De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing

Verwante presentaties


Presentatie over: "DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing"— Transcript van de presentatie:

1 DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing
Actualiteiten 2009 / 2010 + DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing Mr. J. Zwagemaker

2 Tenzij koop nieuw vóór 1/10/2009
+ verkoop oud ná 31/12/2009 Algemeen Goedkoper gaan wonen wordt duurder Voorbeeld Verkoop woning voor € Eigenwoningschuld pro resto € Eigenwoningreserve € Koop nieuwe woning binnen een jaar inclusief kosten € Financiering: doorschuiven oude hypothecaire lening Goedkoperwonenregeling: renteaftrek over € Nieuwe regeling renteaftrek over € (€ , koopsom nieuwe woning, minus EWR van € )

3 Vrijstelling box 3 MKB-beleggingen
Algemeen Vrijstelling box 3 MKB-beleggingen Aandelen uitgegeven in voorgaande 5 jaar Heffingskorting 7,5% max. € 2.813 Retour bij verkoop binnen 3 jaar (zonder plafond) MKB-onderneming Onderneming met in aandelen verdeeld kapitaal die een onderneming drijft die ten tijde van de emissie van aandelen, geconsolideerd bezien, minder dan 250 werknemers heeft, nog niet een omzet heeft behaald van meer dan € 50 miljoen, nog niet een balanstotaal heeft gehad van meer dan € 43 miljoen, én die gevestigd is in een gebied dat steun ontvangt van het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling. Ingangsdatum: EU goedkeuring vereist

4 Vereenvoudigingen in box 3
Algemeen Vereenvoudigingen in box 3 Van twee naar één peildatum: 1 januari 2011 Verdeling partners: niet meer per vermogensbestanddeel, alleen gezamenlijke grondslag Woningen opvoeren voor WOZ-waarde Vrijstelling contanten € 500 pp Persoonsgebonden aftrek en schulden in box 3 Aftrek voor aanslagen successierecht Heffingsrente vanaf 2010 na 8 maanden aangiftetermijn

5 Bent u nog in loondienst?
Winst uit onderneming Bent u nog in loondienst? Verschil belastingdruk IB winst / salaris Salaris € vgl. Winst starter € startersfaciliteiten / FOR >>> bij winst: ca. € minder IB per jaar! Vrijwaring met VAR-DGA en VAR-WUO Geen risico naheffing Loonheffing + wn-premies Voorwaarden VAR Ruim 12% beroepsbevolking is ondernemer

6 Voorwaarden VAR Winst uit onderneming
Geen risico naheffing LB + wn-premies, mits: 1. Overleggen + kopie VAR in administratie 2. Identiteit vaststellen + kopie identiteitsbewijs Paspoort! Rijbewijs is onvoldoende 3. VAR voor correcte soort werkzaamheden 4. Werkzaamheden binnen geldigheidsduur VAR VAR werkt alleen in derdenverhoudingen! VAR: digitaal vanaf 2008/9 voor 2009 Vanaf 2010: automatisch verlengd indien 3 jaar dezelfde VAR VAR LB en VAR RUOW: géén vrijwaring

7 alleen verrekenen met winst
Winst uit onderneming IB-ondernemersfaciliteiten Zelfstandigenaftrek* (van € tot € 4.488) Startersaftrek* (€ / toeslag bij arb.ongeschiktheid) Meewerkaftrek* (aftrek van 1,25% tot 4% van de winst) MKB-winstvrijstelling* (10,5% van de winst) Willekeurige afschrijving starter* (KIA, tot € ) Deblokkeren spaarloon, aftrek aanloop- / opstartkosten, etc. BP 2010: alleen verrekenen met winst tenzij starter BP 2010 12% BP 2010 tot € Als je 65 plusser bent is het wat minder, de helft! Ook de startersaftrek! * Urencriterium: uur werkzaamheden voor onderneming + > 50% beschikbare werktijd (tenzij starter) Gebruikelijkheidstoets bij ongebruikelijk samenwerkingsverband

