De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK Flying Red Algemene Ledenvergadering voorjaar 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK Flying Red Algemene Ledenvergadering voorjaar 2012."— Transcript van de presentatie:

1 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK Flying Red Algemene Ledenvergadering voorjaar 2012

2 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 1. Opening 2. Vaststellen Agenda 3. Mededelingen bericht van verhindering: Marcel Hoiting, Jan Ekhart, Henk Posma, Crista Gelling i.v.m afwezigheid secretaris notulist gezocht

3 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK Agenda Opening Vaststelling agenda Mededelingen Notulen ledenvergadering 22 november 2010 Verkiezing bestuursleden Vacatures Penningmeester Technische commissie Commissie wedstrijdzaken Beleid: jeugdplan Mixed toernooi Rondvraag Sluiting

4 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 4. Notulen Notulen ledenvergadering 22 november 201022 november 2010

5 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 5. Verkiezing bestuursleden Secretaris – Marcel Hoiting, aftredend 2013 Voorzitter wedstrijdzaken – Noud Wijkamp aftredend 2013 Voorzitter -Hans Metselaar aftredend 2013 en niet herkiesbaar Penningmeester -Koosje Looijenga aftredend 2013 en niet herkiesbaar

6 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 6. Vacatures organisatieschema

7 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 6.2 Actuele vacatures TC –Voorzitter Redactie Eindredacteur Activiteiten commissie Voorzitter + nieuwe leden (4 afmeldingen ontvangen) Sponsorcommissie –Cruciaal voor voorbestaan vereniging i.v.m –Sterk teruglopend aantal senioren –jeugdplan

8 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 7.1 Penningmeester Uitgangspunten begroting 2012 – 2013 11 teams, waarvan 1 recreantenteam,1 rolstoelteam en 1 peanutteam 120 spelers en 11 niet-spelers Zaalhuur: verhoging Gemeente: + 4,9% Zaalhuurdoelstelling: efficiency blijft het streven door: indeling trainingen en wedstrijden optimaliseren, minder trainingen eind van seizoen Clubblad: verschijnt 3 maal komend seizoen Jeugdplan: € 2.500 beschikbaar

9 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 7.2 Penningmeester Begroting 2012 - 2013

10 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 7.3 Penningmeester Contributie 2012 - 2013

11 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 7.4 Penningmeester Contributie en Overige bijdragen 2012 - 2013 Contributiebedragen 2012 – 2013: verhoogd met 2% ten opzichte van vorig jaar en naar boven afgerond op € 5,00 (op basis van betaling via incasso ); behoudens jonge jeugd (8- 12 jaar) Contributie obv team (niet op leeftijd) + vereenvoudigde facturatie zaalhuur heffing € 43,49  € 45,62 ( i.v.m. gemeentelijke prijsverhoging 4,9 % ) Kledingbijdrage ongewijzigd Scheidsrechters- en trainersvergoedingen: Basisvergoeding + € 10 en Toeslagen: + € 5

12 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 7.5 Penningmeester Samenvatting en risico’s/kansen (1) Begroting sluit met negatief saldo (- € 1.576). Jeugdplan: € 2.500 in 2012/2013; ook in volgende jaren nodig. Kledingfonds deels mogelijk alternatief aanwenden Relatief weinig senioren; toename recreanten Afhankelijkheid sponsorbijdragen (€ 7.250) is groot op de totale begroting (bijna € 40.000; ca.18%). Werving sponsoren noodzakelijk.

13 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 7.5 Penningmeester Samenvatting en risico’s/kansen (2) Weinig speelruimte in de begroting; zaalhuur/bondsbijdragen/trainerskosten (ca. € 25.400; ruim 64 %) Stand volgens ledenadministratie begin mei: 104 betalende leden; in begroting verhoogd naar 120 rekening houdend met spijtoptanten etc.

14 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 8.1 Technische commissie Teams en trainers TeamTrainer(s)niveau Senioren H1Rayon Hoofdklasse HU22Rayon 2e klasse Dames 1Rayon Hoofdklasse H recreantenSelfsupporting Jeugd JU 20Plaatsing door RWC JU 16 1Indelingstoernooi JU 14 1Indelingstoernooi M/J U12 / U 10Peanuts MU 18/14Indelingsvergadering RolstoelHansToernooidivisie C We zijn nog druk in gesprek, daarom nog even geen trainers ingevuld.

15 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 8.2 Technische commissie Teamindelingen Teams ingedeeld op leeftijd / sterkte. U 12/10 werken aan nieuwe aanwas (zie jeugdplan)

16 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 8.3 Technische commissie Overige zaken Trainersbijeenkomsten 1 of meer bijeekomsten Verwachte activiteiten Mixed Kersttoernooi Clinics basisscholen en Buitenschoolse opvang Kennismakingstrainingen basisscholen Participatie BBC toernooi Flames Opleidingen Afronden BT1 trainingen Eventueel opstarten BT2

17 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 8.4 JU 18 Kampioen

18 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 9.1 Wedstrijdzaken Terugblik: goed verlopen wedstrijddagen communicatie via site/papier verloopt goed 1 x jurytraining / 1 x F-cursus / 1 x E-cursus Beter in staat geweest de lege wedstrijduren te voorkomen, moet nog steeds beter kunnen.

19 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 9.2 Wedstrijdzaken Vooruitblik Teams opgegeven vlgs overzicht in 8.1 strak inplannen competitie i.v.m. kosten verhouding senioren / jeugd blijft ongunstig Scheidsrechters bestand op dit moment voldoende in aantallen, ervaring moet groeien.

20 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 10 Beleid – Jeugdplan DO or DIE Huidige activiteiten weinig resultaat Vrijwel geen instroom jonge jeugd Opvolging activiteiten onvoldoende Bijstellen visie werving en behoud Continuïteit vereniging in geding “Professionalisering” kader Beschikbaarheid overdag Samenwerking BSO’s, combi functionarissen Structureel investeren, gebruiken reserves Uitvoering bestaande activiteiten (o.a Basketbals’cool) Sponsorcommissie absolute noodzaak

21 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK 11 Mixed toernooi 16 juni 2012 stoppen diverse ledenactiviteiten commissie Leden, oudleden, belangstellenden Huldinging kampioenen afsluitende BBQ

22 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK Rondvraag Jij nog wat ?? Ja droge keel…….. Tot ziens


Download ppt "NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK Flying Red Algemene Ledenvergadering voorjaar 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google