De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene informatieavond trainers en coaches

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene informatieavond trainers en coaches"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene informatieavond trainers en coaches
Welkom Voorstellen -> voorzitter in mei gekozen, als u eind van de avond zegt wat is dat voor iemand? Dan beveel ik van harte de ALV in mei aan Voorstellen andere bestuursleden Bestuur wordt vaak gezien als het hoofd van een vereniging, dan zijn de trainer/coaches het hart van de vereniging Nieuwe coaches aanwezig, leren van collega’s Hockeyclub Bakel

2 Agenda Introductie Sportiviteit en respect / Project “In veilige handen” Ondersteuning coaches/trainers  Nieuwe app van LISA  Sponsoring EHBO Procedure teamindeling veld Zaalhockey Overige onderwerpen Rondvraag

3 Ondersteuning coaches en trainers
Nieuwe coaches Voorstel KNHB training succesvol coachen Inventarisatie behoefte bij trainers

4 Sportiviteit en respect
Groepsgesprek voor C-teams

5 Sportiviteit en respect
Project: “In Veilige handen” Doel: Hoe als club om te gaan met (seksueel) ongewenst gedrag? Gelukkig nog geen aanleiding Voorbereidt zijn op incidenten Een positieve uitstraling naar ouders Vrijwilligers met slechte bedoelingen ontmoedigen Vrijwilligers met goede bedoelingen beschermen Insteek: praktisch

6 Sportiviteit en respect
Project “In veilige handen” 5 pijlers: Op de agenda: ALV, website etc. Omgangsregels Aanstellingsbeleid: mogelijkheid van bestuur om voor aspirant-vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen Aanstellen vertrouwenspersoon, ondergebracht bij functionarissen “Sportiviteit en respect” Meldprotocol: binnen de club wordt gewerkt volgens een vast meldprotocol Niet allemaal hetzelfde perspectief van onveiligheid

7 Nieuwe app LISA Binnenkort in de App store en voor Android

8 Sponsoring Beleidskader en procedure sponsoring Doorschuiven kleding
Nieuwe acties (Eurogoal, kledingcontainer)

9 Sponsoring Belang van sponsoring
Beleidskader voor sponsoring -> zie website KNHB: officieel tenue verplicht Officiële tenue via Gunneman (hoofdsponsor) Contractueel is exclusiviteit afgesproken Geen vermenging vrijwilligerswerk en sponsoring Wanneer er sprake is van bedrijfsnamen en/of logo’s op kleding dan wordt daardoor reclame gemaakt -> gepaste bijdrage voor de club Sponsoring is belangrijk voor de club als inkomstenbron, zeker nu de gemeente steeds meer aan de clubs overlaat. Club groeit, enkele onduidelijkheden ten aanzien van sponsoring -> verhelderen beleidskader Vermenging vrijwilligerswerk en sponsoring: sponsoring kan in natura plaatsvinden indien daar afspraken over gemaakt zijn met bestuur/sponsorcommissie Voorkomen dat oneerlijke psoitie van vrijwiligers ontstaat (hij krijgt vergoeding voor vrijwilligerswerk en ik niet): voorbeeld iemand die iedere week staat te fluiten heeft geen “recht” op sponsoring van zijn bedrijf, anderzijds: iemand met een bedrijf in tractoren kan een tractor ver onder de prijs leveren en ruil daarvoor hangt de club een sponsorbord langs het veld (wel explicite afspraak) Argumenten kleding: vergelijk met borden: kleding is een medium om de sponsornaam uit te dragen. De sponsor van een bord betaald ook niet alleen de maakkosten van het bord maar aanvullende vergoeding. Niet eerlijk tov bestaande sponsoren die wel een bijdrage aan de club leveren Gepaste bijdrage levert “beloning” op in de vorm van digitale reclame gedurende 2 jaar

10 Sponsoring Doorschuiven gesponsorde tenues Nieuwe acties:
Kledinginzameling t.b.v. gehandicaptenfonds (en de club) Euro-Goal sponsoring

