De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Koen Vliegenthart, penningmeester Partin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Koen Vliegenthart, penningmeester Partin."— Transcript van de presentatie:

1 Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Koen Vliegenthart, penningmeester Partin

2 Samen kunnen we meer … NIEUWE ANBI EISEN vanaf 1 januari 2014 controle door belastingdienst ‘s Hertogenbosch er zijn 60.000 ANBI’s in Nederland

3 Samen kunnen we meer … ANBI EISEN BESTAAND (1) 90% vd activiteiten alg. belang geen winstoogmerk integriteitseisen geen individuele beschikkingsmacht niet meer vermogen aanhouden dan nodig

4 Samen kunnen we meer … ANBI EISEN BESTAAND (2) max. onkostenvergoeding voor bestuursleden beleidsplan redelijke verhouding kosten en bestedingen bij opheffing saldo naar gelijksoortig doel

5 Samen kunnen we meer … ANBI EISEN BESTAAND (3) administratieve verplichtingen: a. vergoedingen bestuursleden b. inzicht in kosten c. inkomsten uit vermogen

6 Samen kunnen we meer … NIEUWE ANBI EISEN Meer transparantie voor belanghebbenden Controle justitie op misbruik stichtingen

7 Samen kunnen we meer … NIEUWE ANBI EISEN Keurmerk komt er aan Keurmerk heeft eigen eisen Staan vooralsnog los van ANBI goedkeuring

8 Samen kunnen we meer … NIEUWE ANBI EISEN (1) Vermelding op website (eigen website of andere website, site adres doorgeven) van: Naam stichting RSIN nummer (=KvK nummer) Post- of bezoekadres

9 Samen kunnen we meer … NIEUWE ANBI EISEN (2) doelstelling beleidsplan bestuurders namen en functies beloningsbeleid bestuurders, directie en personeel verslag activiteiten

10 Samen kunnen we meer … NIEUWE ANBI EISEN (3) financiële verantwoording: balans staat van baten en lasten toelichting per 1/1/2014 cijfers over 2012 kerken en vermogensfondsen geen balans

11 Samen kunnen we meer … FINANCIËLE VERANTWOORDING geen nadere voorschriften voldoende inzicht voor gebruikers zelfregulerend

12 Samen kunnen we meer … BALANS minimum activa kant (debetzijde) bezittingen (pand, voorraad) vorderingen kas- en banksaldo

13 Samen kunnen we meer … BALANS minimum passiva kant (creditzijde) eigen vermogen voorzieningen schulden lang schulden kort

14 Samen kunnen we meer … STAAT BATEN EN LASTEN minimum specificatie baten: inkomsten giften inkomsten uit vermogen inkomsten overig

15 Samen kunnen we meer … STAAT BATEN EN LASTEN minimum specificatie lasten: overheadkosten (salarissen apart) wervingskosten besteed aan doelstelling

16 Samen kunnen we meer … TOELICHTING minimaal vermelden: bestemming resultaat beloningen bestuurders

17 Samen kunnen we meer … INZICHT Wat wil het publiek zien: Hoeveel geld is ontvangen en van wie Wat is besteed en waaraan Welke kosten zijn gemaakt Wat is nog in kas

18 Samen kunnen we meer … startpositie activapassiva Kas100Eigen vermogen100 totaal100totaal100

19 Samen kunnen we meer … gift ontvangen en betaald activapassiva Kas100Eigen vermogen100 totaal100totaal100 lastenbaten Betaald aan doel50Ontvangen gift50 Resultaat dit jaar0 totaal50totaal50

20 Samen kunnen we meer … gift ontvangen en toegezegd activapassiva Kas150Eigen vermogen100 Korte termijn schuld50 totaal150totaal150 lastenbaten Toegezegd aan doel50Ontvangen gift50 Resultaat dit jaar0 totaal50totaal50

21 Samen kunnen we meer … gift ontvangen/niets toegezegd activapassiva Kas150Eigen vermogen150 totaal150totaal150 lastenbaten Ontvangen gift50 Resultaat dit jaar50 totaal50totaal50

22 Samen kunnen we meer … …jaar er na wel besteed activapassiva Kas100Eigen vermogen100 totaal100totaal100 lastenbaten Besteed aan doel50Ontvangen gift0 Resultaat dit jaar-50 totaal0 0

23 Samen kunnen we meer … gift ontvangen/wel bestemd activapassiva Kas150Eigen vermogen100 Bestemmingsreserve50 totaal150totaal150 lastenbaten Ontvangen gift50 Winst dit jaar > reserve50 totaal50totaal50

24 Samen kunnen we meer … jaar er na… activapassiva Kas100Eigen vermogen100 Bestemmingsreserve0 totaal100totaal100 lastenbaten Besteed doelstelling50Ontvangen gift0 Resultaat dit jaar0Onttrokken van reserve50 totaal50totaal50

25 Samen kunnen we meer … Dank voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Koen Vliegenthart, penningmeester Partin."

Verwante presentaties


Ads door Google