De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPIKER OP (CLUB)KOERS. Clubkoers Aanleiding; het opstellen van een (Technisch) beleidsplan, jeugdwerving/-behoud en een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPIKER OP (CLUB)KOERS. Clubkoers Aanleiding; het opstellen van een (Technisch) beleidsplan, jeugdwerving/-behoud en een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering."— Transcript van de presentatie:

1 SPIKER OP (CLUB)KOERS

2 Clubkoers Aanleiding; het opstellen van een (Technisch) beleidsplan, jeugdwerving/-behoud en een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering. Spiker kampt met een dalend ledenaantal (geen jongensjeugd) en onvoldoende kader.

3 Clubkoers Opdracht Clubkoerscommissie De ambitie van Spiker bepalen en zorgen voor een gezamenlijke toekomstvisie. Het opstellen van een beleidsplan voor de periode 2009 - 2012 met daaraan gekoppeld een actieplan waar de vereniging mee aan de slag kan gaan.

4 Clubkoers Interne analyse Organisatie / leden De sterkste punten van Spiker:  Mogelijkheid om op alle niveau’s te spelen (dames)  Goede accommodatie met centrale ligging  Wedstrijdzaken en financiele- en ledenadministratie goed geregeld  Organiseren van toernooien

5 Clubkoers Interne analyse Organisatie / leden De zwakke punten van Spiker:  Ontbreken van visie (wat willen we nu?) en missie (hoe doen we dat?)  Ontbreken van duidelijke technische lijn  Het aantal (gekwalificeerde) trainers  Geen volledig aanbod herenlijn, geen jongens  Beperkt groepje vrijwilligers

6 Clubkoers Interne analyse Drie belangrijkste sterke punten mbt de financien 1.Is actueel 2.Geleidelijke verhoging contributie 3.Sponsorbeleid: (bijna) elk team heeft een shirtsponsor

7 Clubkoers Interne analyse Belangrijkste zwakke punt mbt de financien 1. Beperkte middelen (grootte vereniging)

8 Clubkoers Interne analyse Accommodatie Activiteitenaanbod Sport niveau Communicatie Samenwerking

9 Clubkoers Externe analyse Maatschappelijke trends Sportspecifieke trends Concurrentie Overheid

10 Clubkoers Visieontwikkeling Spiker Van huidig naar gewenst imago (1) Spiker is een vereniging met een brede groep van vrijwilligers waar de bestuursfuncties en commissies goed bezet zijn. Binnen Spiker is de basis, het volleybal, goed geregeld. Spiker staat bekend als een vereniging met deskundige trainers waar trainers ook de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen.

11 Clubkoers Visieontwikkeling Spiker Van huidig naar gewenst imago (2) Er worden veel volleybalgerelateerde activiteiten rondom het volleybal georganiseerd. Hierdoor is Spiker een gezellige vereniging voor iedereen met tevreden en betrokken leden. Zo staat Spiker ook bekend in de omgeving.

12 Clubkoers Ambities Sportieve ambities Groeiambities Organisatorische ambities Ambities mbt sponsoring Ambities mbt activiteiten

13 Clubkoers Sportieve ambities (1) Elke speler/speelster krijgt de mogelijkheid tweemaal per week te trainen. Minimaal de lijnteams (teams die opleiden voor het eerste team) beschikken over een gecertificeerde trainer voor dat niveau. De eerste teams spelen regiodivisie. De daaropvolgende teams sluiten qua niveau aan bij de eerste teams.

14 Clubkoers Sportieve ambities (2) Alle trainers worden begeleid. Zij krijgen trainersclinics aangeboden, hebben overleg in een trainersbijeenkomst en worden benaderd om een opleiding te gaan volgen. Spiker evalueert na elke competitiehelft met alle trainers.

