De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten 2009 / 2010 + DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing Mr. J. Zwagemaker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten 2009 / 2010 + DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing Mr. J. Zwagemaker."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten 2009 / 2010 + DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing Mr. J. Zwagemaker

2 Algemeen Goedkoper gaan wonen wordt duurder Voorbeeld Verkoop woning voor € 500.000. Eigenwoningschuld pro resto € 425.000. Eigenwoningreserve € 75.000. Koop nieuwe woning binnen een jaar inclusief kosten € 430.000. Financiering: doorschuiven oude hypothecaire lening Goedkoperwonenregeling: renteaftrek over € 425.000 Nieuwe regeling renteaftrek over € 355.000 (€ 430.000, koopsom nieuwe woning, minus EWR van € 75.000) Tenzij koop nieuw vóór 1/10/2009 + verkoop oud ná 31/12/2009

3 Algemeen Vrijstelling box 3 MKB-beleggingen   Aandelen uitgegeven in voorgaande 5 jaar   Heffingskorting 7,5% max. € 2.813 – –Retour bij verkoop binnen 3 jaar (zonder plafond)   MKB-onderneming – –Onderneming met in aandelen verdeeld kapitaal – –die een onderneming drijft – –die ten tijde van de emissie van aandelen, geconsolideerd bezien, minder dan 250 werknemers heeft, nog niet een omzet heeft behaald van meer dan € 50 miljoen, nog niet een balanstotaal heeft gehad van meer dan € 43 miljoen, én – –die gevestigd is in een gebied dat steun ontvangt van het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling.   Ingangsdatum: EU goedkeuring vereist

4 Algemeen Vereenvoudigingen in box 3   Van twee naar één peildatum: 1 januari 2011   Verdeling partners: niet meer per vermogensbestanddeel, alleen gezamenlijke grondslag   Woningen opvoeren voor WOZ-waarde   Vrijstelling contanten € 500 pp   Persoonsgebonden aftrek en schulden in box 3   Aftrek voor aanslagen successierecht – –Heffingsrente vanaf 2010 na 8 maanden aangiftetermijn

5 Winst uit onderneming Bent u nog in loondienst?  Verschil belastingdruk IB winst / salaris  Salaris € 100.000 vgl.  Winst starter € 100.000 + startersfaciliteiten / FOR >>> bij winst: ca. € 13.000 minder IB per jaar!  Vrijwaring met VAR-DGA en VAR-WUO  Geen risico naheffing Loonheffing + wn-premies  Voorwaarden VAR Ruim 12% beroepsbevolking is ondernemer

6 Winst uit onderneming Voorwaarden VAR Geen risico naheffing LB + wn-premies, mits: 1.Overleggen + kopie VAR in administratie 2.Identiteit vaststellen + kopie identiteitsbewijs Paspoort! Rijbewijs is onvoldoende 3.VAR voor correcte soort werkzaamheden 4. Werkzaamheden binnen geldigheidsduur VAR  VAR werkt alleen in derdenverhoudingen!  VAR: digitaal vanaf 2008/9 voor 2009  Vanaf 2010: automatisch verlengd indien 3 jaar dezelfde VAR  VAR LB en VAR RUOW: géén vrijwaring

7 Winst uit onderneming IB-ondernemersfaciliteiten   Zelfstandigenaftrek* (van € 9.251 tot € 4.488)   Startersaftrek* (€ 2.070 / toeslag bij arb.ongeschiktheid)   Meewerkaftrek* (aftrek van 1,25% tot 4% van de winst)   MKB-winstvrijstelling* (10,5% van de winst)   Willekeurige afschrijving starter* (KIA, tot € 240.000)   Deblokkeren spaarloon, aftrek aanloop- / opstartkosten, etc. * Urencriterium: 1.225 uur werkzaamheden voor onderneming + > 50% beschikbare werktijd (tenzij starter) • Gebruikelijkheidstoets bij ongebruikelijk samenwerkingsverband BP 2010 tot € 300.000 BP 2010 12% BP 2010: alleen verrekenen met winst tenzij starter

