De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Penningmeesters Mischa Boeren. Wettelijke eisen voor de jaarrekening Eenvoudige regelgeving Opstellen van een balans Opstellen van een staat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Penningmeesters Mischa Boeren. Wettelijke eisen voor de jaarrekening Eenvoudige regelgeving Opstellen van een balans Opstellen van een staat."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Penningmeesters Mischa Boeren

2 Wettelijke eisen voor de jaarrekening Eenvoudige regelgeving Opstellen van een balans Opstellen van een staat van baten en lasten Toelichting Ondertekening door bestuur binnen 6 maanden na start boekjaar Controle door kascommissie

3 Wettelijke eisen voor de jaarrekening Criteria eenvoudige regelgeving Balanstotaal < €4,4 miljoen Netto-omzet < €8,8 miljoen Werknemers< 50

4 Balans

5 Resultatenrekening

6 Ratio’s berekenen a.d.h.v. de balans Liquiditeitsratio: Vlottende activa/kort vreemd vermogen = 600/500 = 1,2 Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen/totaal vermogen = 1.100/2.000 = 0,55

7 Controles op de jaarrekening Controles : de post liquide middelen bepalen en controleren Kassaldo Banksaldo De post vorderingen bepalen en controleren Debiteurenadministratie Aanmaningen Reservering?

8 Eindejaarsverwerking

9 Goed leden-(debiteuren)beheer  Fiscale bewaarplicht  Wettelijke eisen facturen  Ga digitaal factureren  Duidelijke betaalcondities  Stel een aanmaningsprocedure op  Debiteurenbeheer is relatiebeheer

10

11 Wel of geen BTW administratie BTW is een belangrijk onderwerp voor vrijwilligersorganisaties  Er zijn twee BTW tarieven: 6% en 21%  Gebruik maken van vrijstellingen? Niet afdragen? Dan ook niet terugvragen!  Voorwaarde van vrijstelling:  géén winstoogmerk  Exploitatieoverschot moet aangewend worden voor vrijgestelde verenigingsdoelstelling (sporten)

12 Vrijstellingen en drempels Hoofdactiviteiten Diensten aan leden (contributies) zijn vrijgesteld van BTW Nevenactiviteiten Levering van goederen< €68.067,= Levering van diensten< €31.765,= Kantineomzet< €68.067,= Bij overschrijding van een categorie-drempel wordt deze voor het gehele bedrag alsnog belast Toegangsgelden 6% Overige nevenactiviteiten 21%

13 Vrijstellingen en drempels Gebruik van vrijstellingen is een recht, geen plicht, míts fondswervende activiteiten niet onder €50,000,= komt. Anders is het een plicht. Het was mogelijk wél BTW te gaan afdragen, ook als de omzet onder de vrijstellingsgrens valt. Bijvoorbeeld bij de voorgenomen bouw van een nieuwe kantine. Dit is echter komen te vervallen. Let op! Nieuwe regelgeving per 1-1-2013 Voor de huidige periode geldt een overgangsregeling

14

15 SEPA SEPA en verenigingen  Vanaf 1 augustus 2014 vervalt BBAN & ClieOp03  Huidige bankrekeningnummer wordt IBAN/BIC

16 SEPA Direct Debet (SDD) Welke gevolgen voor incasso?  twee soorten incasso’s: de standaard incasso en de zakelijke incasso  Standaard incasso: betalingen van particulieren  Langere terugboekingstermijn (56 dagen)  Huidige machtigingen blijven van kracht  Pre-notificatie verplicht (-14 dagen)  Clieop03 verdwijnt definitief 1-8-2014

17 4 Corner model incasso DebiteurCrediteur Debiteur bank Crediteur bank Mandaat Prenotificatie Mandaat referenties Incasso opdracht debitering creditering Evt..stornering

18 SEPA Nieuwe standaard voor incasso  Incassant ID  Kenmerk van de machtiging  IBAN van de debiteur  Datum van de ondertekening van de machtiging

19 SEPA  Sommige banken werken geheel volgens de XML- implementatierichtlijnen voor Nederland. Er zijn echter ook banken met extra specificaties. Bijvoorbeeld voor : –Het maximale aantal betaal- of incassotransacties (per bestand/batch) –maar ook voor aanlevertermijnen en rapportage details. De bank stelt hier dan zelf een addendum document voor op. Hierin staat de interpretatie van die bank of een verduidelijking van de richtlijnen. http://www.betaalvereniging.nl/europees-betalen/sepa- documentatie/bankspecifieke-informatie/

20 SEPA Veranderingen binnen de software  IBAN/BIC velden  Conversietool BBAN >> IBAN  CLIEOP03 >> PAIN formaat (SCT & SDD)  Elektronische afschriften >> MT940 S of CAMT  Mandaat administratie  Acceptgiro verdwijnt 1-1-2019

21 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Workshop Penningmeesters Mischa Boeren. Wettelijke eisen voor de jaarrekening Eenvoudige regelgeving Opstellen van een balans Opstellen van een staat."

Verwante presentaties


Ads door Google