De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSPLAN BADMINTON VERENIGING DOESBURG Op weg naar 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSPLAN BADMINTON VERENIGING DOESBURG Op weg naar 2015."— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSPLAN BADMINTON VERENIGING DOESBURG Op weg naar 2015

2 Aanleiding  1 e beleidsplan inmiddels 7 jaar oud  Enkele zaken verdienen aandacht  Beleidsplan heeft waarde bewezen in het “geven van richting”, vervolmaken dus!

3 Ledenaantallen Jaarseniorenjuniorentotaal 199814861209 200216269231 200413769206 200514769216 200614780227 200813864202

4 Onderwerpen uit het beleidsplan  Beschrijving situatie anno 2009  Badminton en de samenleving  Jeugd  Recreatie  Wedstrijdsport  Vrijwilligers en trainers  Financiën  Bestuur en organisatie  Communicatie  Sociale cohesie  Ledenwerving en ledenbehoud  Bedreigingen

5 Uitvoeringsparagraaf  We houden bestuurlijk de vinger aan de pols bij het verkrijgen van subsidies in het kader van stimuleringen vanuit de overheid. Verantwoording vindt plaats in het jaarverslag

6 Uitvoeringsparagraaf  Opstellen van jaarprogramma bij de jeugd met aandacht voor opleidingcyclus en activiteiten. Onderdelen zijn in ieder geval  Scholentoernooi  Mosterdstadtoernooi  Uitwisseling met andere verenigingen  Deeldiploma’s  Jeugdkamp (1 maal / 2 jaar)  Deelname van jeugdleden in commissies

7 Uitvoeringsparagraaf  Opstellen van jaarprogramma ten behoeve recreatiespelers. Dit bevat vooral trainingen de daarbij behorende doelen en de recreantencompetitie  Opstellen van een jaarprogramma verenigingsbreed. Veel aandacht voor de kwaliteit van de activiteiten en de communicatie (intern en extern) daarvan. Ingrediënten zijn in ieder geval de diverse labelklutsen en de clubkampioenschappen.

8 Uitvoeringsparagraaf  Evaluatiegesprekken met alle competitiespelers (landelijk, district, recreatie en jeugd)  Beschrijven van vrijwilligersfuncties, met kaders, verantwoordelijkheden en plek in de organisatie  Eénmaal per 1.5 jaar een vrijwilligersactiviteit

9 Uitvoeringsparagraaf  Oriëntatie op en zo mogelijk werven van sponsor(s)  Website geschikt maken en houden voor interne en externe communicatie en het monitoren van gebruik en kwaliteit

10 Uitvoeringsparagraaf  Er wordt per jaar op de volgende momenten actief extern gecommuniceerd:  Periodegebonden momenten zoals nieuwjaarslabelkluts (oliebollenmix) en start nieuwe seizoen  Toernooien zoals scholentoernooi, Mosterdstadjeugdtoernooi en clubkampioenschappen  Bij behaalde sportieve successen  Bij activiteiten van de jeugd, zoals het jeugdkamp of uitwisselingen/bezoeken

11 Uitvoeringsparagraaf  In januari, (tbv de ALV daaropvolgend) een ijkpunt op welke categorie leden specifieke ledenwerving noodzakelijk is


Download ppt "BELEIDSPLAN BADMINTON VERENIGING DOESBURG Op weg naar 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google