8 Winstbelasting ≠ rechtsvormneutraal BV-winst in 2009 en 2010   VPB-tarief (tot € 200.000) 20%, surplus 25,5%   Vanaf 2011 tweede schijf terug naar 23%?   25% AB over netto winst in BV + IB over salaris Belastingdruk BV incl. AB-heffing: tot € 200.000 winst >> 40%, bij € 500.000 >> 42,47% IB-winst  Tarief 33,5%, 42% (tot € 54.776), surplus 52%  Verschil VPB wegwerken met ondernemersfaciliteiten

9 Eenmanszaak of BV ? IB BV Belastingdrukhogerlager Ondernemersfaciliteiten + n.v.t. Startersfaciliteiten + n.v.t. Aansprakelijkheid in privé volledig idem !? Privé opnamen onttrekking salaris AB-heffing? Hoogte salaris? Belastingdruk op salaris? Het is een kwestie van rekenen

10 Eenmanszaak of BV? IB-ondernemer •Zelfstandigenaftrek •MKB-winstvrijstelling •Algemene heffingskorting •Arbeidskorting •ZvW bijdrage DGA Gebruikelijk loon = - Winst tot € 50.000 >> € 40.000 - Tot € 100.000 >> + € 200 per 1000 - Winst > € 100.000: 50% van winst! AB-claim 25% DGA-notitie Financiën 6 mei 2009 Vergelijking belastingdruk IB-ondernemer / DGA Uitgangspunten bij berekening:

11 Eenmanszaak of BV? IB-ondernemer DGA

12 Wisseling rechtsvorm Vanwege afschrijvingen Investeren en afschrijven   Afschrijven >> cashflow   Willekeurig afschrijven >> meer cashflow   IB-onderneming >> belastingbesparing dan BV – –Hoger tarief – –Carry-back 3 in plaats van 1 jaar   Beperkingen op afschrijvingen vanaf 2007

13 Snel afschrijven Willekeurige afschrijving 2009+2010   WA: 50% kostprijs -/- restwaarde   Alle bedrijfsmiddelen, behalve: – –Woningen, bedrijfsgebouwen, – –Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, – –Personenauto’s (muv taxi’s en 14% bijtelling) – –Immateriële vaste activa (waaronder software) en – –In cultuur gebrachte activa (bijv. bomen en vee) – –Bestemd hoofdzakelijke verhuur, tenzij korte verhuur   Tot maximum bedrag betaald op investering   In gebruik nemen vóór 1-1-2012 / 1-1-2013   Geen samenloop met WAS en WAMIL nieuwe Naar tijdsgelang?

14 Snel afschrijven WA: 50% kostprijs   Vlootfonds H-vast - ms Hanze Goslar   Veel perspectief met belastingvoordeel   Binnen twee jaar belasting terug tot max. 114% van inleg   Modern, flexibel schip in aantrekkelijke droge bulkmarkt   Hoge uitkeringen onder stimuleringsregeling (tonnageregime) FRAQ: Hoe kan ik met deelname van € 50.000 een aftrekpost genereren van €109.426? De afschrijving van het schip dient als basis voor de fiscale teruggave over uw inleg. Die inleg (1) - het eigen vermogen van het fonds - is echter kleiner dan de investering in het schip (2). Dit omdat het restant is geleend met een hypothecaire financiering. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking. Aan de hand van onderstaande tabel wordt het resultaat hiervan inzichtelijk gemaakt. (1) Inleg participanten: € 12.300.000 (2) Kostprijs schip: € 28.830.962 (3) Fondskosten: € 2.412.474

15 Snel afschrijven WA startende IB-ondernemer   Tot investeringsmaximum KIA per jaar   IB-ondernemer/starter met urencriterium   Investering in jaar waarin startersaftrek + direct voorafgaand jaar (waarin geen zelfstandigenaftrek)   Alle bedrijfsmiddelen, tenzij uitgesloten voor KIA   Tot maximum KIA = € 240.000 BP 2010 tot € 300.000

16 Snel afschrijven Eenmanszaak >> VOF: Werk-BV + A A Werk-BV PH DGA: VPB + IB ondernemer Recente jp: IB–ondernemer- schap vereist geen duurzaamheid (HR 12 sept. 2008, nr. 43401, V-N 2008/43.13) Even ‘willekeurige afschrijving starter ophalen’ Pand als BOV Investeren in bedrijfspand

