De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrouwbaarheidstypologie Verzekeringsbedrijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrouwbaarheidstypologie Verzekeringsbedrijven."— Transcript van de presentatie:

1 Betrouwbaarheidstypologie Verzekeringsbedrijven

2

3 Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid • Geautoriseerde premietabellen en verzekeringsvoorwaarden • Functiescheiding voor premieontvangsten tussen: klantcontact, verzekerdenadministratie en financiële administratie • Verzekerdenbestand X premie = opboeking bank • Functiescheiding voor uit te keren schades tussen: schadeadministratie, taxatie, uitkering en financiële administratie • Goedgekeurde en getaxeerde schades = uitgekeerde schades = afboeking bank • Uitgebreid stelsel van general en application controls (zie deel 5)

4 Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s • juistheid verzekerdenbestand • juistheid premies • juistheid uitgekeerde schades

5 Toepassingsvraag 1 • Wat wordt bedoeld met de juistheid van het verzekerdenbestand? 5

6 Preventieve IC maatregelen

7 Begroting, normen en tarieven 7

8 1.1 Begroting, normen, tarieven • Premietabellen uitmondend in begrote premieontvangsten • Begrote schade-uitkeringen • Begrote beleggingsresultaten • Overige kosten • Normen voor solvabiliteit (DNB, Europese regels Solvency I en II)

9 Toepassingsvraag 2 • Uit welke onderdelen bestaat de premie van een verzekeringsbedrijf? 9

10 1.2 CT functiescheiding Voor premieontvangsten: • commerciële afdeling verkoop (beschikkend) • acceptatie afdeling (uitvoerend) • verzekerdenadministratie (uitvoerend) • financiële administratie ( registrerend & controlerend) Uitkering schades: • registratie binnenkomst (uitvoerend) • taxatie (uitvoerend) • toekenning (beschikkend) • uitbetaling (uitvoerend) • financiële administratie (registrerend & controlerend)

11

12 1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen • acceptatie nieuwe verzekerden • premiebepaling door actuariële afdeling. • validatie onderliggende formules/modellen door onafhankelijke actuaris • regelgeving vanuit Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.

13 Managementinformatie 13

14

15 1.4 Belangrijke managementinformatie • Exploitatie: Bruto premies Provisie Netto premies Betaalde schade +/- Mutatie voorziening nog uit te keren schade Technisch resultaat Beleggingsresultaat Winst • Balans gerelateerd: Beleggingen, technische voorziening, INBR (incurred but not reported: gemelde, maar nog niet verwerkte schades).

16 Toepassingsvraag 3 • Wat wordt bedoeld met technisch resultaat? 16

17 Gegevens in bestanden  Informatie 17

18 1.5 Essentiële bestanden • premiebestand • Verzekerdenbestand • schadebestand

19 Repressieve IC-maatregelen 19

20 Cijferanalyse 20

21 2.1 Cijferanalyse • aantal verzekerden in relatie tot premieontvangsten • gedeclareerde schades in relatie tot toegekende en uitbetaalde schades • ontwikkeling gemiddelde omvang gemelde schade

22 Verbandscontroles 22

23 2.2 Verbandscontroles • te ontvangen premies volgens verzekerden bestand = gefactureerde premies = ontvangen volgens bank + openstaande vorderingen • schades in behandeling begin periode + aangemeld – afgehandeld = schades in behandeling einde periode • goedgekeurde schades = uitbetaalde schades

24 2.3 Detailcontroles • controle op de juistheid van de gefactureerde premies en autorisatie door directie • controle op juistheid uitgekeerde schades • naleving regelgeving Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank

25 Waarneming ter plaatse 25

26 2.4 Waarneming ter plaatse • inspectie van aangemelde en behandelde schadegevallen

27 Travelsure

28 • Travelsure is een onderdeel van een grote verzekeringsmaatschappij en heeft zich gespecialiseerd in het verstrekken van reisverzekeringen. Onder de directie ressorteren de volgende afdelingen: • Klantcontact • Acceptatie • Verzekerden Administratie • Schade • Interne controle • Administratie • Het tarief voor de polis is afhankelijk van de voorwaarden (economy, basis, uitgebreid) en het dekkingsgebied (binnen Europa en buiten Europa).

29 Zoek?

30 • Potentieel verzekerden moeten eerst een aanvraagformulier invullen en opsturen naar de afdeling Klantcontact. Deze aanvraagformulieren zijn op via assurantietussenpersonen en via de website te verkrijgen. Op basis van het aanvraagformulier en de uitkomst van nader onderzoek bepaalt de afdeling Acceptatie of de potentiële klant in aanmerking komt voor verzekering of niet. De premie voor de verzekering dient jaarlijks vooraf door de klanten te worden voldaan waarna deze een pasje krijgen met daarop hun polisnummer en de aard van de polis. De door de verzekerden ingediende claims worden door de afdeling Schade beoordeeld. Bij toekenning van de Schade wordt het vastgestelde bedrag binnen 30 dagen op het rekeningnummer van de verzekerde overgemaakt.

31 Uitkering

32 Toepassingsvraag 4 • Welke risico’s loopt Travelsure ten aanzien van de acceptatie van verzekerden en hoe kunnen deze worden opgevangen? 32

33 Toepassingsvraag 5 • Welke maatregelen borgen de betrouwbaarheid van het premiebestand? 33

34 Toepassingsvraag 6 • Welke maatregelen borgen de betrouwbaarheid van het verzekerdenbestand en waarom is dit zo belangrijk? 34

35 Toepassingsvraag 7 • Hoe kun je waarborgen dat de premieontvangsten volledig worden verantwoord? 35

36 Toepassingsvraag 8 • Hoe is gewaarborgd dat er geen ongeoorloofde schade-uitkeringen worden gedaan? 36

37 Toepassingsvraag 9 • Wat is de informatiebehoefte van de directie van Travelsure? 37

38 Toepassingsvraag 10 • Heeft een schadeverzekering een goederenbeweging? Zo ja, hoe is deze opgebouwd? 38


Download ppt "Betrouwbaarheidstypologie Verzekeringsbedrijven."

Verwante presentaties


Ads door Google