8 Winstbelasting ≠ rechtsvormneutraal
BV-winst in 2009 en 2010 VPB-tarief (tot € ) 20%, surplus 25,5% Vanaf 2011 tweede schijf terug naar 23%? 25% AB over netto winst in BV + IB over salaris Belastingdruk BV incl. AB-heffing: tot € winst >> 40%, bij € >> 42,47% IB-winst Tarief 33,5%, 42% (tot € ), surplus 52% Verschil VPB wegwerken met ondernemersfaciliteiten

9 Het is een kwestie van rekenen
Eenmanszaak of BV ? Het is een kwestie van rekenen IB BV Belastingdruk hoger lager Ondernemersfaciliteiten n.v.t. Startersfaciliteiten n.v.t. Aansprakelijkheid in privé volledig idem !? Privé opnamen onttrekking salaris AB-heffing? Hoogte salaris? Belastingdruk op salaris?

10 DGA-notitie Financiën 6 mei 2009
Eenmanszaak of BV? DGA-notitie Financiën 6 mei 2009 Vergelijking belastingdruk IB-ondernemer / DGA Uitgangspunten bij berekening: IB-ondernemer Zelfstandigenaftrek MKB-winstvrijstelling Algemene heffingskorting Arbeidskorting ZvW bijdrage DGA Gebruikelijk loon = Winst tot € >> € Tot € >> + € 200 per 1000 Winst > € : 50% van winst! AB-claim 25%

11 Eenmanszaak of BV? DGA IB-ondernemer

12 Wisseling rechtsvorm Vanwege afschrijvingen
Investeren en afschrijven Afschrijven >> cashflow Willekeurig afschrijven >> meer cashflow IB-onderneming >> belastingbesparing dan BV Hoger tarief Carry-back 3 in plaats van 1 jaar Beperkingen op afschrijvingen vanaf 2007

13 Willekeurige afschrijving 2009+2010
Snel afschrijven Naar tijdsgelang? Willekeurige afschrijving WA: 50% kostprijs -/- restwaarde Alle bedrijfsmiddelen, behalve: Woningen, bedrijfsgebouwen, Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, Personenauto’s (muv taxi’s en 14% bijtelling) Immateriële vaste activa (waaronder software) en In cultuur gebrachte activa (bijv. bomen en vee) Bestemd hoofdzakelijke verhuur, tenzij korte verhuur Tot maximum bedrag betaald op investering In gebruik nemen vóór / Geen samenloop met WAS en WAMIL nieuwe

14 WA: 50% kostprijs Snel afschrijven Vlootfonds H-vast - ms Hanze Goslar
Veel perspectief met belastingvoordeel Binnen twee jaar belasting terug tot max. 114% van inleg Modern, flexibel schip in aantrekkelijke droge bulkmarkt Hoge uitkeringen onder stimuleringsregeling (tonnageregime) FRAQ: Hoe kan ik met deelname van € een aftrekpost genereren van € ? De afschrijving van het schip dient als basis voor de fiscale teruggave over uw inleg. Die inleg (1) - het eigen vermogen van het fonds - is echter kleiner dan de investering in het schip (2). Dit omdat het restant is geleend met een hypothecaire financiering. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking. Aan de hand van onderstaande tabel wordt het resultaat hiervan inzichtelijk gemaakt. (1) Inleg participanten: € (2) Kostprijs schip: € (3) Fondskosten: €

15 WA startende IB-ondernemer
Snel afschrijven WA startende IB-ondernemer Tot investeringsmaximum KIA per jaar IB-ondernemer/starter met urencriterium Investering in jaar waarin startersaftrek + direct voorafgaand jaar (waarin geen zelfstandigenaftrek) Alle bedrijfsmiddelen, tenzij uitgesloten voor KIA Tot maximum KIA = € BP 2010 tot €

