De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP) Voorstel Doorstromingsbeleid voor de Jeugd April 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP) Voorstel Doorstromingsbeleid voor de Jeugd April 2013."— Transcript van de presentatie:

1 MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP) Voorstel Doorstromingsbeleid voor de Jeugd April 2013

2 Inleiding: Overzicht CTOP Jeugd Beleid Vanuit de CTOP is beleid gedefinieerd voor de jeugd: –Scope/Focus: (H1-2/D1-2) koppeling met eigen Jeugd –Beleid Jeugd(top)hockey: Verdere professionalisering van technisch jeugdkader (A-trainers op lijnteams) Aanstelling van professionele technisch coördinator Koppeling jeugd – senioren top: Jong Voordaan, talenten mee laten trainen → vroeg laten ruiken –Wat wringt er? Aansluiting tophockey – recreatie/jeugdhockey: –Afvallers selectieproces en jeugdspelers zijn lastig te plaatsen in lagere teams (volle en vaste teams, vaak veel ouder, groot gat qua fysiek) –Te schaarste veldcapaciteit bij verdeling van trainingstijden, waardoor keuzes moeten worden gemaakt –In dit document zal koppeling jeugd – senioren verder uitgewerkt worden in het breder kader van “doorstromingsbeleid voor de jeugd” Februari 2013 Tophockey Voordaan Jeugd 2

3 Doelstelling: –Meer Voordaan Jeugd door te laten stromen naar D1/2 of H1/2 –Meer doorstroming minder sterke jeugd naar recreatie seniorenteams –Ontwikkeling van de speler staat voorop! –Het “normale” pad is: D – C – B – A – H2 – H1 –Mogelijkheid voor Talenten om: Direct van B -> D/H 2 of 1 / Direct van A -> D/H2 of 1 Reden: –Ontwikkeling van de speler maximaal te laten zijn door te zorgen voor maximale weerstand/snelheid van spelen/fysiek wat bij die speler past. Hierdoor kunnen meer spelers (eerder) aansluiting bij D/H 1 krijgen. Daarnaast: –Zowel Voordaan als Speler investeert veel in/als selectiespeler. Hierdoor dienen we als club betrouwbaar te zijn door continuiteit te bieden aan selectiespelers, ook al gaat het “even wat minder” (betekent: eenmaal in selectie, alleen met zeer goede reden eruit, slowstarters moeten wel later tot selectieteams kunnen toetreden na een goede gedegen afweging) Visie Doorstromingsbeleid Jeugd 3 D- Selectie C- Selectie B- Selectie A- Selectie D/H 2- Selectie D/H 1- Selectie Mogelijkheid talenten direct

4 Voorstel Doorstromingsbeleid Jeugd D/H 1/2 Februari 2013 Tophockey Voordaan Jeugd 4 Zowel D2 als H2 team worden aangemerkt als selectie/opleidingsteam en moeten dus in staat zijn om aangewezen jeugdspelers, mits voldoende kwaliteit, te kunnen opvangen en begeleiden (minder aantal vaste teamleden, 1-3 extra spelers kunnen opvangen ) Zowel D2 als H2 moet wel op het invallen van spelers kunnen rekenen! Bij D2 / H2 zullen gedurende de 2de helft van de competitie max. 3 aangewezen jeugdspelers meetrainen (in uitzonderlijke gevallen kan ook eerder besloten worden om mee te trainen/in te vallen) Bij D2 / H2 zullen gedurende de 2de helft van de competitie bij elke wedstrijd 1- 3 aangewezen M/J A- spelers als invallers meespelen, die voldoende speeltijd moeten krijgen Naast de M/J A spelers geldt dit ook voor: –Aangewezen M/J B spelers met A meetrainen 2de helft competitie –Aangewezen M/J C spelers met B meetrainen 2de helft competitie –Aangewezen M/J D spelers met C meetrainen 2de helft competitie –Invallen in hoger lijnteam op verzoek van trainer/coach heeft voorrang boven spelen in eigen team, dit altijd in goed overleg met coach eigen team ter voorkoming van conflict. In geval van conflict dient TC Jeugd beslissing te nemen. De aangewezen spelers trainen in principe 1 training per week met hoger elftal mee, maar ten minste 1 training in de week met hun eigen team mee (laatste training voor wedstrijd). Streven voor de selectie jeugdteams is om 3x per week te trainen.

