De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan sc Victoria ’04

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan sc Victoria ’04"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan sc Victoria ’04

2 Beleidsplan sc Victoria'04
Inhoudsopgave Beleidsplan Waarom een beleidsplan Hoe kom je tot een beleidsplan Onze visie Onze missie Beleidsstructuur / organogram Besturen Communicatie Beleidsplan sc Victoria'04

3 Beleidsplan sc Victoria'04
Het hebben van een beleidsplan is niet een op zich zelf staand doel, pas wanneer een beleidsplan een toegevoegde meerwaarde voor de vereniging in zich meedraagt is het hebben van een beleidsplan zinvol. Een beleidsplan wat alleen door een bestuur wordt gedragen zal gedoemd zijn te mislukken, de leden zullen het plan moeten omarmen en een wezenlijke bijdrage moeten leveren om de gestelde doelen te bereiken. Beleidsplan sc Victoria'04

4 Waarom een beleidsplan
Om continuiteit te realiseren Om een verenigingsstructuur te hebben Om je indentiteit op te bouwen Om je te onderscheiden en je te profileren Bestuurs (persoons) onafhankelijk worden Om te blijven verbeteren Beleidsplan sc Victoria'04

5 Hoe kom je tot een beleidsplan
Vaststellen van de visie (verwachting van de toekomst) Toekomstbeeld, geeft algehele richting, motiveert. Vaststellen van de missie (indentiteit) Vaststellen wat deze voetbalclub wil betekenen voor zijn leden en wil uitstralen naar zijn omgeving Vastellen van doelen (sluiten van gap) Doelen die nodig zijn om de in de missie beschreven situatie te bereiken. Maken van beleidsplan Een (communicatie) middel om er voor te zorgen dat er eenduidigheid in denken en handelen ontstaat. Beleidsplan sc Victoria'04

6 Beleidsplan sc Victoria'04
Onze Visie Een sportclub te zijn met een organisatie die waarborg biedt voor continuiteit en die gerespecteerd wordt om zijn indentiteit. Beleidsplan sc Victoria'04

7 Beleidsplan sc Victoria'04
Onze missie Wat willen wij: Binnen 3-5 jaar Een duurzame en stabiele voetbal organisatie zijn Mogelijkheid bieden tot prestatief voetbal: standaard teams Doelstelling 2e klasse KNVB. Hoogste jeugdteams : doelstelling hoofdklasse Mogelijkheid bieden tot recreatief voetbal met gepaste aandacht vanuit de vereniging Beleidsplan sc Victoria'04

8 Beleidsplan sc Victoria'04
Onze missie Een helder en gezond financieelbeleid voeren Een gewaardeerde werkomgeving voor vrijwilligers en medewerkers creeren Actief zijn op sociaal maatschappelijk gebied Aantrekkelijk zijn voor sponsors Gerespecteerd worden op basis van Sportieve prestaties Onze indentiteit Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid Beleidsplan sc Victoria'04

9 Beleidsplan sc Victoria'04
Beleidsstructuur Beleidsplan sc Victoria'04

10 Beleidsplan sc Victoria'04
Organogram bestuur Beleidsplan sc Victoria'04

11 Beleidsplan sc Victoria'04
Hoe besturen we Dagelijks bestuurvergaderingen Korte termijn, actuele functioneren van de vereniging. Algemeen bestuur vergaderingen lange termijn, beleid Commissievergaderingen technische commissie, jeugdcommissie, kantinecommissie, accommodatiecommissie, sponsorcommissie, activiteitencommissie, N & W commissie, adhoc-commissies. Beleidsplan sc Victoria'04

12 Beleidsplan sc Victoria'04
Hoe communiceren we Algemene ledenvergadering “spreekuur” in DB vergaderingen Website sc Victoria ’04 Ad hoc: , brieven, posters, media Beleidsplan sc Victoria'04


Download ppt "Beleidsplan sc Victoria ’04"

Verwante presentaties


Ads door Google