De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV Reijmerstokse Boys 23 april 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV Reijmerstokse Boys 23 april 2009"— Transcript van de presentatie:

1 ALV Reijmerstokse Boys 23 april 2009
Inzicht stand van zaken fusietraject Banholtia, Mheerder Boys, Reijmerstokse Boys

2 Proces

3 Toekomstvisie Aanbod BMR Kwalitatieve voetbalactiviteiten
Kwalitatief technisch kader Leuke nevenactiviteiten ter kennismaking en sociale binding Voorzieningen BMR Gezamenlijke sportaccommodatie BMR Bedrijvigheid Kwalitatieve en eigentijdse uitstraling Goede voetbalmaterialen Maatschappelijke rol BMR Samenwerking onderwijs Sport en gezondheid Vereniging als sociaal netwerk Financiën BMR Financieel beleid Gedegen gezamenlijk sponsorbeleid Vaststellen gezamenlijke activiteiten programma Netwerk en organisatie BMR Van fusiebestuur naar verenigingsbestuur Ontwikkeling sterke voetbalvereniging Ruimte voor professionalisering Doorontwikkeling toekomstvisie Promotie BMR Interne communicatie Klanttevredenheid Externe communicatie

4 Stand van zaken voetbalzaken
Seizoen Voetballen als combinatieclub Volledige naam: “Rooms Katholieke Sportvereniging Banholtia-Mheerder Boys-Reijmerstokse Boys” te noemen: BMR

5 Stand van zaken voetbalzaken
Seizoen Clubkleuren: Rood-Blauw (aansluiten bij jeugdvoetbal BMR)

6 Stand van zaken voetbalzaken
Seizoen 4 elftallen 1e elftal uitkomend in 4e klasse KNVB Wedstrijden van alle elftallen worden afwisselend in Banholt en Mheer gespeeld Terrein Reijmerstok blijft komende 5 jaren ter beschikking voor voetbal doeleinden (uitwijkmogelijkheid voor trainen en wedstrijden)

7 Stand van zaken voetbalzaken
Seizoen Trainer ? Trainingsschema: Dinsdags trainen alle teams samen. Vrijdags traint alleen de selectie. Selectie traint om uur. Overige spelers trainen om uur. Dit op dezelfde locatie A. Week erna op locatie B. Gezamenlijke trainingen op dinsdag gaan door tot aan einde van huidig seizoen.

8 Stand van zaken voetbalzaken
Nieuwe accommodatie bestaande sportcomplex van Banholt bestaande sportcomplex van Mheer Nieuwe lokatie aan Burg. Beckersweg Onderzoek gemeente Margraten (Grontmij) nog niet afgerond.

9 Stand van zaken financiën
Seizoen Begroting is sluitend (zie bijlage) Tegoeden en schulden per club geïnventariseerd (zie bijlage) Gezamenlijke sponsorcommissie Donateurskaarten Vrij entree bij thuiswedstrijden; leden, vrijwilligers, kinderen, sponsoren Vrijwilligersbeloningen geïnventariseerd Financiële werkwijze formuleren Commissie niet voetbalzaken (inkomsten genereren naast kantine en sponsoring)

10 Stand van zaken financiën
Contributievoorstel Senioren spelend € 100 Senioren niet spelend € 25 Jeugdleden € 35 Vrijwilligers (discussie) € 25 Ereleden € 0

11 Stand van zaken bestuurlijk
Omdat we als combinatieclub het seizoen ingaan, stelt de KNVB een aantal eisen: Banholtia Reijmerstokse Boys Mheerder Boys (hoogst spelende club) wordt BMR

12 Stand van zaken bestuurlijk
Naamswijziging & Statuten BMR KNVB moet naamswijziging van Mheerder Boys in BMR goedkeuren KNVB moet de nieuwe statuten van BMR goedkeuren Moet vóór 1 juni 2009 bij de KNVB geregeld zijn. Banholtia en Reijmerstokse Boys melden zich af voor deelname aan de competitie 2009/2010 bij KNVB Banholtia, Mheerder Boys en Reijmerstokse Boys zullen in een gezamenlijke brief aan de KNVB mededelen dat zij ingaande 1 juli 2009 met al hun elftallen en teams samen aan de competitie gaan deelnemen onder de naam BMR.  

13 Stand van zaken bestuurlijk
Tevens dienen alle leden onderling over te schrijven zodat elke club een even groot leden aantal zal verkrijgen: Banholtia Reijmerstokse Boys Mheerder Boys wordt BMR

14 Stand van zaken bestuurlijk
Fusiebestuur BMR uit drie verenigingen Wiel Troisfontaine Banholtia Rob Hermans Banholtia (wedstrijdsecretaris) Fons Bastings Banholtia Harrie Essers Banholtia Nico Steijns Banholtia Nic Ronckers Banholtia Roy Loo Banholtia Arnout Aarts Banholtia Marjan Habets Reymerstokse Boys (penningmeester) Ruud Hupperichs Reymerstokse Boys Felix Lacroix Reymerstokse Boys (voorzitter) Wim Weusten Mheerder Boys Marc Gubbels Mheerder Boys (secretaris) Jos Slangen Mheerder Boys Jeroen Retrae Mheerder Boys Roger van Laar Mheerder Boys Jean Dobbelstein Mheerder Boys

15 Stand van zaken bestuurlijk
Mheerder Boys wordt BMR Banholtia en Reijmerstokse Boys blijven als club bestaan gedurende combinatie. Statuten- en naamswijziging Mheerder Boys naar BMR via KNVB Definitieve fusie na jubilea (wat R’stok betreft reeds in ) Alle spelende leden 31 mei 2009 overschrijven naar BMR (senioren & jeugd) Steunende leden moeten schriftelijk aangeven wat men gaat doen.

16 Gevolgen (steunende) leden Reijmerstokse Boys
Alle spelende leden vóór 31 mei 2009 overschrijven naar BMR (senioren & jeugd) Steunende leden die akkoord zijn met deze constructie: handtekening op presentielijst voor akkoord overschrijving naar Banholtia en BMR (voorheen Mheerder Boys) Steunende leden die niet akkoord zijn: Einde lidmaatschap Reijmerstokse Boys Dit zijn de consequenties die de KNVB verbindt aan het feit dat we nu niet juridisch fuseren maar in combinatie gaan spelen.


Download ppt "ALV Reijmerstokse Boys 23 april 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google