De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeen beleidsplan v.v. Hooglanderveen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeen beleidsplan v.v. Hooglanderveen"— Transcript van de presentatie:

1 Algemeen beleidsplan v.v. Hooglanderveen
Werkwijze: 9 vrijwilligers uit diverse geledingen vereniging Proces begeleider Niek Amelink (KNVB) Uitvoerige UNIT 4 vragenlijst over alle aspecten van vereniging 3 discussie bijeenkomsten over huidige positie , speerpunten voor verbetering, ambitie en richting voor komende 5 jaar, consequenties van de ambitie Géén volledig plan, maar een discussiestuk voor het bestuur en advies over uitvoering Bestuur heeft stuk geaccordeerd Besloten is 5 speerpunten nader uit te werken: technisch beleid, vrijwilligersbeleid, sponsoring, communicatie en financiën Deel van de speerpunten is al verder uitgewerkt bijv. deel van technisch beleid

2 Observaties huidige situatie
Goede organisatie op wedstrijddagen “bij jullie zijn er altijd scheidsrechters, kleedkamers en velden geregeld” Sportief en gastvrij Grote betrokkenheid, vooral vanuit de “oude” vereniging Nieuwe leden/ouders hebben gemiddeld genomen minder binding en doen minder vrijwilligerswerk Redelijk lange wachtlijsten Moeite om de inkomsten op niveau te krijgen/houden Aandacht voor goed voetbal Mooi complex Goede structuur en duidelijkheid voor de hoofdzaken Niet uitputtend, maar de basis voor de toekomst en visie

3 Voetbalvereniging Hooglanderveen
Visie Voetbalvereniging Hooglanderveen = Betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau Betrokken aandacht voor individu geworteld in de omgeving maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk passie + plezier Ontwikkeling organisatie spelers complex betrokkenheid begroting ambitie Niveau individu organisatie 2e klasse niet-selectie+nieuwe doelgroepen communicatief

4 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Algemeen : doelgroepen Bij v.v. Hooglanderveen is het voor iedereen uit het verzorgingsgebied mogelijk om de (buiten)voetbalsport te beoefenen Geen andere sporten of uitbreiding naar zaalvoetbal Prestatie en recreatief, op “elk” niveau Korte termijn inventarisatie van 35+ en 45+ voetbal Behoud van huidige leden en werving van nieuwe leden G-voetbal: Openstaan voor invoering en inventariseren of er behoefte is Bij constateren behoefte gefaseerd invoeren (niet gelijk competitie, alleen trainen) Wachtlijst zou moeten verdwijnen en daarna tijdelijk moeten zijn

5 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Voetbaltechnisch Jeugd: Individueel opleiden met plezier Alle 1e teams minimaal hoofdklasse (als gevolg van opleiden) Niet-selectieteams uitdaging en plezier op ieders niveau bieden Wachtlijsten verkleinen Medische begeleiding bieden Senioren: 1e elftal met eigen jeugd zo hoog mogelijk spelen met als doel om binnen 5 jaar 2e klasse te spelen Goede overgang vanuit jeugd door aanbieden divers aanbod in niveau, voor zowel heren als dames Groei realiseren van gehele afdeling, met daarbij horende organisatie (eigen wedstrijdsecretariaat en technisch coördinator) Geen betaling van individuele spelers (wel collectieve bijdrage) 35+ en 45+ voetbal

6 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Voetbaltechnisch beleid/speerpunten Opleidingsplan aanpassen aan ambitie (individueel opleiden) Eigen trainers opleiden Geen vaders op selectieteams Benodigde competenties beschrijven van trainers en functioneren beoordelen Technische trainers op DEF (dé leeftijd voor technische ontwikkeling) Extra aandacht voor belangrijke overgangsmomenten (E->D; A->sen.) Beloftenteam structureel positie in vereniging geven 35+ en 45+ voetbal Eigen jeugd opleiden tot trainers voor de niet-selectie teams Passie met plezier combineren Duidelijke gedragsregels en handhaving daarvan Jeugdleiders bijeenkomst eind seizoen

7 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Vrijwilligers beleid Doelstelling Bij v.v. Hooglanderveen vinden ouders en leden het vanzelfsprekend om vrijwilligerswerk te verrichten, vanuit de betrokkenheid bij de club Belangrijkste knelpunt nu is het bezetten van commissies en kader/bestuur Bestuurders zullen in staat zijn om alleen te besturen als uitvoerende commissies beter bemenst zijn

