De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAPZ  Vrij  Aanvullend  Pensioen  Voor zelfstandigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAPZ  Vrij  Aanvullend  Pensioen  Voor zelfstandigen."— Transcript van de presentatie:

1 VAPZ  Vrij  Aanvullend  Pensioen  Voor zelfstandigen

2 (http://www.quavi.be/pensioenplanning/bedvapz.html)

3 Geschiedenis  1982: eerste vorm VAPZ-contract Via sociaal verzekeringsfonds  1 Januari 2004 Invoering artikelen 41 tot 82 Programmawet 24/12/2002 Open stellen VAPZ-markt  Rechtstreeks bij pensioeninstelling  Via makelaar

4 VAPZ  2 de pijler Belgisch pensioensysteem (aanvullend pensioen)  Voordelig opbouwen aanvullend pensioen Premiebetalingen

5 Types  VAPZ  Sociaal VAPZ VAPZ + solidariteitsstelsel Luik solidariteit minst. 10% v.d. premie  Riziv-overeenkomst Geconventioneerde beroepen  Tandarts: €2086,89 (2011)  Arts: €4199,14 (2011) Forfaitaire premiebetaling door Riziv Bijkomende premiebetaling Vd mogelijk

6 Doel  Wettelijk pensioen zelfstandige zeer laag (gemiddeld: €700/maand)  Compenseren door aanvullend pensioen  Gunstigste fiscale behandeling  VAPZ

7 Afsluiten VAPZ-contract  Zelfstandige > 18 jaar  sociale bijdragen ≥ minimum (2011: €9792,99)  Medewerkende echtgenoot zelfde fiscaal/sociaal statuut als zelfst.  Helper Moet zelfst. vervangen of bijstaan

8 Aftrekbare premie  Aftrekbaar van beroepsinkomen  Aan marginaal tarief (tot 53,5%)  Sociale bijdragen volledig betaald  Max. 8.17% v. netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden x 472,3/448,19  beperkt tot €2852,89 (2011)  Sociaal vapz: 9,4% beperkt tot €3289,39 (2011)  15% extra  Startende zelfst: op basis van wett. inkomen of hoger geraamd inkomen

9 Structuur  Vn, Vd, Bd (bij leven)= zelfstandige  Bij overlijden: Ongehuwde Vn (uitkering opgeb. Res.) Gehuwde Vn (reserves + aanvullende waarborg overlijden (verplicht)) Bd  Ongehuwde Vn: wettelijke erfgenamen (mogelijk om andere bd aan te duiden)  Gehuwde Vn: altijd echtgenoot, anders standaard aan kinderen of aangeduide bd

10 Waarborgen (bron: Assuralia) VAPZSociaal VAPZ Voor wie?Zelfstandige met of zonder venootschap Zelfstandige met of zonder vennootschap Geconventioneerde artsen, apothekers… PremiebetalingZelfstandige Riziv (forfaitair bedrag) + eventuele zelfstandige bijdrage Max. fiscaal aftrekbare premie 8,17% beroepsinkomen met als max: €2852,89 (2011  jaarlijks geïndexeerd) 9,40% beroepsinkomen met als max. €3282,39 (2011) Alleen gedeelte zelfstandige bijdrage BasisdekkingPensioenkapitaal + overlijdensverz. (opgebouwde reserves) Pensioenkapitaal + overlijdensverz. + solidariteitsprestat. (arbeidsongesch. …)

11 Waarborgen (DVV)  Gegarandeerde rentevoet: 2,70 % Wettelijk: minimum: 2,50%  Premiebetaling: jaar/kwartaal  Contract: minimum 5 jaar  Eindigt op 65j, verlenging  70  Afkoop vanaf 60j (wettelijk)  Sociaal VAPZ Volledige AO: vervangingsinkomen: som pensioenstortingen 3 vorige jaren