16 >> VOF: Werk-BV + A
Snel afschrijven Investeren in bedrijfspand DGA: VPB + IB ondernemer Recente jp: IB–ondernemer-schap vereist geen duurzaamheid (HR 12 sept. 2008, nr , V-N 2008/43.13) Even ‘willekeurige afschrijving starter ophalen’ A Pand als BOV PH Werk-BV Eenmanszaak >> VOF: Werk-BV + A

17 Investering 2010 pand € 700.000 Snel afschrijven Carry-back 3 jaar
Koopsom = WOZ-waarde Afschrijfbaar € minus € restwaarde >> € eigen gebruik WAS = € (maximum KIA 2010) Negatief inkomen box 1 Salaris uit BV – omlaag Winstaandeel uit VOF met BV Carry-back 3 jaar Verrekenen met belasting salaris BV

18 >> VOF: Werk-BV + A
Snel afschrijven Investeren in bedrijfspand DGA: VPB + IB ondernemer Recente jp: IB–ondernemer-schap vereist geen duurzaamheid (HR 12 sept. 2008, nr , V-N 2008/43.13) Even ‘willekeurige afschrijving starter ophalen’ A Pand als BOV PH Werk-BV Eenmanszaak >> VOF: Werk-BV + A

19 Terug naar de BV Snel afschrijven Inbreng in BV van VOF-aandeel + BOV
Doorinbreng; vrijstelling van OVB Geruisloze inbreng in (bestaande) BV WAS niet teruggenomen Inbreng mét afrekening WAS wél teruggenomen: stakingswinst € Stamrecht; oudedagsvoorziening Inbreng 2011 12% MKB-vrijstelling over stakingswinst!

20 Samenstel van rechtshandelingen?
Snel afschrijven Samenstel van rechtshandelingen? Is A wel IB-ondernemer geweest? Even WAS ophalen? Duurzaamheid ondernemer / onderneming HR 12 sept. 2008, nr , V-N 2008/43.13: wetgever heeft dit onderkend! >>Geen fraus legis 3 jaar DGA-BV VOF, WAS 3 x €

21 Wisseling rechtsvorm Afschrijvingen vastgoed
Van beleggen naar eigen gebruik Belegging: gebouw bestemd om (in)direct hoofdzakelijk (ten minste 70%) aan derden ter beschikking te worden gesteld ‘Bestemming’? Motief bij aankoop Tijdelijke verhuur + daarna eigen gebruik = eigen gebruik 70% van m² / m³, per jaar of over levensduur? Derden? Verbonden personen / lichamen # derden Huurder als mede-aandeelhouder in project-BV TBS én verhuur in concernverband = eigen gebruik

22 Wisseling rechtsvorm Afschrijvingen vastgoed
Huurder wordt (mede) verhuurder Meer afschrijving vastgoed Situatie 1 Situatie 2 cliënt cliënt ADH project- ontwikkelaar ADH project- ontwikkelaar PH PH Werk-BV Werk-BV 100% 1/3 2/3 SPV Vastgoed BV SPV Vastgoed BV huur-overeenkomst huur-overeenkomst

23 Benut verruimde S&O aftrek in 2010
Winst uit onderneming Benut verruimde S&O aftrek in 2010 Van 50% tot € naar € Surplus 18% Van octrooi naar innovatiebox Tarief van 10% terug naar 5% Grondslag verruimd tot ± alle winst Verliesaftrek tegen gewoon tarief + inhaalregeling

24 Fiscale concernproblematiek
1. Tweede Kamer akkoord met vereenvoudiging en flexibilisering BV Ingangsdatum nog onzeker 2. Minder renteaftrek en verrekening van buitenlandse verliezen in 2010 Overnameholdings met bovenmatig vreemd vermogen Renteaftrek sec op eigen winst Rekening houden met goodwillgat Verlies uit vaste inrichting niet meer h.t.l. verrekenbaar, wél bij liquidatie Verplichte groepsrentebox ??

