De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassing Selectie beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassing Selectie beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassing Selectie beleid

2 Welke aanpassing in het huidige selectie beleid?

3 De aanpassing zit in het bijzonder bij de spelersgroep die aankomend seizoen in de D-categorie gaan spelen De aanpassing gaat dus om kinderen die nu in de E8 en 1e jaar D spelen Dit geldt ook voor de kinderen die nu al als 1e jaars in J/M D1 of J/M D2 spelen

4 Wat is de doelstellingen van hockey Geldrop wat betreft teamindeling?
Er voor zorgen dat elk kind op zijn/haar eigen niveau met plezier kan hockeyen. Binnen Hockey Geldrop onderscheiden we 2 niveaus : Prestatieniveau Breedtesportniveau.

5 Kenmerken prestatief niveau 1
Het grote verschil tussen selectie teams en de breedte sport teams is (naast technische, tactische vaardigheden etc) meer de motivatie en gedrevenheid van een ieder om te willen presteren (het beste eruit te halen) en het nemen van eigen verantwoordelijk hiervoor. Dit zijn de 1e teams van een categorie. Streven is om met deze teams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen ( subtop of topklasse). Belangrijk hierbij is dat prestatie en plezier (en dus het willen leren) hand in hand moeten gaan. Nadruk ligt wel op het prestatieve gedeelte.

6 Kenmerken prestatief niveau 2
Werken met opleidingsteams Dit zijn de 1e of 2e teams van een categorie. Belangrijk hierbij is dat prestatie en plezier (en dus het willen leren) hand in hand moeten gaan. Nadruk ligt wel op het prestatieve gedeelte.

7 Totale plaatje Spelende jeugdleden Selectieniveau Breedte sport niveau
Selectieteam binnen een categorie. Opleidingsteam binnen een categorie. Breedtesport teams

8 Er zijn binnen een categorie de volgende mogelijkheden:
Eén (of 2) selectieteam(s) + opleidingsteam Eén selectieteam Eén opleidingsteam Geen van beide

9 Selectieteams/opleidingsteam
Elk seizoen bepaalt de TC in overleg met de trainers en coaches of er voldoende spelers/speelsters zijn voor een selectieteam en of opleidingsteam in een categorie. Criteria hierbij: technische kwaliteiten mentaliteit motivatie.

10 Opleidingsteams Doelstelling opleidingsteam is spelers met voldoende kwaliteiten (hockey technisch) net zo te begeleiden als een selectieteam. Dit om de aansluiting met de spelers van de selectieteams te behouden. Een van de voorwaarden is wel dat er een juiste invulling van het kader (zijnde een trainer en /of coach die voldoende hockeykennis hebben) voor een dergelijk team is.

11 Selectie voor kinderen die komend jaar in de jongens / meisjes D-categorie spelen
Na aanmelden volgt scouting (wedstrijden / trainingen) en kan overleg met coach en/of trainers (naast de informatie uit TIPS) plaatsvinden. Na scouting wordt je geïnformeerd of je toegelaten bent voor de extra trainingen (op woensdagmiddagen, start 15 mei). Na deze trainingen wordt er een groep geselecteerd die mee gaat doen met de selectiewedstrijden voor J/M D1 en J/M D2. Na de selectiewedstrijden wordt de samenstelling van J/M D1 en J/M D2 bekend gemaakt.

12 Selectie voor kinderen die komend jaar in de jongens / meisjes D-categorie spelen
Het niet opkomen dagen bij de extra training zonder geldige reden heeft tot gevolg dat je afvalt voor de selectie. Als je op basis van scouting niet toegelaten wordt tot de training wordt je via mail hierover geïnformeerd. Als je na de drie extra trainingen niet doorgaat naar de selectiewedstrijden dan wordt je persoonlijk geïnformeerd.

13 Selectieprocedure C, B en A stap 1a
Van belang is de ontwikkeling die een speler/speelster door het seizoen heen door maakt. Dit houdt in dat er drie momenten in het seizoen zijn waarin we de trainers en de coaches vragen onafhankelijk van elkaar TIPS in te vullen. Deze 3 momenten zijn: De herfstvakantie De winterstop De meivakantie

14 Selectieprocedure C, B en A stap 1b
Vanaf 1e week april aanmelden indien men in aanmerking wil komen om eventueel uitgenodigd te worden voor deze selectie.