12 Overlijdensdekking  Standaard: opgebouwde reserves (+ winstdeling)  Optioneel: opgebouwde reserve + minimum overlijdenskapitaal  Optioneel: opgebouwde reserve + aanvullend overlijdenskapitaal (meestal bep. % van de reserve)

13 Kosten  Instapkosten (% van de premie)  Beheerskosten (% premie of % res)  Uitstapkosten (max. 5%)

14 Voordelen VAPZ  Geen premietaks (1.1 of 4.4%)  Fiscaal: stortingen aftrekbaar als bedrijfslast(min. €100, max. €2686) Aan marginale aanslagvoet (tot 53,5%)  Minder sociale bijdragen: beroepsinkomen wordt verminderd met VAPZ-premie  kleinere berekeningsbasis

15 Premiebetalingen  Per maand / kwartaal / jaar  Niet noodzakelijk elke periode storten  soepele contracten (vaak wel vereist voor winstdeling)  Tip! Premie in één keer en in begin van het jaar: intresten vanaf werkdag volgend op storting

16 Voorschot op polis  Art. 49 § 2 WAP  Aangeslotene in staat stellen onroerende goederen te verwerven, bouwen, verbouwen…  vastgoedfinanciering  Voorschot terugbetalen indien goederen uit vermogen verdwijnen  Akkoord pensioeninstelling nodig Tip: vooraf modaliteiten vastleggen

17 Reserve ovedragen: andere Va  Mogelijk (art. 51 WAP)  Geen verlies van winstdeling  Afkoopvergoeding max. 5% op over te dragen reserves (vermeld in contract!)  Geen instapkosten aanrekenen  Deel vastgoedfinanciering: niet overdraagbaar  Premies betaald voor 1 januari 2004: niet overdraagbaar

18 Reserve overdragen: zelfde Va  Oud contract premievrij maken  Nieuw contract bij zelfde instelling  Gevormde premies blijven staan renderen (in oud contract) tot 65j  Nieuwe stortingen in nieuwe overeenkomst  ‘contract in reductie zetten’

19 Einddatum contract  Kapitaal Uitkering kapitaal Uitkering periodieke rentes  Mogelijkheid overdracht naar echtgenoot  Winstdeling Belastingvrij Niet helemaal  bronbelasting 9,25%

20 Einddatum: belasting + bijdragen  Riziv-bijdrage: 3,55% Kapitaal Winstdeling  Fictieve rente (3,5 % tot 5%) Afhankelijk van leeftijd bij uitkering Kapitaal  Actief tot 65j  op 80% van kapitaal Niet op winstdeling  Successierechten in geval van overlijden voor vervaldag (toevoeging nalatenschap)

21 Cumul  Mogelijk met pensioensparen en langetermijnsparen  Mogelijk met groepsverzekering en individuele pensioentoezegging Binnen 80% grens

22 Parkeerplaats uitgekeerd kapitaal  Tak-21 spaarverzekering 8 jaar voor eindigen VAPZ-contract Latere rendementen na 8 jaar niet meer onderhevig aan RV Geen uitstapkosten (liquiditeit) Staatswaarborg (veiligheid)

23 Simulatie  ING VAPZ simulator  Gegevens NBI 2008: €20.000 Maximale storting (jaar): €1721,90  Voordeel Sociale bijdragen: €396,62 Personenbelasting: €829,09 TOTAAL: €1255,71 (71,18% v. premie)

24 Conclusie  Meest interessante pensioenopbouw voor zelfstandigen  Beperkte aftrekbaarheid  beperkt opgebouwd kapitaal  Eerst VAPZ-contract, dan andere vormen zoals IPT…  Sociaal VAPZ niet interessant, extra dekkingen beter in aparte polis (uitgebreider)

25 Bedankt voor uw aandacht!  Vragen?


Download ppt "VAPZ  Vrij  Aanvullend  Pensioen  Voor zelfstandigen."

Verwante presentaties


Ads door Google