De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrouwbaarheidstypologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrouwbaarheidstypologie"— Transcript van de presentatie:

1 Betrouwbaarheidstypologie
Verzekeringsbedrijven

2

3 Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid
Geautoriseerde premietabellen en verzekeringsvoorwaarden Functiescheiding voor premieontvangsten tussen: klantcontact, verzekerdenadministratie en financiële administratie Verzekerdenbestand X premie = opboeking bank Functiescheiding voor uit te keren schades tussen: schadeadministratie, taxatie, uitkering en financiële administratie Goedgekeurde en getaxeerde schades = uitgekeerde schades = afboeking bank Uitgebreid stelsel van general en application controls (zie deel 5)

4 Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s
juistheid verzekerdenbestand juistheid premies juistheid uitgekeerde schades

5 Toepassingsvraag 1 Wat wordt bedoeld met de juistheid van het verzekerdenbestand?

6 Preventieve IC maatregelen

7 Begroting, normen en tarieven

8 1.1 Begroting, normen, tarieven
Premietabellen uitmondend in begrote premieontvangsten Begrote schade-uitkeringen Begrote beleggingsresultaten Overige kosten Normen voor solvabiliteit (DNB, Europese regels Solvency I en II)

9 Toepassingsvraag 2 Uit welke onderdelen bestaat de premie van een verzekeringsbedrijf?

10 1.2 CT functiescheiding Voor premieontvangsten:
commerciële afdeling verkoop (beschikkend) acceptatie afdeling (uitvoerend) verzekerdenadministratie (uitvoerend) financiële administratie ( registrerend & controlerend) Uitkering schades: registratie binnenkomst (uitvoerend) taxatie (uitvoerend) toekenning (beschikkend) uitbetaling (uitvoerend) financiële administratie (registrerend & controlerend)

11

12 1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen
acceptatie nieuwe verzekerden premiebepaling door actuariële afdeling. validatie onderliggende formules/modellen door onafhankelijke actuaris regelgeving vanuit Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.

13 Managementinformatie

14

15 1.4 Belangrijke managementinformatie
Exploitatie: Bruto premies Provisie Netto premies Betaalde schade +/- Mutatie voorziening nog uit te keren schade Technisch resultaat Beleggingsresultaat Winst Balans gerelateerd: Beleggingen, technische voorziening, INBR (incurred but not reported: gemelde, maar nog niet verwerkte schades).

16 Toepassingsvraag 3 Wat wordt bedoeld met technisch resultaat?

17 Gegevens in bestanden  Informatie

18 1.5 Essentiële bestanden premiebestand Verzekerdenbestand
schadebestand

19 Repressieve IC-maatregelen

20 Cijferanalyse

21 2.1 Cijferanalyse aantal verzekerden in relatie tot premieontvangsten
gedeclareerde schades in relatie tot toegekende en uitbetaalde schades ontwikkeling gemiddelde omvang gemelde schade

22 Verbandscontroles

23 2.2 Verbandscontroles te ontvangen premies volgens verzekerden bestand = gefactureerde premies = ontvangen volgens bank + openstaande vorderingen schades in behandeling begin periode + aangemeld – afgehandeld = schades in behandeling einde periode goedgekeurde schades = uitbetaalde schades

24 2.3 Detailcontroles controle op de juistheid van de gefactureerde premies en autorisatie door directie controle op juistheid uitgekeerde schades naleving regelgeving Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank

25 Waarneming ter plaatse

26 2.4 Waarneming ter plaatse
inspectie van aangemelde en behandelde schadegevallen

27 Travelsure

28 Travelsure is een onderdeel van een grote verzekeringsmaatschappij en heeft zich gespecialiseerd in het verstrekken van reisverzekeringen. Onder de directie ressorteren de volgende afdelingen: Klantcontact Acceptatie Verzekerden Administratie Schade Interne controle Administratie Het tarief voor de polis is afhankelijk van de voorwaarden (economy, basis, uitgebreid) en het dekkingsgebied (binnen Europa en buiten Europa).

29 Zoek?

30 Potentieel verzekerden moeten eerst een aanvraagformulier invullen en opsturen naar de afdeling Klantcontact. Deze aanvraagformulieren zijn op via assurantietussenpersonen en via de website te verkrijgen. Op basis van het aanvraagformulier en de uitkomst van nader onderzoek bepaalt de afdeling Acceptatie of de potentiële klant in aanmerking komt voor verzekering of niet. De premie voor de verzekering dient jaarlijks vooraf door de klanten te worden voldaan waarna deze een pasje krijgen met daarop hun polisnummer en de aard van de polis. De door de verzekerden ingediende claims worden door de afdeling Schade beoordeeld. Bij toekenning van de Schade wordt het vastgestelde bedrag binnen 30 dagen op het rekeningnummer van de verzekerde overgemaakt.

31 Uitkering

32 Toepassingsvraag 4 Welke risico’s loopt Travelsure ten aanzien van de acceptatie van verzekerden en hoe kunnen deze worden opgevangen?

33 Toepassingsvraag 5 Welke maatregelen borgen de betrouwbaarheid van het premiebestand?

34 Toepassingsvraag 6 Welke maatregelen borgen de betrouwbaarheid van het verzekerdenbestand en waarom is dit zo belangrijk?

35 Toepassingsvraag 7 Hoe kun je waarborgen dat de premieontvangsten volledig worden verantwoord?

36 Toepassingsvraag 8 Hoe is gewaarborgd dat er geen ongeoorloofde schade-uitkeringen worden gedaan?

37 Toepassingsvraag 9 Wat is de informatiebehoefte van de directie van Travelsure?

38 Toepassingsvraag 10 Heeft een schadeverzekering een goederenbeweging? Zo ja, hoe is deze opgebouwd?


Download ppt "Betrouwbaarheidstypologie"

Verwante presentaties


Ads door Google