De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen Sterker ! 22 februari 2010 INFO-BIJEENKOMST Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen Sterker ! 22 februari 2010 INFO-BIJEENKOMST Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Samen Sterker ! 22 februari 2010 INFO-BIJEENKOMST Welkom

2 Organigram Regiegroep Stuurgroep Werkgroepen

3 Inleiding Kick-off 16 juni 2009 Intentieverklaring 22 juni 2009
Overleg met Deelgemeente 23 juni 2009 1ste vergadering Regiegroep 2e vergadering Regiegroep 20 augustus 2009 Veel informele gesprekken 3e vergadering Regiegroep 2 februari 2010 Op 9 februari 2010 overleg voorzitters + portefeuillehoudster Terugkoppeling werkgroepen ( 8/2 ) Op 18 februari 2010 beslissende Raads-vergadering over financiële steun voor plannen

4 WAAROM FUSIE ? Kwaliteit van het voetbal moet omhoog
Meer spelende leden: meer selectie mogelijk Vulling Jeugdpiramide Grotere aantrekkingskracht op sponsoren Vergroting en verbetering accommodatie Extra kunstgrasveld met wedstrijdverlichting Meer trainingsmogelijkheden Meer armslag voor betaalde trainers Groter potentieel aan vrijwilligers Betere kansen om succesvol te overleven

5 RISICO´s Verschillende culturen / achtergronden Ledenverlies
Verlies van Vrijwilligers Weinig aandacht voor recreatieteams GROTER betekent niet altijd “WARMER” Afhaken Clubgebonden sponsoren Minder betrokkenheid

6 GEVOLGEN GEEN FUSIE Realiseren doelstellingen en ambities jeugd- en seniorenvoetbal lopen grote vertraging op. Minder jeugdteams per categorie. Gevolg: minder selectie op korte termijn mogelijk Toename jeugdleden vertraagd. Dus: langer traject om aan Jeugdpiramide te bouwen

7 GEVOLGEN GEEN FUSIE * Langer traject omhoog brengen kwaliteit voetbal
* Minder selectie op korte termijn mogelijk Geen grotere aantrekkingskracht op sponsoren ( keuze tussen twee verenigingen ) * Vergroting en verbetering accommodatie: ZELF FINANCIEREN! Forse contributieverhogingen! * Geen extra kunstgrasveld met wedstrijdverlichting * Bestaande trainingsmogelijkheden blijven bestaan * Niet meer armslag voor betaalde (jeugd)trainers * Geen groter potentieel aan vrijwilligers * Geen betere kansen om succesvol te overleven

8 STUURGROEP Activiteiten van Stuurgroep: Statuten
Huishoudelijk Reglement Bestuursstructuur Contributies Sportiviteit & Respect Vrijwilligersbeleid Goedkeuring rapportages Werkgroepen Fusievoorstel

9 STUURGROEP Statuten: volgen KNVB-Model Verschillen HB en HvH:
HB: alle leden 1 stem geen volmacht HvH: jeugd < 18 jaar 1 stem; > 18 jaar 3 stemmen wel volmacht

10 Stuurgroep Andere kleine verschillen HB - HvH:
Ereleden ( wel/geen contributie ) Schorsingen ( 3 maanden vs 3 jaar ) Aantal leden voor kandidaatstelling bestuur ( 3 of 5 leden )

11 Volgen KNVB-model m.u.v. STEMRECHT < 16 JAAR
STUURGROEP Volgen KNVB-model m.u.v. STEMRECHT < 16 JAAR Juridisch gevolg: uitoefening stemrecht door wettelijk vertegenwoordiger ( hoeft geen lid te zijn )

12 STUURGROEP Huishoudelijk Reglement: HB wel HR; HvH geen HR
Volgen KNVB-model. Toevoegingen: Niet spelende leden Einde lidmaatschap Inning contributie

13 BESTUUR 2010-2011 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Penningmeester
4. Bestuurslid Accommodatiezaken + vice-voorzitter 5. Bestuurslid Clubhuiszaken 6. Bestuurslid Jeugdzaken 7. Bestuurslid Marketing 8. Bestuurslid Voetbalzaken 9. Bestuurslid Sportiviteit, Respect en Vrijwilligers 10.Bestuurslid Interne Communicatie en Representatie NB: een 2e penningmeester of 2e secretaris is mogelijk; niet meer bestuursleden. Elke vereniging levert bij de start 5 bestuursleden. Commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van bestuursleden.