15 Clubkoers Groeiambities (1) Binnen de jeugdafdeling spelen elk jaar minimaal één A-, B- en C-jeugd jongensteam en minimaal twee A-, B- en C-jeugd meisjesteams. Spiker heeft minimaal 25 jongens en 50 meisjes in de CMV-jeugd. Spiker biedt in samenwerking met een BSO naschoolse volleyballessen aan. Er worden jaarlijks in samenwerking met de Nevobo volleyballessen aangeboden tijdens de lessen bewegingsonderwijs in Eerbeek.

16 Clubkoers Groeiambities (2) Spiker heeft een recreantencompetitie van 10 heren- en 10 damesteams. Spiker heeft 2 trainingsgroepen recreanten heren en 2 trainingsgroepen recreanten dames. Spiker benadert ieder jaar de uitstroom van jeugd bij andere verenigingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

17 Clubkoers Organisatorische ambities (1) Spiker zorgt voor een trainingsschema waarin elke speler de mogelijkheid heeft tweemaal te trainen en waarbij een zo gunstig mogelijke trainingstijd geboden wordt. Spiker is op de hoogte van de wensen van leden. Elk kaderlid communiceert actief naar leden en is bereikbaar voor leden. De coördinator benadert zijn of haar teams pro- actief. Leden zijn bereid om vrijwilligerstaken uit te voeren. Elk lid vervult minimaal één taak.

18 Clubkoers Organisatorische ambities (2) Alle commissies hebben een algemeen lid (iemand die aanwezig is bij vergaderingen, maar geen taak heeft). Alle kaderfuncties en commissies zijn bemand. Het is bij de leden bekend welke taken er zijn en wat deze taken inhouden. Elk team levert 2 scheidsrechters en binnen Spiker zijn voldoende scheidsrechters op het benodigde niveau.

19 Clubkoers Organisatorische ambities (3) Spiker heeft voldoende vrijwilligers, waaronder ouders, voor de activiteiten die het wil organiseren naast de competities. De leden van Spiker zijn onderling betrokken. Nieuwe leden worden actief benaderd. Na aanmelding van een lid heeft een coördinator tweemaal contact.

20 Clubkoers Ambities m.b.t. sponsoring (Potentiële) sponsoren en hun medewerkers worden bij de vereniging betrokken. Spiker heeft 100 Vrienden van Spiker. Spiker organiseert ieder jaar een sponsoractie. Spiker heeft een flexibel en duidelijk sponsorbeleid dat zichtbaar is voor alle leden.

21 Clubkoers Ambities m.b.t. activiteiten Spiker heeft bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de activiteitenplanning en dat waarborgt dat een aantal activiteiten jaarlijks georganiseerd wordt. De activiteiten zijn voorzien van een draaiboek. Spiker organiseert ieder jaar een Spikertoernooi waarin alle Spikerteams oefenwedstrijden spelen als voorbereiding op de competitie. Spiker organiseert jaarlijks een mini- en een jeugdkamp.

22 Clubkoers Actieplan (activiteiten) Maken Technisch beleidsplan Takenlijst samenstellen Opstellen evaluatieformulieren voor leden Opzetten procedures over benadering leden (ouders) Handboek maken voor trainers Scheidsrechters (kwantiteit/kwaliteit) Ontwikkelen van flyers Etc…

23 Clubkoers Risico’s en kritische succesfactoren (1) De ambities en het actieplan hebben draagvlak binnen het bestuur, Het bestuur creërt draagvlak binnen het commissies door over de ambities en het actieplan te communiceren,

24 Clubkoers Risico’s en kritische succesfactoren (2) Het bestuur creërt draagvlak binnen de vereniging door de ambities en het actieplan te communiceren naar de leden, Voor de uitvoer van het plan zijn voldoende kaderleden en vrijwilligers nodig, De voortgang van het actieplan en de status van ambities wordt jaarlijks getoetst/geevalueerd.

25 Clubkoers Spiker op koers


Download ppt "SPIKER OP (CLUB)KOERS. Clubkoers Aanleiding; het opstellen van een (Technisch) beleidsplan, jeugdwerving/-behoud en een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering."

Verwante presentaties


Ads door Google