De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemiddag ANBI Cultuur Utrecht 21 maart 2012 juli ’14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemiddag ANBI Cultuur Utrecht 21 maart 2012 juli ’14."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemiddag ANBI Cultuur Utrecht 21 maart 2012 juli ’14

2 Algemeen nut beogende instellingen Algemeen belang Beogen moet blijken uit de statuten en andere regelgeving Dienen moet volgen uit de feitelijke werkzaamheden juli ’14

3 Algemeen nut beogende instellingen Beschikking Op aanvraag geeft de inspecteur een ANBI-beschikking af Voor bezwaar en beroep vatbaar ANBI’s worden gepubliceerd op internet juli ’14

4 Algemeen nut beogende instellingen Voordelen Vrijstelling schenk- en erfbelasting voor de ontvangende instelling Giften aan ANBI aftrekbaar voor de inkomstenbelasting Giften aan ANBI aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting juli ’14

5 Belastingplan 2012, voorstel geefwet Ruimte voor geven Meer ruimte voor commerciële activiteiten ANBI wordt gestimuleerd tot “ondernemerschap” juli ’14

6 ANBI 2012 Geefwet Regelgeving ANBI ’ s is sinds 1 januari 2012 overgebracht naar de Algemene wet rijksbelastingen en de nadere uitvoeringsregels naar de Uitvoeringsregeling Algemene wet rijksbelastingen. In artikel 5b Awr worden categorie ë n van algemeen nut benoemd o.a. cultuur juli ’14

7 ANBI 2012 Geefwet Bijzonder aandacht voor cultuur Geven aan cultuur = extra fiscaal voordeel Multiplier Culturele instelling moet als zodanig zijn aangemerkt juli ’14

8 ANBI 2012 Knelpunten Wat is een culturele instelling? Meer ondernemerschap? Commerci ë le activiteiten? Praktische problemen! juli ’14

9 ANBI 2012 Wat is een culturele instelling? Handreiking OC&W: Volgens de definitie en/of Aangesloten bij brancheorganisatie dan wel Op grond van cultuurbeleid door Rijk, provincie, gemeente of cultuurfonds gefinancierd of in aanmerking komend en/of Voldoet met activiteiten aan criteria juli ’14

10 ANBI 2012 Wat is een culturele instelling? Handreiking OC&W: Definitie: Instelling waarvan de activiteiten zijn gericht op de realisatie van, of doen realiseren van cultureel aanbod en/of verspreiden van cultuur en/of het beheren en behouden van cultuur, welke toegankelijk zijn voor het publiek. juli ’14

11 ANBI 2012 Ondernemerschap In de culturele sector niet nieuw Commerci ë le activiteiten Hoeven de ANBI-status niet in de weg te staan - zolang de opbrengsten van die activiteiten worden aangewend voor het algemeen nuttig doel - geen sprake is van winstgevende doelactiviteiten Voorbeeld: theater met een restaurant juli ’14

12 ANBI 2012 Commerci ë le activiteiten Commerci ë le activiteiten om inkomsten te genereren hoeven de ANBI status niet in de weg te staan Hoe opbrengsten worden behaald is niet doorslaggevend Van belang is dat de opbrengsten aan het algemeen belang worden besteed Zolang het dienen van het algemeen belang maar voorop blijft staan! juli ’14

13 ANBI 2012 Praktische problemen cultuur ANBI-lijst met toevoeging “cultuur” vanaf 1 januari 2012 Culturele instellingen die geen toevoeging “cultuur” hebben gekregen juli ’14

14 Type ANBI’s InputOutput Geld Algemeen nut Stichtingsvermogen GeldGeld Algemeen nut Geld Subsidies DadenAlgemeen nut Vrijwilligers Vermogensfonds Rendement Fondswervende instelling Daden ANBI juli ’14

15 ANBI 2012 Belastingdienst Oost-Brabant ANBI-team Postbus 70505 5201 CG ‘s-Hertogenbosch tel. 073-6245848 Schriftelijke vragen kunt u sturen t.a.v.: mw. S.M. Eijkemans juli ’14


Download ppt "Informatiemiddag ANBI Cultuur Utrecht 21 maart 2012 juli ’14."

Verwante presentaties


Ads door Google