De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie

3 Doel van de module • Opdoen van kennis over de financieel management in projecten in het algemeen • Begrijpen hoe een goede financiële projectadministratie helpt om controle te houden op het project • Gebruiken van eenvoudige instrumenten om de projectfinanciën onder controle te houden

4 Wat gaan we doen Les 1 - afgerond • Wat is een project, definitie, aard, oorsprong • Geld in projecten – Investeringen – Sturen op geld, tijd – Sturen op resultaten – Subsidie voorwaarden in projecten

5 Wat gaan we doen Les 2 - afgerond • Risico’s – Identificeren – Berekenen – Kiezen • Kwaliteit – Geschikt voor doel – Subsidie criteria in je project

6 Wat gaan we doen Les 3 • Plannen van het project – Tijd en geld • Voortgang monitoren – Earned Vallue – Slipchart • Escalaties – Tijd, geld, meerwaarde, resultaat, kwaliteit, risico

7 Wat gaan we doen Les 4 • Meten van resultaten – ROI, Terugverdientijd, Break Even Point, NCW • Projectsucces borgen – Leren uit ervaring – Wat werkt goed, wat kan beter • Subsidie borging – Bewijs van subsidie criteria overleggen en auditen

8 Les 3 Start

9 Even terugkijken • Het project, wat is het en wat doet het? • Projecten betekenen veelal ook investeringen • Projecten leveren meer risico’s • Projecten dienen kwaliteit op te leveren

10 Plannen maken • Wat is het doel van een plan? -Beheersing van het project -Communicatie • Door vast te leggen: -Wat -Hoe -Door wie -Wanneer (geschat) -Voor hoeveel (geschat) het product wordt geleverd

11 Wat is dus een plan? Plan definitie: Een plan is een beschrijving hoe, wanneer en door wie een specifiek doel of set van doelen wordt behaald. Deze doelen (targets) zijn: – De producten uit het project – Tijdslijnen – Kosten – Kwaliteit – Benefits

12 Stappen in een plan Plan ontwerpen Producten definiëren en analyseren Activiteiten en afhankelijk- heden identificeren Schatten Tijdschema maken Plan documenteren Risico’s analyseren Strategie van het plan Product gericht plannen, met Product Breakdown Structure en Product Flow Diagram Work Breakdown Structure Delphi, Monte Carlo, Pert analyse Gantt, Precedence Chart, Theory of constrains

13

14

15 Work Breakdown Structure

16 Pert Analyse Elke taak in een PERT is gebaseerd op drie soorten inschattingen: – O = Optimistische inschatting – W = Waarschijnlijke inschatting – P = Pessimistische inschatting – De inschatting volgt uit de berekening: (O + 4W + P)/6

17 Pert Analyse PERT netwerk voor een project van zeven maanden met vijf mijlpalen (10– 50) en zes activiteiten (A–F)

18 Schema maken BeginAEind BC Bepaal de afhankelijkheden van de uit te voeren activiteiten en plaats deze in een netwerk PFD WBS Als X klaar dan start Y(finish-start) Als X start dan start Y ook(start-start) Als X klaar dan stop Y(finish-finish) Als X start stopt Y(start-finish) VSVEDuur LSLESpeling VS Vroegst mogelijke start VE Vroegst mogelijke einde LS Laatst mogelijke start LE Laatst mogelijke einde Bepaal het Kritiek Pad in twee stappen Voorwaartse gang VE-B = VS-B+Duur-B VS-C = CE-B VE-C = VS-C+Duur-C Doe dit van begin tot eind Achterwaartse gang LE-C = LS-B van einde LS-C = LE-C – Duur - C LE-B = LS-C Speling = VS - LS Werk terug van eind tot begin Kritieke pad = die activiteiten die geen speling hebben Naam

19 Netwerk planning (precedence) 1.Bereken de totale doorlooptijd van het project. 2.Welke activiteiten liggen op het kritieke pad? 3.In welke week kan activiteit C op zijn vroegst starten?

