De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 Risicomanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 Risicomanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 Risicomanagement
Projectmanagement Hoofdstuk 7 Risicomanagement © Thomas W. de Boer 2005

2 Risico Factoren die de voortgang van het project frustreren
Afhankelijk van De aard van het project De deelnemers De omgeving … en vele andere factoren Het risicoprofiel geeft aan uit welke richting risico’s dreigen © Thomas W. de Boer 2005

3 Risicomanagement - Stappen
Risicoprofiel Indicatie van mogelijke oorzaken Categoriseren Plaatsen in het project waar risico’s optreden Inventariseren Welke risico’s hebben we daadwerkelijk te duchten? Inschatten Hoe groot zijn de kansen en de gevolgen? Risicotabel Overzicht van risico’s, de kansen en gevolgen Afdekken Wat kunnen we doen aan de risico’s Beheersen Houd de risico’s en hun gevolgen in de hand © Thomas W. de Boer 2005

4 Risicoprofiel - basisdiagram
© Thomas W. de Boer 2005

5 Risicoprofiel - aspecten
Risico veroorzaakt door weerstand Methode Aanpak van het project Bekend -- Onbekend Doel Willen ze het of niet? Geaccepteerd -- Niet Geaccepteerd © Thomas W. de Boer 2005

6 Risicoprofiel - aspecten
Risico veroorzaakt door gebrek aan structuur Eindproduct De specificatie van het eindproduct Stabiel -- Veranderlijk Omgeving De stabiliteit van de omgeving © Thomas W. de Boer 2005

7 Risicoprofiel - aspecten
Risico veroorzaakt door impact op de organisatie Proces Wat verandert je project in de organisatie? Marginaal Proces -- Core Proces Verandering Hoe snel verander je de organisatie? Langzaam -- Snel © Thomas W. de Boer 2005

8 Risicoprofiel - aspecten
Risico veroorzaakt door de context binnen de organisatie Interactie Hoe afhankelijk ben je van de omgeving? Weinig -- Veel Draagvlak Hoezeer wordt je project gesteund? Breed -- Smal © Thomas W. de Boer 2005

9 Aspecten en risico Klein risico Groot risico Methode Bekend Onbekend
Doel Geaccepteerd Controversieel Eindproduct Stabiel Veranderlijk Omgeving Proces Marginaal Core proces Verandering Langzaam Snel Interactie Weinig Veel Draagvlak Breed Smal © Thomas W. de Boer 2005

10 Ingevuld Risicoprofiel
© Thomas W. de Boer 2005

11 Categorieën van risico’s Waar kan een risico optreden?
Het contract Het projectplan Methode Leveranciers De Klant Functionele vereisten Technische vereisten Acceptatie © Thomas W. de Boer 2005

12 Inventariseren Doel: inventariseer concrete risico’s
Maak gebruik van domeindeskundigen Combineer projectkennis en domeinkennis Brainstormsessie Geef creativiteit de ruimte Laat ook onverwachte factoren toe Als er herhalingen komen, sluit de brainstorm Groepeer de risico’s © Thomas W. de Boer 2005

13 Inschatten van risico’s
Twee aspecten De kans dat het risico optreedt De schade als het risico optreedt Bij ieder risico schat je de kans en de gevolgen Kansen en gevolgen (schade) zijn vaak subjectieve inschattingen Gebruik daarom globale indicatoren © Thomas W. de Boer 2005

14 De kans op een risico Een zo goed mogelijke inschatting Categorieën
Laag (komt zelden voor) Middelmatig (komt wel voor, maar niet erg vaak) Groot (gebeurt vrij regelmatig) © Thomas W. de Boer 2005

15 Gevolgen van risico’s Schade t.g.v. een risico Categorieën
Tijdverlies Kwaliteitsverlies Extra kosten Categorieën Klein Middelmatig Groot Deze categorieën zijn relatief t.o.v. je project © Thomas W. de Boer 2005

16 De risicotabel Kans op een risico Laag Middel-matig Hoog Klein
Gevolgen Groot © Thomas W. de Boer 2005

17 Afdekken van risico’s Per risico afwegen
Wil je er iets aan doen Zo ja, wat ga je er aan doen Wanneer doe je het Wie is verantwoordelijk Afdekken van een risico is het verplaatsen van het risico naar links en/of naar boven in de risicotabel © Thomas W. de Boer 2005

18 Varianten van afdekken
Accepteren Fatalistisch – je kunt of wilt er niets aan doen Vermijden De kans verkleinen – naar links in de tabel Opvangen van de gevolgen De gevolgen verkleinen – naar boven in de tabel Overdragen Een ander de gevolgen laten dragen verzekeren © Thomas W. de Boer 2005

19 Risicoplan Overzicht van alle onderkende risico’s
Omschrijving Kans en gevolgen Mogelijke maatregelen en acties Verantwoordelijke persoon Ondernomen acties en resultaten Status van het risico Periodiek controleren van de status van risico’s en aanpassen risicoplan © Thomas W. de Boer 2005

20 Praktijk! Maak de opdrachten bij hoofdstuk 7 Bepaal het risicoprofiel
Specificeer de concrete risico’s Maak een risicotabel Handel de risico’s af Bepaal of je wat gaat doen Stel de maatregelen vast Stel iemand verantwoordelijk Maak een draaiboek voor de te nemen maatregelen © Thomas W. de Boer 2005


Download ppt "Hoofdstuk 7 Risicomanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google