De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering
20 maart 2013 Woensdag start 20:00 uur

2 ALV Batouwe Basketball 2013
AGENDA Opening door de voorzitter Vaststellen notulen ALV 2012 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken Behandeling jaarverslag bestuur en commissies Bestuur (secretaris) Technische commissie Scheidsrechters commissie Financiële commissie Grote Clubactie 2013 Bestuursverkiezing Rondvraag ALV Batouwe Basketball 2013

3 Mededelingen & ingekomen stukken
1. Afmeldingen 2. Ingekomen stukken: 3. Mededelingen: ALV Batouwe Basketball 2013

4 ALV Batouwe Basketball 2013
Secretariaat 9 bestuursvergaderingen dit verenigingsjaar bestuursleden: Michel Kathmann                            Pieter Peren                            Jeroen Duifhuizen                            Wilbert Huijskens                            Dian Berkelmans Oproep: graag adres- en wijzigingen doorgeven aan Dian ALV Batouwe Basketball 2013

5 ALV Batouwe Basketball 2013
Ledenadministratie ALV Batouwe Basketball 2013

6 ALV Batouwe Basketball 2013
Technische Commissie Jaaroverzicht diverse teams van de vereniging Overzicht overige zaken seizoen 2012/2013 Clinics voor basisscholen/ scholierentoernooi; Uitbreiding aantal (ervaren/gediplomeerde) trainers; fundamentaltrainingen Seizoen 2013/2014, wat gaat er veranderen? Uitbreiding aantal trainers; Fundamentaltrainingen uitbouwen; Trainingen/ oefeningen van diverse teams verder op elkaar afstemmen. ALV Batouwe Basketball 2013

7 Scheidsrechters Commissie
Aantal fluittaken per lid in 2012 Toegewezen fluittaken bij andere verenigingen Scheidsrechtercursus Seizoen 2013/2014, wat gaat er veranderen? ALV Batouwe Basketball 2013

8 ALV Batouwe Basketball 2013
Financiële Commissie Herijking subsidie 2014 Rabobank Clubkas Campagne 2013 Kascontrole 2012 Resultaat 202 Contributie seizoen Begroting 2013 ALV Batouwe Basketball 2013

9 ALV Batouwe Basketball 2013
FC-Herijking subsidie 2014 Na 2011 is er uitstel verleend en in 2013 zal dit gevolgen hebben voor de subsidie. Als bestuur hebben we overleg gehad om na te gaan welke consequenties dit voor ons heeft. De gemeente Lingewaard heeft in 2010 besloten dat er in 2012 EUR bespaard moet worden. Dit is vervolgens voor een jaar uitgesteld door de Raad. Uitstel uitbouw sporthal de Bongerd. Korting op jeugdleden subsidie t.w.v. EUR in 2013. Aanleiding Gevolg Daarnaast loopt het jeugdleden aantal ook terug van leden die in de gemeente Lingewaard wonen. Hierdoor loopt de jeugdledensubsidie in 2013 verder terug dan alleen het hierboven vermelde bedrag. ALV Batouwe Basketball 2013

10 FC-Rabobank Clubkas Campagne
Batouwe Basketball heeft zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Er is euro beschikbaar gesteld door de Rabobank Oost-Betuwe. Er zijn leden die beslissen hoe het bedrag verdeeld wordt. Indien er leden stemmen dan kan ieder lid 5 euro uitdelen. Indien er leden stemmen dan kan ieder lid 10 euro uitdelen. In maart zal er gestemd worden door de leden van de Rabobank Oost- Betuwe. In 2012 heeft ons dit een bedrag van 360 euro opgeleverd. ALV Batouwe Basketball 2013

11 ALV Batouwe Basketball 2013
FC-Kascontrole 2012 In 2012 heeft er geen kascontrole plaatsgevonden. ALV Batouwe Basketball 2013

12 ALV Batouwe Basketball 2013
FC-Resultaat 2012 Het jaar 2012 is met een positief resultaat afgesloten ondanks de diverse afwijkingen t.o.v. de begroting. ALV Batouwe Basketball 2013

13 ALV Batouwe Basketball 2013
FC-Begroting 2013 Voor 2013 verwachten we 6% hogere uitgaven en 3 % lagere inkomsten dan in 2012. ALV Batouwe Basketball 2013

14 ALV Batouwe Basketball 2013
Contributie 2013 – 2014 Om het gat euro in de begroting te dichten dient er een besluit genomen te worden: Optie 1: Contributie verhogen met 20 euro per lid o.b.v. 170 leden euro Optie 2: Contributie verhogen met 10 euro per lid o.b.v. 170 leden euro en de rest (1.850 euro) laten interen op het eigen vermogen Optie 3: Contributie niet verhogen en het gat (3.550 euro) laten interen op het eigen vermogen ALV Batouwe Basketball 2013

15 ALV Batouwe Basketball 2013
Grote Clubactie 2013 Voor 2013 stellen we voor om deel te nemen aan de Grote Clubactie: 5 loten per lid a 3,00 euro Maximaal 2 leden per gezin Gevraagd besluit: Toestemming om bedrag te incasseren door de contributie eenmalig op te hogen bij de incassering van de 1e helft met het GCA bedrag. ALV Batouwe Basketball 2013

16 Voorstel fluittaken recreanten
Situatie Voor alle thuiswedstrijden op kern niveau (en lager) dienen we als verenging zelf de scheidsrechters te leveren; Voor de teams die op rayon niveau spelen moeten we scheidsrechters leveren om uitwedstrijden (die we door de bond toegewezen krijgen) te fluiten; We hebben 2 senioren teams (Hs 1 en Ds 2) die alle uitwedstrijden moeten fluiten en daarnaast ook een gedeelte van de thuiswedstrijden moeten fluiten. Er zijn een beperkt aantal competitie spelende senior leden, veel senior leden zijn recreant gaan spelen; Doordat het aantal teams gelijk blijft dienen de spelende senior leden meer thuiswedstrijden te fluiten; De Bond heeft niet voldoende rayon scheidsrechters waardoor verenigingen nog meer uitwedstrijden moeten fluiten; We hebben geen vrijwilligers die scheidsrechters taken op zich nemen om spelers en speelsters te ontlasten, dus spelers en speelsters moeten naast de wekelijkse competitie wedstrijden ook de wekelijkse fluittaken op zich nemen. recreanten worden ingedeeld om maximaal 2 fluittaken per jaar verrichten bij thuiswedstrijden in Bemmel. Dit gaat in vanaf het seizoen Aanleiding Complicatie Voorstel ALV Batouwe Basketball 2013

17 ALV Batouwe Basketball 2013
Verkiezingen Aftredend: Penningmeester Pieter Peren ALV Batouwe Basketball 2013

18 ALV Batouwe Basketball 2013
Rondvraag Vragen? ALV Batouwe Basketball 2013


Download ppt "Algemene Ledenvergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google