De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP)"— Transcript van de presentatie:

1 MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP)
Ambitie, beleid, middelen… oktober 2012

2 Cie Tophockey Voordaan
Doelstelling: Het organiseren en faciliteren van tophockey op Voordaan Scope/focus: Heren 1 en Dames 1 Heren 2 en Dames 2 (opleiding voor H1 en D1) Koppeling met eigen jeugd Voordaan Belangrijkste zorg: doelstellingen, die ambitieus én realistisch zijn, waar een ‘passende’ begroting onder ligt die voor de langere termijn continuïteit biedt Tophockey Voordaan

3 SWOT Tophockey Voordaan
Sterkte: Geografische ligging (dichtbij studentenstad Utrecht, centraal in NL) Aantrekkingskracht: imago van leuke, gezellige club “Warme” Voordaan cultuur: no nonsense, open en persoonlijk Sterke binding spelers-club Onderscheidend vermogen tov omliggende verenigingen Zwakte: Geen waterveld (1x semi-water, 3x zand ) Budget voor technisch kader komt, zeker bij de heren, niet meer overeen met club die op vergelijkbaar niveau presteren Begeleiding/facilitering top hockey niet professioneel (houtje touwtje, veel inzet, maar veel gaat nog mis) Tophockey Voordaan

4 SWOT Tophockey Voordaan
Bedreigingen: Ambitie strookt niet met budget en niet met ‘wie we echt zijn’ Concurrentie met andere tophockeyclubs in plaats van onderscheiden en samenwerken Terugval onder OK niveau: lol eraf voor spelers en club (draagvlak ↓) ‘Strijd’ tussen recreatiehockey en prestatiehockey Kansen/uitdagingen: Met passende ambitie mogelijk meer (prestatie) mogelijk Samenwerking zoeken met omliggende clubs (Kampong) Investeren in de jeugd Nadenken over nieuwe vormen van sponsoring (en vormen van binding spelers) Tophockey Voordaan

5 De kracht van de club Voordaan
Vereniging met eigen gezicht in de luwte van en dichtbij (fietsafstand) Utrecht op prachtig gelegen complex Sfeervolle, warme, open no nonsense club Sterke en langdurige binding van leden aan club Continuïteit van recreatieve teams (het gezellig hebben staat voorop!) Steady positie in NL (sub)tophockey (waar de hele club trots op is!) Mooie prestaties en toch ‘gewoon’ blijven  HUP Voordaan! Tophockey Voordaan

6 Ambitie/beleid van Voordaan tophockey
“Wij spelen net onder het landelijk topniveau en hebben daar een stabiele positie. Spelers die het nét niet halen of niet (meer) de ambitie hebben de absolute top te halen, komen en blijven graag bij Voordaan” Ambities/doelen: Heren 1: Handhaving HK / vaste waarde in top OVK (playoffs) Dames 1: Top OVK Heren 2 en Dames 2: Reserve Hoofd-/Overgangsklasse Voordaan aantrekkelijk voor spelers met niveau OK/HK professionele facilitering/ondersteuning tophockey (randvoorwaarden op orde) Ontwikkeling Jeugdtophockey: Meer eigen jeugd in seniorentophockey van Voordaan Alle lijnteams minimaal in topklasse IDC échte toppers in de dop helpen naar echte topclub te gaan! (samenwerking) Waterveld?!? Tophockey Voordaan

7 Ambitie/beleid van Voordaan tophockey
Heren 1 en Dames 1: Volwaardige en professionele technische staf die de waarden van Voordaan omarmt en uitstraalt, past bij de spelersgroep en continuïteit biedt Spelers van buiten werven → kwaliteit, evenwicht, continuïteit in spelersgroep (goeie hockeyers met een Voordaan hart die meerdere jaren inzetbaar zijn; jong ↔ routine) Heren 2 en Dames 2: Opleidingsteams voor H1/D1 Goede mix van jong en oud Mogelijk ook voor trainer/coach opleiding voor H1/D1 (jong en gedreven) Jeugd(top)hockey: Verdere professionalisering van technisch jeugdkader (A-trainers op lijnteams) Aanstelling van professionele technisch coördinator Koppeling jeugd – senioren top: Jong Voordaan, talenten mee laten trainen → vroeg laten ruiken Tophockey Voordaan

8 Financieel beleid Uitgangspunten:
Zichtbaar maken wat tophockey ons brengt en wat het kost (ook in relatie tot andere verenigingen en andere teams) Zo veel mogelijk van de kosten gedekt uit specifieke inkomsten Ambities in evenwicht met financiële middelen (geen schuldenopbouw) Tophockey Voordaan

9 Wat wringt er? Tophockey: Afzetten of samenwerken?
Beschikbaar budget als zwakte of als gegeven Ambitie op papier, niet altijd in overeenstemming met uitgesproken ambitie en niet overal volmondig gedeeld (‘willen we nu HK blijven spelen of niet’) Aansluiting tophockey – recreatie/jeugdhockey: Afvallers selectieproces en jeugdspelers zijn lastig te plaatsen in lagere teams (volle en vaste teams, vaak veel ouder, groot gat qua niveau) Conflicten bij verdeling van trainingstijden door weinig (snelle) veldcapaciteit (veld 1 en 2) Tophockey Voordaan

10 Prioriteiten STOP Randvoorwaarden op orde: professionele ondersteuning
Inzetten op binden spelers aan de club via routes die passen bij Voordaan (niet financieel) Continuïteit van ambitie gerelateerd tophockeybudget (via balans in sponsoring, clubbijdrage, eigen bijdragen) Hoogwaardige trainer/coaches die passen bij Voordaan Continuïteit van H1 en D1 spelersgroep (continue zorg!) Jeugdbeleid (gericht op H1/D1 continuïteit): Eigen jeugd ontwikkelen Jonge spelers van buiten halen (en ook H2/D2 daarvoor gebruiken) Tophockey Voordaan


Download ppt "MMHC Voordaan Commissie Tophockey (CTOP)"

Verwante presentaties


Ads door Google