De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hockey Technisch Beleid MHCBE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hockey Technisch Beleid MHCBE"— Transcript van de presentatie:

1 “ALS DE BASIS GOED IS…” Hockey Technisch Beleid MHCBE 2013-2016 Teamsamenstelling & Selectiebeleid

2 Hockey Technisch Beleid MHCBE
Missie TC Visie TC Leerdoelen Technisch Kader Training Curriculum Prestatie & Breedte Sport Team Indeling Selectie Beleid Trainings tijd en -veld Financiele middelen Communicatie plan Doelstellingen

3 Teamsamenstelling – 3 peilers

4 Selectiebeleid (1) Waarom Selectie?
Daar waar de indeling in leeftijdscategorie een vanzelfsprekendheid is, vereist de indeling van spelers/speelsters in selectie, opleidings- en breedte teams een selectie beleid. Uitgangspunten Transparantie en objectiviteit Communicatie rondom selectie proces begin April en definitieve team samenstelling voor einde seizoen (uitzondering hierop kan zijn H1/2-JA en D1/2-MA ivm aantrekken trainers van ‘buiten’) Kwaliteiten speler bepalend, niet rol/functie van de ouder(s) Selectie enkel van toepassing voor Mini 8-tal, A-D Jeugd en Senioren teams Spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat D-jeugd in de D-categorie speelt; C-jeugd in de C-categorie speelt; etc. Slechts bij uitzondering kunnen individuele spelers met een uitzonderlijk hockeytalent doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of groep. 4

5 Selectiebeleid (2) Teamsamenstelling Mini’s
Leeftijdsindeling KNHB wordt gevolgd (zie aparte bijlage) Geen selectie voor 3- en 6-tallen maar indeling op basis van leeftijd, sociale aspecten en historie Selectie alleen voor mini’s die doorstromen naar 8-tallen (zie selectie proces Mini’s) Teamsamenstelling Jeugd Selectie voor alle elftallen A-D en selectie/opleiding/breedte teams (zie selectie proces Jeugd) Teamsamenstelling Senioren H1/2 & D1/2 via selectie proces door TC (Michiel Schröder) in samenwerking met Trainers H1/2 en D1/2 Overige Senioren team indeling door TC (Michiel Schröder) in samenspraak met aanvoerders Teamsamenstelling Veteranen & Veteranessen & Trimhockey Geen selectie anders dan natuurlijke selectie  5

6 Selectieproces Mini’s (die doorstromen naar 8-tallen)
Gebruikte input Eigen observaties van TC Resultaten van selectie trainingen voor de teams M6E1 t/m M6E5 (nb. Geen selectietrainingen bij de Jongens Mini’s) Scoreformulieren van coaches en trainers Toegepaste selectie criteria; fysiek, techniek, spelinzicht, teamgeest, mentaliteit Nagestreefde tijdslijn 1-30 april observatie door TC 7-11 april scoreformulieren naar coaches/trainers 18 april retour scoreformulieren Eind april overleg met MiniCie 12 mei Selectie trainingen voor de teams M6E1 t/m M6E5 16 juni Voorpublicatie team samenstellingen op MHCBE site 25 juni Sluiting van periode voor mogelijke reacties ouders/spelers 26 juni Collectieve behandeling van ontvangen reacties door TC 4 juli Afronding selectieproces middels publicatie teams op MHCBE site 6

7 Selectieproces Jeugd Gebruikte input Eigen observaties van TC
Resultaten van selectie trainingen (voorlopige inschatting TC: van toepassing voor selectie/opleidingsteams ABCD Meisjes; Jongens lijn wordt nog overwogen) Scoreformulieren van coaches en trainers Toegepaste selectie criteria; fysiek, techniek, tactiek, teamgeest, mentaliteit Nagestreefde tijdslijn 1-30 april observatie door TC 7-11 april scoreformulieren naar coaches/trainers 18 april retour scoreformulieren Eind april overleg met JeugdCie xx Mei Selectie trainingen (datum nog nader te bepalen) 16 juni Voorpublicatie team samenstellingen op MHCBE site 25 juni Sluiting van periode voor mogelijke reacties ouders/spelers 26 juni Collectieve behandeling van ontvangen reacties door TC 4 juli Afronding selectieproces middels publicatie teams op MHCBE site (NB. Definitief maken MA1/JA1-selectieteams is mogelijk afhankelijk van D1/2 resp. H1/2 selectieproces) 7


Download ppt "Hockey Technisch Beleid MHCBE"

Verwante presentaties


Ads door Google