* mogen een VAP (Vrij Aanvullend Pensioen) opbouwen (samen met de Sociale Voordelen) •Het VAP wordt opgebouwd via stortingen op een pensioenrekening. De maximale storting bedraagt in 2007 € 2.997,36 * Alleen geconventioneerde loontrekkenden

6 Aanvullende pensioenopbouw (2) •Deze bijdrage (i.f.v. van je inkomen) is volledig fiscaal aftrekbaar en levert bijgevolg een mooi fiscaal voordeel op: tot 75% van je storting!

7 Belgisch pensioenstelsel Wettelijke sociale zekerheid Rustpensioen __________________ Overlevingspensioen ___________________ Arbeidsongeschiktheid Sociaal VAP Sociale Voordelen RIZIV ________________ VAP bijdrage € 2.997,36 ________________ Gewaarborgd Inkomen Groepsverzekering (80% regel) Pensioensparen € 810 ___________________ LT sparen € 1.950 1 ste pijler2 de pijler3 de pijler

8 Wat en wanneer? 25 jaar 35 jaar45 jaar 55 jaar65 jaar Verzekeren en sparenPensioen RIZIV-bijdrage •Sociaal Aanvullend Pensioen EIGEN MIDDELEN (fiscaal aftrekbaar) •VAP •Burgerlijke beroeps- aansprakelijkheid •Gewaarborgd Inkomen RIZIV-bijdrage •Sociaal Aanvullend Pensioen EIGEN MIDDELEN (fiscaal aftrekbaar) •VAP •Gewaarborgd inkomen •Pensioensparen •Lange Termijnsparen •Burgerlijke beroeps- aansprakelijkheid RIZIV-bijdrage •Sociaal Aanvullend Pensioen EIGEN MIDDELEN (fiscaal aftrekbaar) •VAP •Gewaarborgd inkomen •Pensioensparen •Individuele levensverzekering •Groepsverzekering •Burgerlijke beroeps- aansprakelijkheid Kapitaal Rente

9 Arbeidsongeschiktheid: wettelijke bedragen • Zelfstandige1 ste maand2 de -12 de maand vanaf 2 de jaar – Alleenstaand€ 0€ 754,26 € 883,74 – Gezinshoofd€ 0€ 996,06 € 1.104,22 • Loontrekkende – Alleenstaand100% loon€ 1.726,14 (*) € 1.438,58 (**) – Gezinshoofd100% loon € 1.726,14 (*) € 1.870,18 (***) (*) 60 % van het loon geplafonneerd op € 34.524,36 /jaar (**) 50 % van het loon geplafonneerd op € 34.524,36 /jaar (***) 65 % van het loon geplafonneerd op € 34.524,36 /jaar Bruto bedragen geldig op 01-01-2007 Oplossing? verzekering Gewaarborgd Inkomen

10 Verzekering Gewaarborgd Inkomen Doel: verzekeren van een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

11 Verzekering Gewaarborgd Inkomen (2) •Naargelang de evolutie in je carrière dien je de verzekering AO aan te passen naar je behoeften (zoals alle verzekeringen) •Elk jaar dient geëvalueerd of –de verzekering AO wel een voldoende inkomen dekt –er bijkomende afspraken dienen gemaakt te worden zoals voor alle andere verzekeringen

12 Andere Verzekeringen -Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid (BBA) -Burgerlijke Aansprakelijkheid met Rechtsbijstand -Brand -Hospitalisatie

13 BBA, dekkingen in tijd •FACT OCCURENCE (FO) Alle schadeverwekkende feiten die zich tijdens de duurtijd van de polis voordoen •LOSS OCCURENCE (LO) Alle schade die zich tijdens de duurtijd van de polis voordoet •CLAIMS MADE (CM) Alle schade die zich tijdens de duurtijd van de polis voordoet en waarvoor tijdens de duurtijd van de polis een schadeclaim wordt ingediend