15 Selectieprocedure C, B en A stap 2
Hierna zullen de resultaten worden besproken in een gesprek met: de trainer en coach van alle teams. de lijncoördinator en/of trainerscoördinator. de TC verantwoordelijke van de categorie.

16 Selectieprocedure C, B en A stap 3
Uit beide eerder genoemde stappen wordt een selectiegroep samengesteld van ongeveer 30 spelers/speelsters. Deze zullen worden benaderd door de TC.

17 Selectieprocedure C, B en A stap 4
Aan de hand van een selectiewedstrijd en de eerder verkregen informatie wordt uit de groep van 30 het eerste en tweede team samengesteld.

18 Aanpassen van teams Gedurende het seizoen zijn er twee momenten om selectie en opleidingsteams aan te passen: De herfst vakantie De winterstop

19 Aanpassen in de herfstvakantie
Op dit tijdstip wordt alleen gewisseld indien overduidelijk is dat een speler/ speelster absoluut niet mee kan met de met de groep. Dit moet echt incidenteel voorkomen. Deze beslissing wordt genomen door de TC na overleg met de betreffende trainer en coach. Indien dit het geval is dan deelt de lijncoördinator dit mee tijdens een persoonlijk gesprek met de betreffende speelsters/speler en ouders.

20 Aanpassen in de winterstop 1
In de periode kan men binnen teams wisselen omdat spelers onder de maat presteren. Hieraan vooraf zal heel specifiek aan betreffende speler/speelster worden aangegeven door de trainer en/of coach op welke punten de spelers zich kan verbeteren om aansluiting te houden bij de rest van het team. Mocht dit toch niet voldoende verbetering brengen dan zal de speler/speelster worden terug geplaatst. Deze beslissing wordt genomen door de TC na overleg met de betreffende trainer en coach. Vooraf wordt dit ook met de ouders besproken.

21 Aanpassen in de winterstop 2
In het opleidingsteam kan zich een speler/speelster zeer sterk ontwikkelen en een toegevoegde waarde zijn voor het selectieteam. Het kan ook voorkomen dat een speler/speelster wordt teruggezet naar een breedtesport team. Denk hierbij aan het zich niet houden aan afspraken die gelden voor het selectie-, en het opleidingsteam. Hieraan vooraf zal heel specifiek aan betreffende speler/speelster worden aangegeven door de trainer en/of coach op welke punten de spelers zich kan verbeteren om aansluiting te houden bij de rest van het team. Deze beslissing wordt genomen door de TC na overleg met de betreffende trainer en coach.

22 Bij hoger team meetrainen
Tijdens de winterstop moet er gekeken worden of geselecteerde spelers/speelsters met een hoger team in hun eigen categorie of in een hogere categorie 1 x per week mee gaan trainen. Uitgangspunt hierbij is dat de speler/speelster meer uitdaging nodig heeft om beter te worden. Voor alle duidelijkheid, het aantal trainingen gaat niet omhoog maar blijft op 2. Eén bij het eigen team en één bij het hogere team. Vooraf wordt dit ook met de ouders besproken.

23 Sportieve eisen aan een selectieteam
Verplichte aanwezigheid bij de trainingen. Verplichte aanwezigheid bij alle wedstrijden. Uitgangspunt moet 100% inzet zijn bij iedereen. Dit moet terug te zien zijn in trainingen en wedstrijden. Openstaan om jezelf en andere spelers/speelster te willen verbeteren. Wisselbeleid: Het kan voorkomen (je moet er rekening mee houden) dat sommige spelers/speelsters meer speeltijd kunnen hebben.

24 Overige eisen aan een selectieteam
Je hebt als speler/speelster binnen een selectieteam een voorbeeld functie. Deelname aan het zaalhockey, de TC kan beslissen dat er ook in de zaal teams samengesteld kunnen worden aan de hand van selecteren. Het mee ondersteunen van clubactiviteiten zoals training geven en evenementen mee ondersteunen.


Download ppt "Aanpassing Selectie beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google