5 Doorstromingsbeleid D/H 2 in de praktijk (1) Activiteiten voor Einde Winterstop: –1ste helft van het seizoen komt trainer/coach h2/d2 op uitnodiging kijken bij de jeugd om een beeld te krijgen van de spelers –Voor het einde van de winterstop aanwijzen van M/J A spelers (eventueel talenten in M/J B) door TC Jeugd op voordracht van trainer/coach om met D/H 2 mee te trainenen al ze sterk genoeg zijn in te vallen. Dit zal door de TC Jeugd naar de trainer/coach van D/H 2 de de aangewezen spelers gecommuniceerd worden. –De trainer/coach van de D/H 2 kan enkel na overleg met TC Jeugd van een aangewezen speler afzien. Hierbij dient duidelijk de reden naar de speler en trainer/coach van he tjeugdteam gecommuniceerd te worden. –Tevens dient van elk lijnteam op voordracht van de trainer/coach door de TC Jeugd spelers aangewezen te worden om in hoger lijn team mee te trainen en (eventueel) in te vallen (B -> A, C -> B, D -> C). Februari 2013 Tophockey Voordaan Jeugd 5

6 Doorstromingsbeleid in de praktijk (2) Activiteiten gedurende 2de helft seizoen: –Trainer/coach van D/H 2 blijft inzet/groei/niveau van de aangewezen spelers beoordelen tijdens trainingen/wedstrijden. Indien er een situatie ontstaat die de ontwikkeling van de speler in kwestie benadeelt of eventueel voor problemen zorgt bij zijn eigen team, dan dient er in overleg met de TC Jeugd besloten te worden om te stoppen met meetrainen/invallen of niet. In principe wordt dan een andere speler aangewezen om mee te trainen/in te vallen. –Aan het eind van het seizoen wordt de selectie procedure voor D/H ½ opgestart, de aangewezen spelers zijn hier gewoon onderdeel van. –Aan het eind van het seizoen start ook de selectie procedure voor de jeugd. De aangewezen spelers die hebben meegetrained met een hoger lijnteam zullen hier gewoon onderdeel van zijn. Februari 2013 Tophockey Voordaan Jeugd 6

7 Risico’s Aan het meetrainen/invallen met hoger lijnteam zijn enkele risico’s verbonden: –Kans op blessures monitoring door trainer/coach van eigen team en van hoger lijnteam –Prestaties op school school heeft altijd voorrang ouders kunnen dit aangeven aan trainer/coach eigen team/hoger lijnteam of aan TC Jeugd –Mentale aansluiting bij hoger lijnteam monitoring door trainer/coach van eigen team en van hoger lijnteam aanwijzen van speler in D/H 2 die jeugdspeler persoonlijk begeleidt Februari 2013 Tophockey Voordaan Jeugd 7

8 Vragen & Antwoorden Van jeugd in D/H 2: geen maximum, zoveel als er talenten zijn die het aankunnen We willen al vanaf D meetrainen/invallen in C stimuleren A jeugd kan invallen bij senioren, omdat die op zondag spelen. We willen ook: –B jeugd laten invallen in A, C jeugd in B, D in C –Meespelen met hoger team heeft voorrang op meespelen eigen team –Indien regelmatig, dan optie om lager team ook aanvulling te zoeken uit lager team –Als jeugd uit 1e-team in hoger team invalt, evt. ook jeugd uit 2e-team in 1e team laten meespelen indien nodig –D/H 2 mits voldoende kwaliteit, zeker jeugdspelers na winterstop laten invallen, optioneel is om ook voor de winterstop jeugdspelers te laten invallen Februari 2013 Tophockey Voordaan Jeugd 8

9 Stappen naar Uitvoering Beleid Goedkeuring vragen voor Doorstromingsbeleid om in te voeren voor seizoen 2013/2014 door: –Dagelijks Bestuur Jeugd - OK –CTOP - OK –Ter info aan bestuur - OK Acties eind van dit seizoen 2012/2013: –Voorbereiding voor Seizoen 2013/2014 om D/H 2 team als selectie/opleidingsteam te kunnen functioneren CTOP in overleg met trainer/coach H/D 2 en 1 kader scheppen Tijdens selectie hiermee rekening houden Acties tijdens winterstop 2013/2014: –TC Jeugd opstarten aanwijzen van spelers voor meetrainen/invallen hoger team Doorstromingsbeleid voor breedtesport jeugd naar Senioren definieren Februari 2013 Tophockey Voordaan Jeugd 9


Download ppt "MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP) Voorstel Doorstromingsbeleid voor de Jeugd April 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google