17 Snel afschrijven Investering 2010 pand € 700.000   Koopsom = WOZ-waarde   Afschrijfbaar € 700.000 minus € 100.000 restwaarde >> € 600.000 eigen gebruik   WAS = € 300.000 (maximum KIA 2010)   Negatief inkomen box 1 – –Salaris uit BV – omlaag – –Winstaandeel uit VOF met BV Carry-back 3 jaar Verrekenen met belasting salaris BV

18 Snel afschrijven Eenmanszaak >> VOF: Werk-BV + A A Werk-BV PH DGA: VPB + IB ondernemer Recente jp: IB–ondernemer- schap vereist geen duurzaamheid (HR 12 sept. 2008, nr. 43401, V-N 2008/43.13) Even ‘willekeurige afschrijving starter ophalen’ Pand als BOV Investeren in bedrijfspand

19 Snel afschrijven Terug naar de BV   Inbreng in BV van VOF-aandeel + BOV – –Doorinbreng; vrijstelling van OVB   Geruisloze inbreng in (bestaande) BV – –WAS niet teruggenomen   Inbreng mét afrekening – –WAS wél teruggenomen: stakingswinst € 300.000   Stamrecht; oudedagsvoorziening   Inbreng 2011 12% MKB-vrijstelling over stakingswinst!

20 Snel afschrijven Samenstel van rechtshandelingen?   Is A wel IB-ondernemer geweest? – –Even WAS ophalen? – –Duurzaamheid ondernemer / onderneming – –HR 12 sept. 2008, nr. 43401, V-N 2008/43.13: wetgever heeft dit onderkend! >>Geen fraus legis   3 jaar DGA-BV VOF, WAS 3 x € 300.000

21 Wisseling rechtsvorm Afschrijvingen vastgoed Van beleggen naar eigen gebruik   Belegging: gebouw bestemd om (in)direct hoofdzakelijk (ten minste 70%) aan derden ter beschikking te worden gesteld   ‘ Bestemming’? Motief bij aankoop – –Tijdelijke verhuur + daarna eigen gebruik = eigen gebruik   70% van m² / m³, per jaar of over levensduur?   Derden? – –Verbonden personen / lichamen # derden – –Huurder als mede-aandeelhouder in project-BV – –TBS én verhuur in concernverband = eigen gebruik

22 Wisseling rechtsvorm Afschrijvingen vastgoed Situatie 1 Huurder wordt (mede) verhuurder Meer afschrijving vastgoed SPV Vastgoed BV ADH project- ontwikkelaar Werk-BV cliënt PH huur- overeenkomst Situatie 2 ADH project- ontwikkelaar SPV Vastgoed BV cliënt Werk-BV PH huur- overeenkomst 100% 2/3 1/3

23 Winst uit onderneming   Benut verruimde S&O aftrek in 2010 – –Van 50% tot € 150.000 naar € 220.000 – –Surplus 18%   Van octrooi naar innovatiebox – –Tarief van 10% terug naar 5% – –Grondslag verruimd tot ± alle winst – –Verliesaftrek tegen gewoon tarief + inhaalregeling

24 Fiscale concernproblematiek 1.Tweede Kamer akkoord met vereenvoudiging en flexibilisering BV – –Ingangsdatum nog onzeker 2.Minder renteaftrek en verrekening van buitenlandse verliezen in 2010 – –Overnameholdings met bovenmatig vreemd vermogen   Renteaftrek sec op eigen winst   Rekening houden met goodwillgat – –Verlies uit vaste inrichting niet meer h.t.l. verrekenbaar, wél bij liquidatie – –Verplichte groepsrentebox ??

