De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur per juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur per juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Structuur per juni 2008

2 Bestuursmodel per September 2009
Vereniging SDVB Bestuur Business club Bestuurslid voetbalzaken Ambassador Sponsors Com. topsport Techn. beleid Medisch beleid Scouting -Jeugd - A selectie

3 Topsport commissie Stelt zich als doel:
Het 1e team ( A selectie)van SDVB in staat stellen en te ondersteunen- om op hoofdklasse waardig niveau te presteren. Het stimuleren en bevorderen van de talent doorstroming van de D1 t/m A en B-selectie in de meeste brede zin.

4 Topsport commissie Dit doen we door:
Het aanstellen van het juiste profiel Tech. Staf Ondersteund door complementaire leiders Samenwerking met de medische commissie en…. Een basisgroep “SDVB” ers uit eigen jeugd. Aangevuld met spelers van buitenaf met een erkende meerwaarde De basis groep kan aangevuld worden als daar noodzaak toe is Een evenwichtig en transparant belonings of prestatiesysteem

5 Prioriteiten… Bespreking techn. Staf over contract(verlenging)
Inventarisatie posities waar spelers voor gehaald moeten worden Uitwerken profiel benodigde spelers Benaderen+ gesprekken kandidaat spelers Vastleggen “eigen”spelers op advies van Trainer en TC. Contract(verlenging) of niet van de overige spelers

6 Bemensing commissie Topsport
Bert van Pijkeren vz Gert van Ginkel Wilco van Dijk Frans Duppen vacatureTechnisch Coördinator

7 Samenvatting taken topsport commissie
(Commercieel ) management van de A selectie Opstellen budget A selectie Zelfstandig beheer van de budgetten na goedkeuring bestuur Beheer contracten van spelers Contracteren spelers van buitenaf (op voordracht technische staf en TC) Begeleiden gescoute spelers ( niet technisch) Opzet maken van vergoedingsstructuur Doorstroom plan jeugd i.o.m TC Mede samenstellen profielhoofdtrainer Mede aanstellen van de hoofdtrainer en assistent (NB trainers B selectie en jeugd gaat via de TC) Advies bij het aanstellen van trainers “prestatie” selecties. Beleidsbepalend en betrokken bij de invulling A selectie Betrokken bij evaluatie hoofdtrainer en prestatieselecties

8 Hierbij gefaciliteerd door:
Technische commissie Stelt zich als doel: Uitvoering te geven aan het Technisch beleidsplan welke onderdeel is van het totale beleidsplan van de vereniging Hierbij gefaciliteerd door: Technisch Coördinator (momenteel vacant)

9 Prioriteiten… Aanstellen Technisch Coördinator
Bespreking technische Staf over contracten 2010 – 2011 (B-selectie en jeugd) Inventarisatie vacante posities Uitwerken profiel benodigde trainers Benaderen+ gesprekken kandidaat trainers

10 Bemensing Technische Commissie
Ton Lam vz (ad interim situatie) vacatureTechnisch Coördinator Wilco van Dijk Rein Kuijt Hans Klomp ?? ……………

11 Samenvatting taken Technische Commissie
Gevraagd en ongevraagd adviserend naar bestuur en commissie topsport met betrekking tot spelersprofielen, profielen Technische Staf, samenstelling A-selectie, samenstelling Technische Staf A-selectie etc. Verantwoordelijk voor de “voetbalorganisatie” en “voetbalopleiding” (behalve A-selectie) conform het beleidsplan van SDV Barneveld Aanstellen van leiders en assistent scheidsrechters B-selectie senioren Aanstellen van trainers m.u.v. de A-selectie Samenstellen elftallen m.u.v. de A-selectie Scouting (zie uitwerking scoutinggroep) Veldindeling trainingen Invoeren spelersvolgsysteem Opstellen opleidingsplan Samenstellen voor bestuur van een concreet plan van aanpak per seizoen (prioriteiten stellen) Uitvoering geven aan het plan van aanpak Opstellen en beheren van het Technisch Beleidsplan SDV Barneveld

12 Samenwerking Comm Topsport en Technische Commissie
Waarom samenwerking: Overlappende aandachtsgebieden Wijziging in beleid en strategie beïnvloed elkaars werkzaamheden Alleen optimale communicatie en samenwerking leidt tot succes Samenwerking geborgd door: Aanwezigheid Technisch Coördinator in beide commissies Frequent gezamenlijk overleg Eindverantwoordelijkheid bij hetzelfde bestuurslid


Download ppt "Structuur per juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google