11

12 Sponsoring Doel: dichtbij teams, activeren, kleinschalig
Een sponsor koppelt zijn/haar naam aan 1 team (naam op het bord) Betaling achteraf van 1 EUR per gescoord doelpunt 70% van de opbrengst gaat naar het team voor teamactiviteit Inschrijfformulieren achter de bar of via de website Ralph Ralph heeft het bestuur laten weten te stoppen met zijn activiteiten als voorzitter en enig lid van de sponsorcommissie. Wij betreuren dat ten zeerste aangezien hij de afgelopen jaren een enorme inspanning heeft geleverd op commercieel gebied en de sponsoring op een niveau gebracht heeft waar veel clubs jaloers op zouden zijn. Ralph hoorde op een ALV dat er in dat jaar (2010) vrijwel geen inkomsten waren geweest aan sponsoring en hij had zoiets: dat kan toch niet Heeft het opgepakt, eerst met Sander Meijer, toen korte tijd met mij, maar toen ik secretaris werd in het bestuur vooral in z’n eentje. En een van de leerpunt van ons is dat je een dergelijke zware taak eigenlijk niet in je eentje moet doen. Er staat nu een fantastisch fundament (er liggen weer contracten, volop borden/doeken, veel initiatieven, een sponsorbrochure, duidelijk beleidskader) en we gaan er uiteraard met het bestuur nog aandacht aan schenken, maar voor nu zou ik Ralph ten overstaan van de mensen waar hij vanuit de sponsorcommissie veel mee te maken heeft gehad, hem willen bedanken voor de inzet van de club. En hij is nog steeds actief als coach van de C3 Maar de goede basis moet voortgezet worden en we doen dan ook een dringend beroep op 2 mensen in jullie midden om ons te helpen en het goed werk van de sponsorcommissie voort te zetten. Denk er over na, meld je bij mij alleen of met z’n tweeën.

13 EHBO Instructie bij incidenten EHBO-tasjes

14 Procedure teamindeling veld
Uitgangspunt is 16 spelers in een team. Stap 1: In mei wordt gekeken naar het aantal opzeggingen en aanmelding om een eerste kwantitatieve inschatting te krijgen van de teams voor het volgende seizoen (teamindeling concept 1) Stap 2: Er wordt een overleg georganiseerd met de coaches om de eerste inzet met ze te communiceren en de opmerkingen van de coaches hierop te vernemen Stap 3: Met de input van de coaches wordt een tweede versie van de teamindeling gemaakt (teamindeling concept 2) Stap 4: Deze aangepaste teamindeling wordt indien het afwijkt van de eerdere versie opnieuw met de betrokken coaches besproken Stap 5: Op basis van deze tweede ronde worden eventueel nog aanpassingen gemaakt en tenslotte wordt de definitieve teamindeling (teamindeling definitief) aan het bestuur voorgelegd Stap 6: De coaches worden door de TC geïnformeerd over de definitieve teamindeling Aanleiding: Teamindeling is iedere jaar een van de zwaarste taken van de TC Bijeen komen van een aantal belangen: het individuele belang van een kind/ouder, een teambelang, een clubbelang (continuïteit) Hou de informatie bij je totdat de definitieve indeling gereed is (muv van individuele gevallen die getoetst moeten worden na 1e concept).

15 Zaalhockey Zaalhockey is leuk, goed voor de techniek maar: is wel een ander spelletje! Capaciteit van de zaalhuur is bepalend voor het aantal teams Ambitie zaalhockey komende jaren: Spelen vanaf D-teams A-B teams trainen op heel veld, C-D teams trainen op heel veld Uitgangspunt is 12 spelers in een team Stap 1: Coaches inventariseren de animo voor zaal hockey (Concept 1 is het veld team) Stap 2: Op basis van de aanmeldingen bij de coaches wordt een tweede versie van de teamindeling gemaakt (teamindeling concept 2) Stap 3: Eventueel onderlinge afstemming coaches om teams samen te voegen Stap 4: Definitieve indeling van de zaalhockeyteams door de TC Stap 5: De coaches worden door de TC geïnformeerd over de definitieve teamindeling

16 Overige onderwerpen Toernooibijdrage Accommodatie
Toernooibijdrage: 75 EUR, aan te vragen bij de penningmeester: ten behoeve van toernooi!! Teamuitjes: te betalen door team en aan te vullen door EUROGOAL actie Accommodatie: Muurtje Dak Groenonderhoud Jeu-de-boules

17 Rondvraag


Download ppt "Algemene informatieavond trainers en coaches"

Verwante presentaties


Ads door Google