25 Fiscale concernproblematiek 3. 3. Fiscale eenheid na certificering van aandelen toch mogelijk? – –Behoud beheersend belang Thincaprules 4.Belang derden van belang bij concerntoets thincapregeling   Als eigen vermogen behandelen 5.Goodwill-gat leidde bij voeging in f.e. tot thincap-regeling

26 Fiscale concernproblematiek Negatieve waardesprong FE   BV X heeft EV € 150.000, VV (verbonden) € 220.000   BV X verwerft BV Y voor € 340.000 (€ 140.000 voor goodwill). Koopsom is extern gefinancierd.   BV X en BV worden fiscaal gevoegd. Waardesprong   Combinatie: EV € 10.000 en VV € 560.000 Renteaftrekbeperking over 4,8*/5,6 totale rente. Plafond per saldo verschuldigde rente op verbonden GVV *5,6 -/- 0,3 -/- 0,5

27 Directeur - grootaandeelhouder Salarisperikelen   Aangifte loonheffing DGA 2010 vereenvoudigd   In januari voor geheel jaar 2010 mits uitsluitend DGA’s in loondienst   Vergoeding voorperiode = gebruikelijk loon   Netto managementfee = gebruikelijk loon   Gebruikelijk loon bij omzetdaling 2009/2010

28 DGA – salaris Winst BV >=< Salaris DGA Hoge Raad 17-09-2004, nr. 38.378, BNB 2005/50 Gebruikelijk loon zal ‘bepaald kunnen worden aan de hand van het salaris dat toegekend is aan concrete andere werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen’. Als opbrengsten van BV (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur (als werknemer van de BV) verrichte arbeid, is het echter ook mogelijk het gebruikelijk loon te berekenen op basis van - de opbrengsten van de BV, - verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen - exclusief het loon van de DGA

29 DGA – salaris A Holding BV minderheidsbelang Werk-BV Salaris A uit de BV € 40.840 Managementfee € 245.041 Bescheiden kosten in PH Rechtbank Breda met verwijzing naar BNB 2005/50 Salaris >>> € 150.000 (Rb. Breda 23 juli 2007 06/1231)

30 DGA – salaris A Holding BV 50% Werk-BV Salaris A Holding € 54.457 Managementfee 134.000 Af: 4% winstopslag 4.301 Af: pensioenlasten 17.559 Af: overige kosten 1.949 Af: loon partner 17.181 Gebruikelijk loon € 93.410 Wijkt voor > 30% af! 70%= € 65.387 Correctie € 10.930 Rb. Haarlem 15 juli 2009 AWB08/7083) Holding BV B 50%

31 DGA – salaris A PH + man. BV Maatschap Salaris A uit BV € 75.000 Winstaandeel € 220.000 Kosten in PH € 25.000 Salaris A >>> ??? Andere maten afschrijving goodwill € 100.000 effect op salaris?

32 DGA – salaris DGA blijft in de LB   Gebruikelijk loon gehandhaafd, maar……   Vervalt als gebruikelijk loon per jaar niet hoger is dan € 5.000 – –Voorkomen loonadministratie + aangifte loonheffingen – –Bij concernstructuur: € 5.000 grens voor alle werkzaamheden DGA voor gehele groep, dus niet per BV – –Bij feitelijk betalen van salaris tot € 5.000 wél LB inhouden!

33 DGA – salaris Bij omzetdaling   Goedkeuring Financiën voor 2009 en 2010   Bij omzetdaling lager gebruikelijk loon Gebruikelijk loon 2009 = gebruikelijk loon 2008 x omzet 1 e halfjaar 2009 omzet 1 e halfjaar 2008 Gebruikelijk loon 2010 = gebruikelijk loon 2008 x omzet 1 e halfjaar 2010 omzet 1 e halfjaar 2008

34 DGA – salaris Gebruikelijk loon bij omzetdaling Voorwaarden   Schuld in rekening-courant of dividend neemt niet toe als gevolg van lager loon   Bij feitelijk hoger loon, dan dat loon aanhouden   Omzet in 2008, 2009 of 2010 niet beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals fusie, oprichting, staking, splitsing, bijzondere resultaten

35 Directeur - grootaandeelhouder TBS-regeling   Amsterdams verrekenbeding werkt niet door in tbs-regeling   Het ingangstijdstip van de TBS-regeling   Tbs-regeling vanaf feitelijke opslag van materialen door bouwbedrijf   Inspecteur mag huur corrigeren tot zakelijke prijs   Waardedruk bij beëindiging TBS kantoorruimten in woon-werkpand

