De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene informatieavond trainers en coaches Hockeyclub Bakel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene informatieavond trainers en coaches Hockeyclub Bakel."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene informatieavond trainers en coaches Hockeyclub Bakel

2 Agenda •Introductie •Sportiviteit en respect / Project “In veilige handen” •Ondersteuning coaches/trainers •Nieuwe app van LISA •Sponsoring •EHBO •Procedure teamindeling veld •Zaalhockey •Overige onderwerpen •Rondvraag

3 Ondersteuning coaches en trainers •Nieuwe coaches •Voorstel KNHB training succesvol coachen •Inventarisatie behoefte bij trainers

4 Sportiviteit en respect •Groepsgesprek voor C-teams

5 Sportiviteit en respect Project: “In Veilige handen” Doel: Hoe als club om te gaan met (seksueel) ongewenst gedrag? •Gelukkig nog geen aanleiding •Voorbereidt zijn op incidenten •Een positieve uitstraling naar ouders •Vrijwilligers met slechte bedoelingen ontmoedigen •Vrijwilligers met goede bedoelingen beschermen Insteek: praktisch

6 Sportiviteit en respect Project “In veilige handen” 5 pijlers: 1.Op de agenda: ALV, website etc. 2.Omgangsregels 3.Aanstellingsbeleid: mogelijkheid van bestuur om voor aspirant-vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen 4.Aanstellen vertrouwenspersoon, ondergebracht bij functionarissen “Sportiviteit en respect” 5.Meldprotocol: binnen de club wordt gewerkt volgens een vast meldprotocol

7 Nieuwe app LISA •Binnenkort in de App store en voor Android

8 Sponsoring •Beleidskader en procedure sponsoring •Doorschuiven kleding •Nieuwe acties (Eurogoal, kledingcontainer)

9 Sponsoring •Belang van sponsoring •Beleidskader voor sponsoring -> zie website –KNHB: officieel tenue verplicht –Officiële tenue via Gunneman (hoofdsponsor) –Contractueel is exclusiviteit afgesproken –Geen vermenging vrijwilligerswerk en sponsoring –Wanneer er sprake is van bedrijfsnamen en/of logo’s op kleding dan wordt daardoor reclame gemaakt -> gepaste bijdrage voor de club

10 Sponsoring •Doorschuiven gesponsorde tenues •Nieuwe acties: •Kledinginzameling t.b.v. gehandicaptenfonds (en de club) •Euro-Goal sponsoring

11

12 Sponsoring •Doel: dichtbij teams, activeren, kleinschalig •Een sponsor koppelt zijn/haar naam aan 1 team (naam op het bord) •Betaling achteraf van 1 EUR per gescoord doelpunt •70% van de opbrengst gaat naar het team voor teamactiviteit •Inschrijfformulieren achter de bar of via de website

13 EHBO –Instructie bij incidenten –EHBO-tasjes

14 Procedure teamindeling veld Uitgangspunt is 16 spelers in een team. Stap 1: In mei wordt gekeken naar het aantal opzeggingen en aanmelding om een eerste kwantitatieve inschatting te krijgen van de teams voor het volgende seizoen (teamindeling concept 1) Stap 2: Er wordt een overleg georganiseerd met de coaches om de eerste inzet met ze te communiceren en de opmerkingen van de coaches hierop te vernemen Stap 3: Met de input van de coaches wordt een tweede versie van de teamindeling gemaakt (teamindeling concept 2) Stap 4: Deze aangepaste teamindeling wordt indien het afwijkt van de eerdere versie opnieuw met de betrokken coaches besproken Stap 5: Op basis van deze tweede ronde worden eventueel nog aanpassingen gemaakt en tenslotte wordt de definitieve teamindeling (teamindeling definitief) aan het bestuur voorgelegd Stap 6: De coaches worden door de TC geïnformeerd over de definitieve teamindeling

15 Zaalhockey •Zaalhockey is leuk, goed voor de techniek maar: is wel een ander spelletje! •Capaciteit van de zaalhuur is bepalend voor het aantal teams •Ambitie zaalhockey komende jaren: –Spelen vanaf D-teams –A-B teams trainen op heel veld, C-D teams trainen op heel veld Uitgangspunt is 12 spelers in een team Stap 1: Coaches inventariseren de animo voor zaal hockey (Concept 1 is het veld team) Stap 2: Op basis van de aanmeldingen bij de coaches wordt een tweede versie van de teamindeling gemaakt (teamindeling concept 2) Stap 3: Eventueel onderlinge afstemming coaches om teams samen te voegen Stap 4: Definitieve indeling van de zaalhockeyteams door de TC Stap 5: De coaches worden door de TC geïnformeerd over de definitieve teamindeling

16 Overige onderwerpen •Toernooibijdrage •Accommodatie

17 Rondvraag


Download ppt "Algemene informatieavond trainers en coaches Hockeyclub Bakel."

Verwante presentaties


Ads door Google