14 BBA SV S S C Posterioriteit FO LO CM SV :Schadeverwekkend feit S : Schade C : Schadeclaim P : Nadekking

15 ABC van de Medische Klachten •Patient wordt klager en dat is een totaal andere verhouding •Reconstueer rigoureus de tijdsas van al de gebeurtenissen en overloop die neutraal •Geen oorzaak gevolg gesprek. Geen schuldgesprek. Dat komt later. •DUS ENKEL DE FEITEN CHRONOLOGIE. Dat mag en de rest mag niet van de verzekeraars. •Contacteer zo snel mogelijk de verzekeraar. Heeft die een goede back-up?

16 Verdere verzekeringen •BA met aparte verzekering rechtsbijstand •Auto •Huisverzekering met inboedel •Personeelspolis voor de poetshulp •(Europe) Assistance Lokaal en internationaal Touring VAB,... •Bestuurdersaansprakelijkheid

17 Accreditering: www.riziv.fgov.be •Zorgverleners •Geneesheren (onder Nomenclatuur) •Inhoud van de rubriek: 6e punt: Accreditering •Individuele accreditering

18 http://www.riziv.fgov.be/homenl.htm

19 Nieuwe procedure voor de voorlopige accreditering van de toekomstig erkende of pas erkende geneesheren (huisartsen en geneesheren- specialisten •De geneesheren (huisartsen of geneesheren- specialisten) kunnen hun aanvraag voor voorlopige accreditering indienen vanaf de dag dat de erkenning is aangevraagd en tot drie maanden na hun erkenning. •Ze moeten bij een Lokale kwaliteitsgroep zijn ingeschreven om hun aanvraag voor voorlopige accreditering te kunnen indienen. •Zij dienen hun erkenningsaanvraag in bij de bevoegde Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid.

20 •Zij dienen de aanvraag voor voorlopige accreditering (PDF - 49 KB) in bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, Afdeling relaties met de geneesheren.aanvraag voor voorlopige accreditering •De Accrediteringsstuurgroep geeft aan de voormelde Dienst de toestemming om de geneesheren die hun aanvraag voor voorlopige accreditering hebben ingediend, voor de periode van een jaar te accrediteren.

21 •Als de accrediteringsaanvraag tegelijkertijd met de erkenningsaanvraag is ingediend, vangt de periode van voorlopige accreditering aan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de Dienst kennis heeft genomen van de beslissing van de FOD Volksgezondheid (ministerieel besluit) inzake de erkenning van de geneesheer. •Als de aanvraag voor voorlopige accreditering is ingediend na de erkenningsdatum, start de accreditering op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de aanvraag voor voorlopige accreditering.

22 Solliciteren •Goede voorbereiding •Navragen bij Stagemeester hoe •Begin: Goed CV zonder opsmuk! •Weet wat je kan en niet kan •Weet wat je waard ben •Weet wat je wil

23 Bij wie: telkens een ander discours •Associatie: Wachtverdeling, Verlof, Werkverdeling,.. •Medische Raad: Intercollegiale verhoudingen, Supplementen, Syndicalisme •Beheer: Attitudevragen en levensbeshouwing •Hoofdgeneesheer:Associatieafspraken aftoetsen, subspecialisatie

24 Interview is ook luisteren •Geen lesje vanbuiten leren •Situaties op voorhand doornemen •Spontaan en rustig antwoord is beter dan een college geven •Je mag tijd kopen: Deze vraag is een beetje een verrassing maar toch …

25 Attitudevragen •Wat zal je beste vriend zeggen als ik naar je goede en minder goede kanten vraag? •Wat maakt je kwaad? •Wat doe je als je boos bent?( professioneel) •Wanneer was je laatst (professioneel) boos en wat deed je? •Wat doe je als je een probleem hebt met een collega?


Download ppt "ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen 3e avond De toekomstige, beginnende en pas gestarte specialisten."

Verwante presentaties


Ads door Google