36 DGA en TBS Schuiven met TBS-inkomsten   HIR + KER worden toegestaan ■ ■ HIR over de TBS-grens heen (cfm. 3.64 IB) ■ ■ Termijn één jaar, geen drie jaar   12% TBS-vrijstelling ■ ■ Ook op winst bij verkoop pand

37 DGA en TBS   Breng TBS-pand in de BV in   Eenmalig in 2010: geruisloze inbreng – –Zonder afrekening IB + OVB – –Doorschuiven TBS-boekwaarde + schuld – –Inbreng in BV tegen uitreiking aandelen (IFK bij 100%) – –BV waaraan pand ter beschikking is gesteld of een andere (nieuwe) BV – –Inbrenger tenminste 90% aandelen in BV houden – –Alleen TBS van vóór 1-9-2009 – –OVB: BV moet 3 jaar pand houden én AB-houder moet 3 jaar 90% belang behouden

38 DGA en TBS IB-onderneming A Werk-BV PH DGA of IB ondernemer A wordt starter • Afrekening TBS verrekenen met willekeurige afschrijving starter Bedrijfsoverdracht Een voordeliger alternatief TBS- pand

39 De DGA als AB-houder Doorschuiffaciliteit AB-aandelen Vanaf 01-01-2010:   Bij schenking óók doorschuiffaciliteit – –Mits begiftigde drie jaar werknemer van BV – –Of van concernvennootschap (URIB) – –Of via management vanuit ‘eigen’ holding-BV – –Geen eisen aan werknemerschap, cf. art. 3.63 IB   Indien en vzv BV onderneming drijft – –Ondernemingsvermogen – –+ 5% marge voor beleggingsvermogen   Combinatie met BOF 100% vrijstelling

40 De DGA als AB-houder Doorschuiven AB-claim bij schenking   In BV ondernemings- én beleggingsvermogen   Doorschuiffaciliteit uitsluitend voor WEV aandelen dat is toe te rekenen aan ondernemingsvermogen in BV   WEV aandelen toe te rekenen aan beleggingsvermogen >> AB vervreemding – –Volledige verkrijgingsprijs AB aanhouden bij berekening AB-voordeel bij schenker

41 De DGA als AB-houder Senior schenkt aandelen BV X aan junior   Waarde aandelen BV X € 1.000.000   € 800.000 ondernemings-, € 200.000 beleggingsvermogen   Senior’s verkrijgingsprijs is € 300.000. Schenking = vervreemding WEV € 1.000.000 1.Doorschuiffaciliteit = geen vervreemding voor € 800.000 2. Restant WEV van € 200.000 wél AB-vervreemding Belast bij senior: € 200.000 -/- VK € 300.000 = nihil Restant VK € 100.000: doorschuiven naar junior 3. Verkrijgingsprijs junior is € 300.000 Deel WEV bij senior vervreemding:€ 200.000 Door te schuiven restant VK senior€ 100.000

42 De DGA als AB-houder Doorschuiffaciliteit bij een gift   Verkoop AB tegen een te lage prijs   Kwijtschelding schuldig gebleven koopsom   Opbrengst maximaal toerekenen aan WEV beleggingsvermogen in BV   Daarna aan ondernemingsvermogen in BV – –Voor dat surplus géén doorschuiffaciliteit   Uitstel van betaling te benutten

43 De DGA als AB-houder Senior verkoopt aandelen BV X aan junior voor € 750.000   Waarde aandelen BV X € 1.000.000   € 800.000 ondernemings-, € 200.000 beleggingsvermogen   Senior’s verkrijgingsprijs is € 300.000. Vervreemding WEV € 1.000.000 1.Opbrengst € 750.000 maximaal toereken aan beleggings- vermogen >> € 200.000 2.Restant opbrengst = € 550.000 toerekenen aan ondernemingsvermogen in BV; géén faciliteit € 800.000 -/- € 550.000 = € 250.000 = gift, wél faciliteit 3.Senior: vervreemding € 1mln. -/- € 250.000 = € 750.000 af: verkrijgingsprijs € 300.000 Belast AB-voordeel € 450.000 4.Verkrijgingsprijs junior is € 750.000 (vervreemding bij senior)