25 Fiscale concernproblematiek
Fiscale eenheid na certificering van aandelen toch mogelijk? Behoud beheersend belang Thincaprules 4. Belang derden van belang bij concerntoets thincapregeling Als eigen vermogen behandelen 5. Goodwill-gat leidde bij voeging in f.e. tot thincap-regeling

26 Fiscale concernproblematiek
Negatieve waardesprong FE BV X heeft EV € , VV (verbonden) € BV X verwerft BV Y voor € (€ voor goodwill). Koopsom is extern gefinancierd. BV X en BV worden fiscaal gevoegd. Waardesprong Combinatie: EV € en VV € Renteaftrekbeperking over 4,8*/5,6 totale rente. Plafond per saldo verschuldigde rente op verbonden GVV *5,6 -/- 0,3 -/- 0,5

27 Directeur - grootaandeelhouder
Salarisperikelen Aangifte loonheffing DGA 2010 vereenvoudigd In januari voor geheel jaar 2010 mits uitsluitend DGA’s in loondienst Vergoeding voorperiode = gebruikelijk loon Netto managementfee = gebruikelijk loon Gebruikelijk loon bij omzetdaling 2009/2010

28 Winst BV >=< Salaris DGA
DGA – salaris Winst BV >=< Salaris DGA Hoge Raad , nr , BNB 2005/50 Als opbrengsten van BV (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur (als werknemer van de BV) verrichte arbeid, is het echter ook mogelijk het gebruikelijk loon te berekenen op basis van - de opbrengsten van de BV, - verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen - exclusief het loon van de DGA Gebruikelijk loon zal ‘bepaald kunnen worden aan de hand van het salaris dat toegekend is aan concrete andere werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen’.

29 DGA – salaris A Werk-BV Salaris A uit de BV € 40.840
Managementfee € Bescheiden kosten in PH Rechtbank Breda met verwijzing naar BNB 2005/50 Salaris >>> € (Rb. Breda 23 juli /1231) A Holding BV minderheidsbelang Werk-BV

30 DGA – salaris A B Werk-BV Salaris A Holding € 54.457
Managementfee Af: 4% winstopslag Af: pensioenlasten Af: overige kosten Af: loon partner Gebruikelijk loon € Wijkt voor > 30% af! 70%= € Correctie € Rb. Haarlem 15 juli 2009 AWB08/7083) A B Holding BV Holding BV 50% 50% Werk-BV

31 afschrijving goodwill € 100.000
DGA – salaris A Salaris A uit BV € Winstaandeel € Kosten in PH € Salaris A >>> ??? Andere maten PH + man. BV afschrijving goodwill € effect op salaris? Maatschap

32 DGA blijft in de LB DGA – salaris
Gebruikelijk loon gehandhaafd, maar…… Vervalt als gebruikelijk loon per jaar niet hoger is dan € 5.000 Voorkomen loonadministratie + aangifte loonheffingen Bij concernstructuur: € grens voor alle werkzaamheden DGA voor gehele groep, dus niet per BV Bij feitelijk betalen van salaris tot € wél LB inhouden!

33 Bij omzetdaling DGA – salaris Goedkeuring Financiën voor 2009 en 2010
Bij omzetdaling lager gebruikelijk loon Gebruikelijk loon 2009 = gebruikelijk loon 2008 x omzet 1e halfjaar 2009 omzet 1e halfjaar 2008 Gebruikelijk loon 2010 = gebruikelijk loon 2008 x omzet 1e halfjaar 2010

34 Gebruikelijk loon bij omzetdaling
DGA – salaris Gebruikelijk loon bij omzetdaling Voorwaarden Schuld in rekening-courant of dividend neemt niet toe als gevolg van lager loon Bij feitelijk hoger loon, dan dat loon aanhouden Omzet in 2008, 2009 of 2010 niet beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals fusie, oprichting, staking, splitsing, bijzondere resultaten

35 Directeur - grootaandeelhouder
TBS-regeling Amsterdams verrekenbeding werkt niet door in tbs-regeling Het ingangstijdstip van de TBS-regeling Tbs-regeling vanaf feitelijke opslag van materialen door bouwbedrijf Inspecteur mag huur corrigeren tot zakelijke prijs Waardedruk bij beëindiging TBS kantoorruimten in woon-werkpand