8 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Speerpunten vrijwilligersbeleid Vroeg beginnen Betere intake van nieuwe leden/ouders Laagdrempelige instap bieden Bewustwording in de jeugd = deels ook opleiding vanuit WTSC/TC - E pupillen (grote clubactie) D- pupillen (opleiden tot scheidsrechter voor jonge jeugd) C- junioren …. B- junioren (sociale stage laten verzorgen (zaterdagklussen, scheidsrechter, etc.) A-junioren … Kick off dag voor de jeugd als top prioriteit Instructie/hulp voor nieuwe leiders/trainers Algemeen beleid uitleggen en betrokkenheid/trots creëren Vrijwilligersmarkt Werving sponsoren Opzetten goede vrijwilligersadministratie (Sportlink)

9 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Scheidsrechters Goede invulling, zo door zetten (start bij D-pupillen) Door de beoogde/verwachte groei van de senioren meer aandacht in de toekomst voor doorstroming jeugdscheidsrechters naar senioren Bestuursdiensten Kwetsbaar op zaterdag en niet voldoende op zondag = reeds verbeterd op zondagen Voor het bieden van goed gastheerschap en ondersteuning van/betrokkenheid bij vrijwillige kader noodzakelijk om dit te verbeteren Wens EHBO kennis bij bestuursdienst (bediening AED)

10 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Complex Huidige situatie is zeker niet slecht, maar voor realisatie van de ambities zou uitbreiding naar 4 kunstgrasvelden op langere termijn nodig zijn: Mogelijkheid tot opheffen wachtlijsten (uitbreiding ledental noodzakelijk voor verkrijgen politieke steun 3e kunstgrasveld) - Dit betekent dat nog enige groei noodzakelijk is - Verhogen van inkomsten door minder afgelastingen Deze wensen hebben uiteraard ook grote financiële gevolgen Aandachtspunten complex : veiligheid/bereikbaarheid irt mogelijke ontwikkelingen in de omgeving (gymxl/fietstunnel.

11 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Financiën In huidige economische situatie is het van groot belang de kosten optimaal te beheersen en deze beter te budgetteren Om de ambities op kwalitatief en sportief niveau waar te kunnen maken is een substantiële toename van de inkomsten randvoorwaardelijk Blijken de financiele doelstellingen om de inkomsten substantieel te verhogen niet haalbaar dan zullen de kwalitatieve en sportieve doelstellingen bijgesteld moeten worden We kunnen dus niet ten koste van alles onze sportieve en kwalitatieve doelstellingen uitvoeren m.a.w. blijven de inkomsten achter dan zullen we de sportieve doelstellingen neerwaarts bij moeten stellen Een gezonde financiële positie is te allen tijde de basis voor het voortbestaan van onze vereniging

12 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Communicatie Essentieel voor het communiceren van de visie van de club: betrokkenheid van leden en ouders kan hier mede gecreëerd en bevestigd worden Alle aanwezige communicatie middelen zijn relevant, maar moeten op de juiste wijze en op het goede moment worden ingezet Speerpunt : Nadere uitwerking van de meest efficiënte inzet van de gewenste en beschikbare communicatiemiddelen zowel intern als extern is een belangrijk speerpunt voor de komende tijd

13 Sponsoring/geldwerving
Sponsoring is in het huidige tijdsgewricht geen eenvoudige zaak, maar door de sterke groei van bedrijvigheid in de directe omgeving zijn er grote kansen Uitwerking van het sponsorbeleid Groei / uitbreiding uitbreiding van de organisatie uitbreiding van sponsor objecten acquisitie jaarplan met targets bestemmingsgerichte acquisitie - Bestaande koesteren aandacht voor relatiemanagement richting business club zonder juridische aanpassingen

14 Overige club inkomsten
De overige inkomsten van de kantine moeten ook omhoog, door het aanbieden van relevante service en vergroting van de binding van de spelers Het moet een speerpunt zijn om op korte termijn meer voetbal gerelateerde activiteiten te organiseren (bedrijventoernooi, 45+, etc.) en daarmee meer kantineomzet te realiseren. Op termijn en passend in de nieuwe horecawet mogelijk commerciële niet-voetbalevenementen toevoegen en integratie van alle commerciële/ geld genererende zaken in 1 commissie, hierbij eventueel ook vrijwilligers betalen (special events) Betere uitnutting van ons clubhuis en complex, zoals het contract met Bijzzzonder, vergaderingen KNVB en dergelijke.

15 v.v. Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieder niveau
Tenslotte Herijken van algemeen beleid over 3 jaar + afhankelijk van voortgang op diverse terreinen indien nodig ambities bijstellen Communicatie over de verdere uitwerkingen van de 5 speerpunten volgt via de Noppennewz


Download ppt "Algemeen beleidsplan v.v. Hooglanderveen"

Verwante presentaties


Ads door Google