De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOORDENVELD - WESTERKWARTIER

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOORDENVELD - WESTERKWARTIER"— Transcript van de presentatie:

1 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
Flying Red Algemene Ledenvergadering voorjaar 2012 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

2 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
1. Opening 2. Vaststellen Agenda 3. Mededelingen bericht van verhindering: Marcel Hoiting, Jan Ekhart, Henk Posma, Crista Gelling i.v.m afwezigheid secretaris notulist gezocht NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

3 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
Agenda Opening Vaststelling agenda Mededelingen Notulen ledenvergadering 22 november 2010 Verkiezing bestuursleden Vacatures Penningmeester Technische commissie Commissie wedstrijdzaken Beleid: jeugdplan Mixed toernooi Rondvraag Sluiting NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

4 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
4. Notulen Notulen ledenvergadering 22 november 2010 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

5 5. Verkiezing bestuursleden NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
Secretaris Marcel Hoiting, aftredend 2013 Voorzitter wedstrijdzaken Noud Wijkamp aftredend 2013 Voorzitter Hans Metselaar aftredend 2013 en niet herkiesbaar Penningmeester Koosje Looijenga aftredend 2013 en niet herkiesbaar NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

6 6. Vacatures organisatieschema
NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

7 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
6.2 Actuele vacatures TC Voorzitter Redactie Eindredacteur Activiteiten commissie Voorzitter + nieuwe leden (4 afmeldingen ontvangen) Sponsorcommissie Cruciaal voor voorbestaan vereniging i.v.m Sterk teruglopend aantal senioren jeugdplan NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

8 Uitgangspunten begroting 2012 – 2013
7.1 Penningmeester Uitgangspunten begroting 2012 – 2013 11 teams, waarvan 1 recreantenteam,1 rolstoelteam en 1 peanutteam 120 spelers en 11 niet-spelers Zaalhuur: verhoging Gemeente: + 4,9% Zaalhuurdoelstelling: efficiency blijft het streven door: indeling trainingen en wedstrijden optimaliseren, minder trainingen eind van seizoen Clubblad: verschijnt 3 maal komend seizoen Jeugdplan: € beschikbaar NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

9 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
7.2 Penningmeester Begroting In hoeverre moeten we het clubblad in stand houden?? NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

10 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
7.3 Penningmeester Contributie NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

11 7.4 Penningmeester Contributie en Overige bijdragen 2012 - 2013
Contributiebedragen – 2013: verhoogd met 2% ten opzichte van vorig jaar en naar boven afgerond op € 5,00 (op basis van betaling via incasso ); behoudens jonge jeugd (8- 12 jaar) Contributie obv team (niet op leeftijd) + vereenvoudigde facturatie zaalhuur heffing € 43,49  € 45,62 (i.v.m. gemeentelijke prijsverhoging 4,9 % ) Kledingbijdrage ongewijzigd Scheidsrechters- en trainersvergoedingen: Basisvergoeding + € 10 en Toeslagen: + € 5 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

12 Samenvatting en risico’s/kansen (1) NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
7.5 Penningmeester Samenvatting en risico’s/kansen (1) Begroting sluit met negatief saldo (- € 1.576). Jeugdplan: € in 2012/2013; ook in volgende jaren nodig. Kledingfonds deels mogelijk alternatief aanwenden Relatief weinig senioren; toename recreanten Afhankelijkheid sponsorbijdragen (€ 7.250) is groot op de totale begroting (bijna € ; ca.18%). Werving sponsoren noodzakelijk. NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

13 Samenvatting en risico’s/kansen (2)
7.5 Penningmeester Samenvatting en risico’s/kansen (2) Weinig speelruimte in de begroting; zaalhuur/bondsbijdragen/trainerskosten (ca. € ; ruim 64 %) Stand volgens ledenadministratie begin mei: 104 betalende leden; in begroting verhoogd naar 120 rekening houdend met spijtoptanten etc. NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

14 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
8.1 Technische commissie Teams en trainers Team Trainer(s) niveau Senioren H1 Rayon Hoofdklasse HU22 Rayon 2e klasse Dames 1 H recreanten Selfsupporting Jeugd JU 20 Plaatsing door RWC JU 16 1 Indelingstoernooi JU 14 1 M/J U12 / U 10 Peanuts MU 18/14 Indelingsvergadering Rolstoel Hans Toernooidivisie C We zijn nog druk in gesprek, daarom nog even geen trainers ingevuld. NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

15 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
8.2 Technische commissie Teamindelingen Teams ingedeeld op leeftijd / sterkte. U 12/10 werken aan nieuwe aanwas (zie jeugdplan) NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

16 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
8.3 Technische commissie Overige zaken Trainersbijeenkomsten 1 of meer bijeekomsten Verwachte activiteiten Mixed Kersttoernooi Clinics basisscholen en Buitenschoolse opvang Kennismakingstrainingen basisscholen Participatie BBC toernooi Flames Opleidingen Afronden BT1 trainingen Eventueel opstarten BT2 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

17 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
8.4 JU 18 Kampioen NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

18 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
9.1 Wedstrijdzaken Terugblik: goed verlopen wedstrijddagen communicatie via site/papier verloopt goed 1 x jurytraining / 1 x F-cursus / 1 x E-cursus Beter in staat geweest de lege wedstrijduren te voorkomen, moet nog steeds beter kunnen. NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

19 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
9.2 Wedstrijdzaken Vooruitblik Teams opgegeven vlgs overzicht in 8.1 strak inplannen competitie i.v.m. kosten verhouding senioren / jeugd blijft ongunstig Scheidsrechters bestand op dit moment voldoende in aantallen, ervaring moet groeien. NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

20 10 Beleid – Jeugdplan DO or DIE
Huidige activiteiten weinig resultaat Vrijwel geen instroom jonge jeugd Opvolging activiteiten onvoldoende Bijstellen visie werving en behoud Continuïteit vereniging in geding “Professionalisering” kader Beschikbaarheid overdag Samenwerking BSO’s, combi functionarissen Structureel investeren, gebruiken reserves Uitvoering bestaande activiteiten (o.a Basketbals’cool) Sponsorcommissie absolute noodzaak NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

21 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
11 Mixed toernooi 16 juni 2012 stoppen diverse ledenactiviteiten commissie Leden, oudleden, belangstellenden Huldinging kampioenen afsluitende BBQ NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK

22 NOORDENVELD - WESTERKWARTIER
Rondvraag Jij nog wat ?? Ja droge keel…….. Tot ziens NOORDENVELD - WESTERKWARTIER BASKETBAL BOLWERK


Download ppt "NOORDENVELD - WESTERKWARTIER"

Verwante presentaties


Ads door Google