De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting TSO De Koempoelan i.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting TSO De Koempoelan i.o."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting TSO De Koempoelan i.o.
De eerste kennismaking

2 Agenda Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot

3 Een terugblik Vanaf start school tekort aan ouders voor TMO
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Vanaf start school tekort aan ouders voor TMO Nieuwe wet- en regelgeving Veel afmeldingen MR vergadering TMO Vorming werkgroep Besluit tot stichting

4 De afgelopen weken… Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot (Bijna) wekelijkse vergadering met bestuursleden en MR voorzitter Overleg met diverse instanties Vaststellen statuten en reglementen Aanname coördinatrice?? Verwerken enquête resultaten

5 Doelstelling stichting
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot De stichting heeft als doel voor kinderen, die op obs De Koempoelan staan ingeschreven, opvang te bewerkstelligen, waarbij deze kinderen tegen een zo laag mogelijke vergoeding in een veilige en gezellige omgeving over kunnen blijven.

6 Uitgangspunten Aansprakelijkheid
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Aansprakelijkheid Maximaal 13 betalende kinderen per overblijfkracht Overblijfkrachten mogen kosteloos hun kind die dag over laten blijven Pedagogische, medische kennis en ervaring noodzakelijk Bij ziekte

7 Aantallen Aantal kinderen Overblijf-kracht. nodig
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Aantal kinderen Overblijf-kracht. nodig Overblijfkr. beschikbaar Ma. Di. Do. Vr.

8 Bestuursleden Voorzitter : Remco Tuenter Secretaris : Kim van Hoof
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Voorzitter : Remco Tuenter Secretaris : Kim van Hoof Penningmeester : Ronaldo Wilbrink Lid : Erik Velthoven Lid : Medewerker obs De Koempoelan

9 Bestuursleden Zittingsperiode is 3 jaar Maximaal tweemaal hernoembaar
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Zittingsperiode is 3 jaar Maximaal tweemaal hernoembaar Minimaal 2 bestuurleden moeten bij aanvang van de termijn kinderen ingeschreven hebben op school Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de MR en visa versa

10 Documenten Contract met school Inschrijfformulier voor ouders
Contracten met ouders Contracten met TSO-hulpouders Overblijfreglement Presentie/aanwezigheidslijst Pedagogische uitgangspunten/gedragsregels Calamiteitenplan Handboek Klachtencommissie

11 Klachtencommissie Leden klachtencommissie
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Leden klachtencommissie Directeur De Koempoelan – Nanda Mantel Voorzitter MR – Erik van Wattingen Voorzitter Stichting – Remco Tuenter Op het moment dat klachten niet afgehandeld kunnen worden met de betrokkenen, kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. In deze commissie zitten alle partijen, te weten de school (directie), de kinderen (MR) en het stichtingsbestuur.

12 Vergaderingen Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Het bestuur komt minimaal eenmaal per kwartaal bijeen ( in het oprichtingsjaar 1x per maand) Een bestuurslid is aanwezig bij alle openbare MR vergaderingen

13 Organigram

14 Financiën Per schooljaar begroting Kascontrole door leden MR
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Per schooljaar begroting Kascontrole door leden MR Bestuursleden zijn vrijwilligers Vaststellen nieuw overblijftarief na instemming MR

15 Financiën Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot De kosten per middag structureel overblijven zijn € 2,15 voor 2008/2009 De kosten per middag ad-hoc overblijven zijn € 2,75 (strippenkaart) voor 2008/2009 Inschrijfkosten eenmalig € 10,- Inning van kosten vooraf in twee termijnen.

16 Opbouw kostprijs Vergoeding overblijfouders
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Vergoeding overblijfouders Inhuur pedagogisch medewerker Vaste kosten (o.a. KvK, bank en verzekeringen) Speelmaterialen (binnen/buiten) Huur schoolruimtes (o.v.) Overig (telefoon, laptop)

17 Lopende zaken Onderzoek subsidie mogelijkheden
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Onderzoek subsidie mogelijkheden Ontwerp logo voor de stichting Overleg met huidige TMO coördinatoren Aanschaf/overname speelgoed Aanschaf ondersteunende middelen Sponsoring Overig (hes, badge,

18 Planning 10 juni Notaris / Kamer v. Koophandel 15 juni Contract school
Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot 10 juni Notaris / Kamer v. Koophandel 15 juni Contract school 15 juni Contracten overblijvers 15 juni Contracten overblijfkrachten 15 juni Rooster overblijfkrachten 18 juni Gesprek OPSO – J. de Graaf

19 Tot slot… Geschiedenis Stichting Financiën Planning Tot slot Op 11 augustus 2008 verzorgt de Stichting de eerste tussen de middag opvang. Wij zien met veel vertrouwen én plezier uit naar deze dag. Uiteraard staan wij open voor hulp, suggesties en opbouwende kritieken via Postadres OBS de Koempoelan tav Stichting Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend


Download ppt "Stichting TSO De Koempoelan i.o."

Verwante presentaties


Ads door Google