44 De DGA als AB-houder Schenking / gift AB-aandelen   Uitstel van betaling bij schenking vervallen   Overige situaties: ook uitstel bij overdracht buiten familiesfeer – –Overdracht aan derden tegen schuldig gebleven koopsom – –Bij indirecte overdracht aandelen werk-BV door holding-BV tegen objectief bezien te lage prijs: uitdeling aan DGA

45 De DGA als AB-houder Vererven AB-aandelen   Doorschuiffaciliteit bij overlijden ook slechts indien en vzv BV onderneming drijft!   Ernstige verschraling tov oude regeling! – –Beperkte overgangsregeling: holding-BV met vordering op junior (of diens BV) vanwege bedrijfsoverdracht   Oplossing: ■ ■ Beleggingsvermogen > ondernemingsvermogen ■ ■ Emigratie AB-houders met beleggings-BV ?!

46 De DGA als AB-houder Schenken / vererven AB-aandelen   Belaste overgang beleggingsvermogen bij schenking / overlijden, gevolgd door dividenduitkering uit dat beleggingsvermogen >> Dubbele heffing! >> Dividend op verzoek afboeken (tot) op verkrijgingsprijs verkregen aandelen

47 De DGA + SW-BOF SW-Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Drie gunstregelingen   Vrijstelling verschil WEV onderneming en (hogere) liquidatiewaarde   Vrijstelling van 75%   Uitstel van betaling 1-1-2010 100% of 83%

48 De DGA + SW-BOF Voorwaarden BOF 1. 1. Ondernemingsvermogen (in BV) 2. 2. Ondernemer / overdrager – –Bij schenking: 5 jaar AB / 5 jaar IB-ondernemer + 55 jaar of 45% of meer arbeidsongeschikt – –Bij overlijden: Geen eisen 3. 3. Voortzettingseis Bij IB-onderneming: verkrijger moet 5 jaar voortzetten Bij BV: BV moet 5 jaar voortzetten + verkrijger moet 5 jaar aandelen behouden 1-1-2010 vervalt 1-1-2010: Bij † 1 jaar bezit

49 De DGA + SW-BOF A Holding BV € 18.000 nominaal Omzetten in 5% cum.prefs Gelabelde waarde € 2 mln Werk-BV Z Holding-BV € 18.000 nominaal gewone aandelen BOF ! 1-1-2010: strengere eisen cum prefs 1-1-2010: AB heffing bij † nog door te schuiven?

50 De DGA + SW-BOF Prefs: vanaf 2010 nieuwe eisen   De preferente aandelen moeten een omzetting zijn van eerder door de erflater of schenker gehouden AB van gewone aandelen;   De omzetting tot prefs moet gepaard zijn gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander;   De verkrijger van de prefs is reeds AB-houder van gewone aandelen die bij de omzetting zijn uitgereikt;   BV drijft ttv omzetting in prefs een onderneming

51 Schenk- en erfbelasting 2010 Alle vrijstellingen voetvrijstelling Vrijstellingen erfbelasting Partners € 600.000 Kinderen en kleinkinderen € 19.000 Overigen € 2.000 Vrijstellingen schenkbelasting Kinderen € 5.000 18 –35 jaar (eenmalig) € 24.000 Overigen € 2.000 € 50.000 bij studie of aankoop eigen woning

52 Schenk- en erfbelasting 2010 Nieuwe vrijstellingen   Schenking van ouders naar kinderen – –1 x € 50.000 tussen 18 en 35 ste verjaardag – –voor aankoop woning (in mindering op ew- schuld) – –voor studiekosten (opleiding kost > € 20.000 per jaar) – –Nadere voorwaarden in ministeriele regeling   Samenloop met hoge vrijstelling: tot 35 jaar alsnog eenmalig € 26.000 voor eigen woning

53 Schenk- en erfbelasting 2010 Nieuwe vrijstellingen Bij overlijden   Van kinderen naar ouders: € 45.000   Van ouders naar kinderen: € 600.000 bij verzorgend, inwonend kind dat als partner kan worden aangemerkt (met mantelzorgcompliment van € 250 per jaar)

54


Download ppt "Actualiteiten 2009 / 2010 + DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing Mr. J. Zwagemaker."

Verwante presentaties


Ads door Google