14 NIEUWE CONTRIBUTIES 0 t/m 5 jaar + jeugd niet-spelend € 25
Pupillen ( 6 t/m 12 jaar ) € 72 *) Junioren ( 13 t/m 17 jaar ) € 90 *) Senioren €160 Niet spelende seniorleden € 60 *) + € 10 kledingfonds DONATEURS: ongewijzigd.

15 STUURGROEP FUSIEVOORSTEL: Juridische fusie Leden automatisch lid
Zaterdagvereniging Faciliteren recreatief zondagvoetbal Fusiedatum 1 juli 2010 Beslissingen naam, clubkleuren en logo op 15 maart 2010 OP VOORWAARDE DAT BEIDE VERENIGINGEN SCHULDENVRIJ ZIJN OP FUSIEDATUM

16 RAADSBESLUIT Investering in nieuwe accommodatie van maximaal € ,- 2. Herbestemming van BRG gelden Termijn van besluitvorming verkorten en voorfinanciering via het Havenbedrijf Uit BRG-gelden fase 2: 2e kunstgrasveld en extra parkeerplaatsen. Opdracht met de voetbalvereniging(en) de verdere uitwerking ter hand te nemen. (Ver)plaatsing lichtinstallatie v.v. HvH

17 RAADSBESLUIT Aan de geldverstrekking stelt de Deelgemeente de volgende randvoorwaarden: 1. De KNVB-normen voor het totale complex zijn leidend bij het toe te kennen pakket van wensen van de verenigingen bij nieuwbouw 2. De verenigingen spannen zich optimaal in om zelf (financieel) bij te dragen aan de gewenste nieuwbouw. 3. Beide verenigingen zijn op het moment van fusie schuldenvrij.

18 eisen-/wensenpakket HOE WAS ´t :
een 2e kunstgrasveld met wedstrijdverlichting een grastrainingsveld met trainingsverlichting realisatie van een 5e veld nieuwe kantine + kleedruimtes e.d., volgens KNVB normen schuldenvrije start van de nieuwe vereniging voldoende parkeerruimte vergoeding van fusiekosten w.o. voetbaltenues

19 STUURGROEP nieuwe kantine + kleedruimtes e.d., volgens KNVB normen
HOE WORDT ´t : FASE I: nieuwe kantine + kleedruimtes e.d., volgens KNVB normen een grastrainingsveld met trainingsverlichting FASE II: * een 2e kunstgrasveld met wedstrijdverlichting * voldoende parkeerruimte * realisatie van een 5e veld ( groeiafhankelijk ) * schuldenvrije start van de nieuwe vereniging (= fusievoorwaarde en eis Deelgemeente)

20 STUURGROEP RAPPORTAGES WERKGROEPEN. Prima rapportages!
Enkele nuanceringen aangebracht en terug gekoppeld. LIGGEN TER INZAGE IN BESTUURSKAMER

21 ACCOMMODATIE Benodigd: m2, uitgaande van 16 kleedkamers en 350 m2 kantine. KNVB-norm: 4 (velden) x = 12 kleedkamers. Wat kunnen we bouwen voor € 1,650 mio? Schatting m2

22 SENIOREN Toewerken naar optimaal voetbalklimaat
DOELSTELLINGEN: Tenminste 2e klasse ( 2e elftal: 1ste klasse ) Toewerken naar optimaal voetbalklimaat Selectie bestaat in belangrijke mate uit Hoekse Jongens Kweekvijver 3e elftal Ondersteuning: recreatievoetbal, damesvoetbal en recreatief zondagvoetbal 7 x 7 voetbal

23 JEUGD WERKEN MET DOELSTELLINGEN PRESTATIEF-VOETBAL / 2e KLASSE
GEDEGEN VOETBALOPLEIDING WERKEN MET DOELSTELLINGEN PRESTATIEF-VOETBAL / 2e KLASSE RECREATIE-VOETBAL / PLEZIER WINNING SKILLS voor E en F HOOFD JEUGDTRAINER GOED OPGELEIDE TRAINERS PLEZIER EN PRESTATIE !

24 MARKETING BUSINESS CLUB
Reclameborden, advertenties, shirtsponsoring, vlaggen enz. Voordracht namen Voordracht kleuren / shirts Voordracht logo´s Beslissing op 15 maart 2010

25 ANDERE ONDERWERPEN Interne Communicatie Representatie Identiteit Activiteiten Vrijwilligers Sportiviteit en Respect

26 TOT SLOT FINANCIEN: tenminste sluitende begroting Uitgangspunten:
Leden 437 ( HB ) (HvH) = 632 (x 95 %) Sponsoring € ( ) Kantine € ( % )

27 SAMEN STERKER V R A G E N ?


Download ppt "Samen Sterker ! 22 februari 2010 INFO-BIJEENKOMST Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google