De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 7 Risicomanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 7 Risicomanagement."— Transcript van de presentatie:

1 © Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 7 Risicomanagement

2 © Thomas W. de Boer 2005 Risico Factoren die de voortgang van het project frustreren Afhankelijk van –De aard van het project –De deelnemers –De omgeving –… en vele andere factoren Het risicoprofiel geeft aan uit welke richting risico’s dreigen

3 © Thomas W. de Boer 2005 Risicomanagement - Stappen Risicoprofiel –Indicatie van mogelijke oorzaken Categoriseren –Plaatsen in het project waar risico’s optreden Inventariseren –Welke risico’s hebben we daadwerkelijk te duchten? Inschatten –Hoe groot zijn de kansen en de gevolgen? Risicotabel –Overzicht van risico’s, de kansen en gevolgen Afdekken –Wat kunnen we doen aan de risico’s Beheersen –Houd de risico’s en hun gevolgen in de hand

4 © Thomas W. de Boer 2005 Risicoprofiel - basisdiagram

5 © Thomas W. de Boer 2005 Risicoprofiel - aspecten Risico veroorzaakt door weerstand Methode –Aanpak van het project –Bekend -- Onbekend Doel –Willen ze het of niet? –Geaccepteerd -- Niet Geaccepteerd

6 © Thomas W. de Boer 2005 Risicoprofiel - aspecten Risico veroorzaakt door gebrek aan structuur Eindproduct –De specificatie van het eindproduct –Stabiel -- Veranderlijk Omgeving –De stabiliteit van de omgeving –Stabiel -- Veranderlijk

7 © Thomas W. de Boer 2005 Risicoprofiel - aspecten Risico veroorzaakt door impact op de organisatie Proces –Wat verandert je project in de organisatie? –Marginaal Proces -- Core Proces Verandering –Hoe snel verander je de organisatie? –Langzaam -- Snel

8 © Thomas W. de Boer 2005 Risicoprofiel - aspecten Risico veroorzaakt door de context binnen de organisatie Interactie –Hoe afhankelijk ben je van de omgeving? –Weinig -- Veel Draagvlak –Hoezeer wordt je project gesteund? –Breed -- Smal

9 © Thomas W. de Boer 2005 Aspecten en risico Klein risicoGroot risico MethodeBekendOnbekend DoelGeaccepteerdControversieel EindproductStabielVeranderlijk OmgevingStabielVeranderlijk ProcesMarginaalCore proces VeranderingLangzaamSnel InteractieWeinigVeel DraagvlakBreedSmal

10 © Thomas W. de Boer 2005 Ingevuld Risicoprofiel

11 © Thomas W. de Boer 2005 Categorieën van risico’s Waar kan een risico optreden? Het contract Het projectplan Methode Leveranciers De Klant Functionele vereisten Technische vereisten Acceptatie

12 © Thomas W. de Boer 2005 Inventariseren Doel: inventariseer concrete risico’s Maak gebruik van domeindeskundigen –Combineer projectkennis en domeinkennis Brainstormsessie –Geef creativiteit de ruimte –Laat ook onverwachte factoren toe –Als er herhalingen komen, sluit de brainstorm –Groepeer de risico’s

13 © Thomas W. de Boer 2005 Inschatten van risico’s Twee aspecten –De kans dat het risico optreedt –De schade als het risico optreedt Bij ieder risico schat je de kans en de gevolgen Kansen en gevolgen (schade) zijn vaak subjectieve inschattingen Gebruik daarom globale indicatoren

14 © Thomas W. de Boer 2005 De kans op een risico Een zo goed mogelijke inschatting Categorieën –Laag (komt zelden voor) –Middelmatig (komt wel voor, maar niet erg vaak) –Groot (gebeurt vrij regelmatig)

15 © Thomas W. de Boer 2005 Gevolgen van risico’s Schade t.g.v. een risico –Tijdverlies –Kwaliteitsverlies –Extra kosten Categorieën –Klein –Middelmatig –Groot Deze categorieën zijn relatief t.o.v. je project

16 © Thomas W. de Boer 2005 De risicotabel Kans op een risico LaagMiddel- matig Hoog Klein GevolgenMiddel- matig Groot

17 © Thomas W. de Boer 2005 Afdekken van risico’s Per risico afwegen –Wil je er iets aan doen –Zo ja, wat ga je er aan doen –Wanneer doe je het –Wie is verantwoordelijk Afdekken van een risico is het verplaatsen van het risico naar links en/of naar boven in de risicotabel

18 © Thomas W. de Boer 2005 Varianten van afdekken Accepteren –Fatalistisch – je kunt of wilt er niets aan doen Vermijden –De kans verkleinen – naar links in de tabel Opvangen van de gevolgen –De gevolgen verkleinen – naar boven in de tabel Overdragen –Een ander de gevolgen laten dragen verzekeren

19 © Thomas W. de Boer 2005 Risicoplan Overzicht van alle onderkende risico’s –Omschrijving –Kans en gevolgen –Mogelijke maatregelen en acties –Verantwoordelijke persoon –Ondernomen acties en resultaten –Status van het risico –… Periodiek controleren van de status van risico’s en aanpassen risicoplan

20 © Thomas W. de Boer 2005 Praktijk! Maak de opdrachten bij hoofdstuk 7 –Bepaal het risicoprofiel –Specificeer de concrete risico’s –Maak een risicotabel –Handel de risico’s af Bepaal of je wat gaat doen Stel de maatregelen vast Stel iemand verantwoordelijk –Maak een draaiboek voor de te nemen maatregelen


Download ppt "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 7 Risicomanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google