36 Schuiven met TBS-inkomsten
DGA en TBS Schuiven met TBS-inkomsten HIR + KER worden toegestaan HIR over de TBS-grens heen (cfm IB) Termijn één jaar, geen drie jaar 12% TBS-vrijstelling Ook op winst bij verkoop pand

37 Breng TBS-pand in de BV in
DGA en TBS Breng TBS-pand in de BV in Eenmalig in 2010: geruisloze inbreng Zonder afrekening IB + OVB Doorschuiven TBS-boekwaarde + schuld Inbreng in BV tegen uitreiking aandelen (IFK bij 100%) BV waaraan pand ter beschikking is gesteld of een andere (nieuwe) BV Inbrenger tenminste 90% aandelen in BV houden Alleen TBS van vóór OVB: BV moet 3 jaar pand houden én AB-houder moet 3 jaar 90% belang behouden

38 Een voordeliger alternatief
DGA en TBS Een voordeliger alternatief DGA of IB ondernemer A wordt starter Afrekening TBS verrekenen met willekeurige afschrijving starter A TBS- pand PH Werk-BV IB-onderneming pand Bedrijfsoverdracht

39 Doorschuiffaciliteit AB-aandelen
De DGA als AB-houder Doorschuiffaciliteit AB-aandelen Vanaf : Bij schenking óók doorschuiffaciliteit Mits begiftigde drie jaar werknemer van BV Of van concernvennootschap (URIB) Of via management vanuit ‘eigen’ holding-BV Geen eisen aan werknemerschap, cf. art IB Indien en vzv BV onderneming drijft Ondernemingsvermogen + 5% marge voor beleggingsvermogen Combinatie met BOF 100% vrijstelling

40 Doorschuiven AB-claim bij schenking
De DGA als AB-houder Doorschuiven AB-claim bij schenking In BV ondernemings- én beleggingsvermogen Doorschuiffaciliteit uitsluitend voor WEV aandelen dat is toe te rekenen aan ondernemingsvermogen in BV WEV aandelen toe te rekenen aan beleggingsvermogen >> AB vervreemding Volledige verkrijgingsprijs AB aanhouden bij berekening AB-voordeel bij schenker

41 Senior schenkt aandelen BV X aan junior
De DGA als AB-houder Senior schenkt aandelen BV X aan junior Waarde aandelen BV X € € ondernemings-, € beleggingsvermogen Senior’s verkrijgingsprijs is € Schenking = vervreemding WEV € Doorschuiffaciliteit = geen vervreemding voor € 2. Restant WEV van € wél AB-vervreemding Belast bij senior: € /- VK € = nihil Restant VK € : doorschuiven naar junior 3. Verkrijgingsprijs junior is € Deel WEV bij senior vervreemding: € Door te schuiven restant VK senior €

42 Doorschuiffaciliteit bij een gift
De DGA als AB-houder Doorschuiffaciliteit bij een gift Verkoop AB tegen een te lage prijs Kwijtschelding schuldig gebleven koopsom Opbrengst maximaal toerekenen aan WEV beleggingsvermogen in BV Daarna aan ondernemingsvermogen in BV Voor dat surplus géén doorschuiffaciliteit Uitstel van betaling te benutten

43 Vervreemding WEV € 1.000.000 De DGA als AB-houder
Senior verkoopt aandelen BV X aan junior voor € Waarde aandelen BV X € € ondernemings-, € beleggingsvermogen Senior’s verkrijgingsprijs is € Vervreemding WEV € Opbrengst € maximaal toereken aan beleggings- vermogen >> € Restant opbrengst = € toerekenen aan ondernemingsvermogen in BV; géén faciliteit € /- € = € = gift, wél faciliteit Senior: vervreemding € 1mln. -/- € = € af: verkrijgingsprijs € Belast AB-voordeel € 4. Verkrijgingsprijs junior is € (vervreemding bij senior)

