De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting TSO De Koempoelan i.o. De eerste kennismaking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting TSO De Koempoelan i.o. De eerste kennismaking."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting TSO De Koempoelan i.o. De eerste kennismaking

2 Agenda  Geschiedenis  Stichting  Financiën  Planning  Tot slot

3 Een terugblik  Vanaf start school tekort aan ouders voor TMO  Nieuwe wet- en regelgeving  30-08-2007Veel afmeldingen  10-10-2007MR vergadering TMO  27-03-2007Vorming werkgroep  15-04-2008Besluit tot stichting Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

4 De afgelopen weken…  (Bijna) wekelijkse vergadering met bestuursleden en MR voorzitter  Overleg met diverse instanties  Vaststellen statuten en reglementen  Aanname coördinatrice??  Verwerken enquête resultaten Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

5 Doelstelling stichting  De stichting heeft als doel voor kinderen, die op obs De Koempoelan staan ingeschreven, opvang te bewerkstelligen, waarbij deze kinderen tegen een zo laag mogelijke vergoeding in een veilige en gezellige omgeving over kunnen blijven. Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

6 Uitgangspunten  Aansprakelijkheid  Maximaal 13 betalende kinderen per overblijfkracht  Overblijfkrachten mogen kosteloos hun kind die dag over laten blijven  Pedagogische, medische kennis en ervaring noodzakelijk  Bij ziekte Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

7 Aantallen Aantal kinderen Overblijf- kracht. nodig Overblijfkr. beschikbaar Ma. Di. Do. Vr. Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

8 Bestuursleden  Voorzitter : Remco Tuenter  Secretaris : Kim van Hoof  Penningmeester : Ronaldo Wilbrink  Lid : Erik Velthoven  Lid : Medewerker obs De Koempoelan Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

9 Bestuursleden  Zittingsperiode is 3 jaar  Maximaal tweemaal hernoembaar  Minimaal 2 bestuurleden moeten bij aanvang van de termijn kinderen ingeschreven hebben op school  Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de MR en visa versa Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

10 Documenten  Contract met school  Inschrijfformulier voor ouders  Contracten met ouders  Contracten met TSO-hulpouders  Overblijfreglement  Presentie/aanwezigheidslijst  Pedagogische uitgangspunten/gedragsregels  Calamiteitenplan  Handboek  Klachtencommissie

11 Klachtencommissie  Leden klachtencommissie  Directeur De Koempoelan – Nanda Mantel  Voorzitter MR – Erik van Wattingen  Voorzitter Stichting – Remco Tuenter Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

12 Vergaderingen  Het bestuur komt minimaal eenmaal per kwartaal bijeen ( in het oprichtingsjaar 1x per maand)  Een bestuurslid is aanwezig bij alle openbare MR vergaderingen Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

13 Organigram Stichting TSO de Koempoelan Coördinator TSO- hulpouders Pedagogisch medewerker SPW 3-er TSO- contractanten

14 Financiën  Per schooljaar begroting  Kascontrole door leden MR  Bestuursleden zijn vrijwilligers  Vaststellen nieuw overblijftarief na instemming MR Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

15 Financiën  De kosten per middag structureel overblijven zijn € 2,15 voor 2008/2009  De kosten per middag ad-hoc overblijven zijn € 2,75 (strippenkaart) voor 2008/2009  Inschrijfkosten eenmalig € 10,-  Inning van kosten vooraf in twee termijnen. Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

16 Opbouw kostprijs  Vergoeding overblijfouders  Inhuur pedagogisch medewerker  Vaste kosten (o.a. KvK, bank en verzekeringen)  Speelmaterialen (binnen/buiten)  Huur schoolruimtes (o.v.)  Overig (telefoon, laptop) Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

17 Lopende zaken  Onderzoek subsidie mogelijkheden  Ontwerp logo voor de stichting  Overleg met huidige TMO coördinatoren  Aanschaf/overname speelgoed  Aanschaf ondersteunende middelen  Sponsoring  Overig (hes, badge, Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

18 Planning  10 juniNotaris / Kamer v. Koophandel  15 juni Contract school  15 juniContracten overblijvers  15 juni Contracten overblijfkrachten  15 juniRooster overblijfkrachten  18 juniGesprek OPSO – J. de Graaf Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

19 Tot slot…  Op 11 augustus 2008 verzorgt de Stichting de eerste tussen de middag opvang.  Wij zien met veel vertrouwen én plezier uit naar deze dag.  Uiteraard staan wij open voor hulp, suggesties en opbouwende kritieken via tso@koempoelan.nl. tso@koempoelan.nl  Postadres OBS de Koempoelan tav Stichting Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot


Download ppt "Stichting TSO De Koempoelan i.o. De eerste kennismaking."

Verwante presentaties


Ads door Google