20 Gantt chart

21 Theory of Constrains

22 Voortgang van je plan • Tijdens uitvoeren van het project dient een projectmanager grip te houden op voortgang • Kernvragen: – Waar sta ik nu – Hoeveel tijd en geld is er al ingezet – Hoeveel tijd en geld heb ik nog nodig – Klopt dit met mijn plan

23 Earned Vallue Analyse • Earned Value Analyse – BCWP: Budgetted Cost Work Performend (=EV - Earned Value) – BCWS: Budgetted Cost Work Scheduled (PV) – ACWP: Actual Cost Work Performed (AC) – SV=BCWP-BCWS, variatie op het tijdschema – CV=BCWP-ACWP, variatie op het budget – ECAC= Totaal Budget * ACWP/BCWP, prognose eindbesteding • SLIP Chart – Grafische weergave van de voortgang/prestatie t.o.v. de baseline

24 Slipchart Earned Vallue

25 Rekenen met Earned Vallue 1.Bereken het percentage afgerond werk van deelproject A bij een earned value van 72. 2.Bereken het percentage afgerond werk van het gehele project afgerond op één decimaal

26 EVA uitwerking • Deelproject Budget Gepland periode % Besteed EV • • A 120 8060 (vr 1) 45 72 • • B 40 20 50 3020 • • C 50 25 0 00 • • D 60 30 40 1824 • • E 130 65 60 7678 • • Totaal 400 220 48,5 (vr 2) 169194 • Route: overal eerst de EV uitrekenen, deze is nodig om de rest te beantwoorden • PC = EV / BAC * 100% • 60 = (X / 120)*100% • 0,6 = X/120 • 120 * 0,6 = X (=EV) • oftewel, de EV = budget / 100 * percentage gereed

27 Einde planning en voortgang • Plan stippelt de route uit • Verschillende plantechnieken • Voortgang ten opzichte van plan • Verschillende voortgang technieken

28 Wat als het niet gaat zoals gepland • Identificeren van het probleem (issue) • Analyse van de gevolgen voor het project • Zoeken naar een passende oplossing, of meerdere oplossingen • Naar hoger besluitniveau om de keuze te laten maken (escalatie)

29 3 uitgangspunten Wat ons overkomt – De afwijkingen die ons overkomen noemen we een off-specification (kosten leverancier) Wat we bewust aan willen passen – Dit zijn wijzigingsverzoeken (kosten klant) Algemene vraag of uiting van zorg

30 Issue- en wijzigingsprocedure •Stel Issuetype vast •Stel ernst en prioriteit vast •Leg vast in register Leg vast •Onderzoek impact op projectdoelen, Business Case, Risico- profiel •Check ernst en prioriteit Onderzoek •Identificeer Opties •Evalueer Opties •Beveel Opties aan Beveel aan •Escaleer bij overschrijden autoriteit •Keur goed, wijs af of volg aanbevolen optie Beslis •Voer corrigerende maatregel uit •Update plannen en registers Voer uit Dagelijks logboek of Issue register / Issue rapport Stuurgroep of Wijzigingsautoriteit

31 Issue- en wijzigingsprocedure Minder kosten, tijd, risico Meer benefits Etc. Kosten, tijdsduur van de optie Risico(‘s) van de optie Behaald voordeel Impact van de implementatie

32 Hoe strakker het plan • Hoe lastiger sturen is • Hoe meer escalaties • Hoe beperkter de mogelijkheden van de PM Hoe ga je hier mee om?

33 Toleranties op stuurassen • Benefits (meerwaarde) • Risico’s • Scope (bereik) • Kwaliteit • Tijd • Geld

34 Einde Issue en wijzigingen • 3 soorten issues • Zo snel als mogelijk actie • Grondige analyse en opties bieden • Besluit laten nemen door bevoegde persoon

35 Sturen van projecten • Werkpakketten (delegeren, beheersen) – Werk uitgeven – Voortgang bewaken – Gereed werkpakket terugontvangen • Voortgang bewaking (analyse, rapporteren) • Toleranties op stuurassen

36 Einde les 3 Voor de volgende les leren: • Boek:

37 Einde les 3


Download ppt "Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie."

Verwante presentaties


Ads door Google