44 Schenking / gift AB-aandelen
De DGA als AB-houder Schenking / gift AB-aandelen Uitstel van betaling bij schenking vervallen Overige situaties: ook uitstel bij overdracht buiten familiesfeer Overdracht aan derden tegen schuldig gebleven koopsom Bij indirecte overdracht aandelen werk-BV door holding-BV tegen objectief bezien te lage prijs: uitdeling aan DGA

45 Vererven AB-aandelen De DGA als AB-houder
Doorschuiffaciliteit bij overlijden ook slechts indien en vzv BV onderneming drijft! Ernstige verschraling tov oude regeling! Beperkte overgangsregeling: holding-BV met vordering op junior (of diens BV) vanwege bedrijfsoverdracht Oplossing: Beleggingsvermogen > ondernemingsvermogen Emigratie AB-houders met beleggings-BV ?!

46 Schenken / vererven AB-aandelen
De DGA als AB-houder Schenken / vererven AB-aandelen Belaste overgang beleggingsvermogen bij schenking / overlijden, gevolgd door dividenduitkering uit dat beleggingsvermogen >> Dubbele heffing! >> Dividend op verzoek afboeken (tot) op verkrijgingsprijs verkregen aandelen

47 SW-Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
De DGA + SW-BOF SW-Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Drie gunstregelingen Vrijstelling verschil WEV onderneming en (hogere) liquidatiewaarde Vrijstelling van 75% Uitstel van betaling 100% of 83%

48 Voorwaarden BOF De DGA + SW-BOF Ondernemingsvermogen (in BV)
Ondernemer / overdrager Bij schenking: 5 jaar AB / 5 jaar IB-ondernemer + 55 jaar of 45% of meer arbeidsongeschikt Bij overlijden: Geen eisen Voortzettingseis Bij IB-onderneming: verkrijger moet 5 jaar voortzetten Bij BV: BV moet 5 jaar voortzetten + verkrijger moet 5 jaar aandelen behouden vervalt : Bij † 1 jaar bezit

49 strengere eisen cum prefs
: strengere eisen cum prefs De DGA + SW-BOF : AB heffing bij † nog door te schuiven? BOF ! Z A Holding-BV Holding BV € nominaal Omzetten in 5% cum.prefs Gelabelde waarde € 2 mln € nominaal gewone aandelen Werk-BV

50 Prefs: vanaf 2010 nieuwe eisen
De DGA + SW-BOF Prefs: vanaf 2010 nieuwe eisen De preferente aandelen moeten een omzetting zijn van eerder door de erflater of schenker gehouden AB van gewone aandelen; De omzetting tot prefs moet gepaard zijn gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander; De verkrijger van de prefs is reeds AB-houder van gewone aandelen die bij de omzetting zijn uitgereikt; BV drijft ttv omzetting in prefs een onderneming

51 Schenk- en erfbelasting 2010
Alle vrijstellingen voetvrijstelling Vrijstellingen erfbelasting Partners € Kinderen en kleinkinderen € Overigen € Vrijstellingen schenkbelasting Kinderen € 18 –35 jaar (eenmalig) € Overigen € € bij studie of aankoop eigen woning

52 Schenk- en erfbelasting 2010
Nieuwe vrijstellingen Schenking van ouders naar kinderen 1 x € tussen 18 en 35ste verjaardag voor aankoop woning (in mindering op ew-schuld) voor studiekosten (opleiding kost > € per jaar) Nadere voorwaarden in ministeriele regeling Samenloop met hoge vrijstelling: tot 35 jaar alsnog eenmalig € voor eigen woning

53 Schenk- en erfbelasting 2010
Nieuwe vrijstellingen Bij overlijden Van kinderen naar ouders: € Van ouders naar kinderen: € bij verzorgend, inwonend kind dat als partner kan worden aangemerkt (met mantelzorgcompliment van € 250 per jaar)

54 EINDE


Download ppt "DGA + Rechtsvorm onderneming en belastingbesparing"

Verwante presentaties


Ads door Google