De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 20 maart 2013 Woensdag start 20:00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 20 maart 2013 Woensdag start 20:00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 20 maart 2013 Woensdag start 20:00 uur

2 AGENDA 1.Opening door de voorzitter 2.Vaststellen notulen ALV 2012 3.Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 4.Behandeling jaarverslag bestuur en commissies – Bestuur (secretaris) – Technische commissie – Scheidsrechters commissie – Financiële commissie 5.Grote Clubactie 2013 6.Bestuursverkiezing 7.Rondvraag 2ALV Batouwe Basketball 2013

3 Mededelingen & ingekomen stukken 3ALV Batouwe Basketball 2013 1. Afmeldingen 2. Ingekomen stukken: 3. Mededelingen:

4 Secretariaat 4ALV Batouwe Basketball 2013 9 bestuursvergaderingen dit verenigingsjaar bestuursleden: Michel Kathmann Pieter Peren Jeroen Duifhuizen Wilbert Huijskens Dian Berkelmans Oproep: graag adres- en emailwijzigingen doorgeven aan Dian

5 Ledenadministratie 5ALV Batouwe Basketball 2013

6 Technische Commissie Jaaroverzicht diverse teams van de vereniging Overzicht overige zaken seizoen 2012/2013 – Clinics voor basisscholen/ scholierentoernooi; – Uitbreiding aantal (ervaren/gediplomeerde) trainers; – fundamentaltrainingen Seizoen 2013/2014, wat gaat er veranderen? – Uitbreiding aantal trainers; – Fundamentaltrainingen uitbouwen; – Trainingen/ oefeningen van diverse teams verder op elkaar afstemmen. 6ALV Batouwe Basketball 2013

7 Scheidsrechters Commissie Aantal fluittaken per lid in 2012 Toegewezen fluittaken bij andere verenigingen Scheidsrechtercursus Seizoen 2013/2014, wat gaat er veranderen? 7ALV Batouwe Basketball 2013

8 Financiële Commissie Herijking subsidie 2014 Rabobank Clubkas Campagne 2013 Kascontrole 2012 Resultaat 202 Contributie seizoen 2013 - 2014 Begroting 2013 8ALV Batouwe Basketball 2013

9 FC-Herijking subsidie 2014 Na 2011 is er uitstel verleend en in 2013 zal dit gevolgen hebben voor de subsidie. Als bestuur hebben we overleg gehad om na te gaan welke consequenties dit voor ons heeft. De gemeente Lingewaard heeft in 2010 besloten dat er in 2012 EUR 200.000 bespaard moet worden. Dit is vervolgens voor een jaar uitgesteld door de Raad. Uitstel uitbouw sporthal de Bongerd. Korting op jeugdleden subsidie t.w.v. EUR 1.400 in 2013. 9ALV Batouwe Basketball 2013 Aanleiding Gevolg Daarnaast loopt het jeugdleden aantal ook terug van leden die in de gemeente Lingewaard wonen. Hierdoor loopt de jeugdledensubsidie in 2013 verder terug dan alleen het hierboven vermelde bedrag.

10 FC-Rabobank Clubkas Campagne Batouwe Basketball heeft zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Er is 60.000 euro beschikbaar gesteld door de Rabobank Oost-Betuwe. Er zijn 12.000 leden die beslissen hoe het bedrag verdeeld wordt. Indien er 12.000 leden stemmen dan kan ieder lid 5 euro uitdelen. Indien er 6.000 leden stemmen dan kan ieder lid 10 euro uitdelen. In maart zal er gestemd worden door de leden van de Rabobank Oost- Betuwe. In 2012 heeft ons dit een bedrag van 360 euro opgeleverd. 10ALV Batouwe Basketball 2013

11 FC-Kascontrole 2012 In 2012 heeft er geen kascontrole plaatsgevonden. 11ALV Batouwe Basketball 2013

12 FC-Resultaat 2012 Het jaar 2012 is met een positief resultaat afgesloten ondanks de diverse afwijkingen t.o.v. de begroting. 12ALV Batouwe Basketball 2013

13 FC-Begroting 2013 13ALV Batouwe Basketball 2013 Voor 2013 verwachten we 6% hogere uitgaven en 3 % lagere inkomsten dan in 2012.

14 Contributie 2013 – 2014 Om het gat 3.550 euro in de begroting te dichten dient er een besluit genomen te worden: Optie 1: Contributie verhogen met 20 euro per lid o.b.v. 170 leden 3.400 euro Optie 2: Contributie verhogen met 10 euro per lid o.b.v. 170 leden 1.700 euro en de rest (1.850 euro) laten interen op het eigen vermogen Optie 3: Contributie niet verhogen en het gat (3.550 euro) laten interen op het eigen vermogen 14ALV Batouwe Basketball 2013

15 Grote Clubactie 2013 Voor 2013 stellen we voor om deel te nemen aan de Grote Clubactie: 5 loten per lid a 3,00 euro Maximaal 2 leden per gezin Gevraagd besluit: Toestemming om bedrag te incasseren door de contributie eenmalig op te hogen bij de incassering van de 1 e helft met het GCA bedrag. 15ALV Batouwe Basketball 2013

16 Voorstel fluittaken recreanten Voor alle thuiswedstrijden op kern niveau (en lager) dienen we als verenging zelf de scheidsrechters te leveren; Voor de teams die op rayon niveau spelen moeten we scheidsrechters leveren om uitwedstrijden (die we door de bond toegewezen krijgen) te fluiten; We hebben 2 senioren teams (Hs 1 en Ds 2) die alle uitwedstrijden moeten fluiten en daarnaast ook een gedeelte van de thuiswedstrijden moeten fluiten. Er zijn een beperkt aantal competitie spelende senior leden, veel senior leden zijn recreant gaan spelen; Doordat het aantal teams gelijk blijft dienen de spelende senior leden meer thuiswedstrijden te fluiten; De Bond heeft niet voldoende rayon scheidsrechters waardoor verenigingen nog meer uitwedstrijden moeten fluiten; We hebben geen vrijwilligers die scheidsrechters taken op zich nemen om spelers en speelsters te ontlasten, dus spelers en speelsters moeten naast de wekelijkse competitie wedstrijden ook de wekelijkse fluittaken op zich nemen. recreanten worden ingedeeld om maximaal 2 fluittaken per jaar verrichten bij thuiswedstrijden in Bemmel. Dit gaat in vanaf het seizoen 2013-2014. 16ALV Batouwe Basketball 2013 Voorstel Complicatie Situatie Aanleiding

17 Verkiezingen Aftredend: Penningmeester Pieter Peren 17ALV Batouwe Basketball 2013

18 Rondvraag Vragen? 18ALV Batouwe Basketball 2013


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 20 maart 2013 Woensdag start 20:00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google