De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie

3 Doel van de module • Opdoen van kennis over de financieel management in projecten in het algemeen • Begrijpen hoe een goede financiële projectadministratie helpt om controle te houden op het project • Gebruiken van eenvoudige instrumenten om de projectfinanciën onder controle te houden

4 Wat gaan we doen Les 1 - afgerond • Wat is een project, definitie, aard, oorsprong • Geld in projecten – Investeringen – Sturen op geld, tijd – Sturen op resultaten – Subsidie voorwaarden in projecten

5 Wat gaan we doen Les 2 • Risico’s – Identificeren – Berekenen – Kiezen • Kwaliteit – Geschikt voor doel – Subsidie criteria in je project

6 Wat gaan we doen Les 3 • Plannen van het project – Tijd en geld • Voortgang monitoren – Earned Vallue – Slipchart • Escalaties – Tijd, geld, meerwaarde, resultaat, kwaliteit, risico

7 Wat gaan we doen Les 4 • Meten van resultaten – ROI, Terugverdientijd, Break Even Point, NCW • Projectsucces borgen – Leren uit ervaring – Wat werkt goed, wat kan beter • Subsidie borging – Bewijs van subsidie criteria overleggen en auditen

8 Les 2 Start

9 Risico’s • Wat zijn risico’s? Risico’s zijn onzekerheden, die invloed hebben op het project of het eindresultaat. Deze invloed kan voordeling of nadelig zijn. • Kansen en bedreigingen Hoe gaan we er mee om, wat doen we om keuzes te maken.

10 Risico beheersing • Identificeren – Inventariseren – Impact bepalen – Tegenmaatregel nemen • Bewaken – Monitoren van ontwikkeling van risico • Beheersen – Monitoren van tegenmaatregelen (kernfocus) – Bijsturen indien nodig

11

12 Risico beheersing • Identificeren – Inventariseren – Impact bepalen – Tegenmaatregel nemen • Bewaken – Monitoren van ontwikkeling van risico • Beheersen – Monitoren van tegenmaatregelen – Bijsturen indien nodig

13 Risico’s • Hoe ontdekken we risico’s?

14 Risico documentatie • Risico logboek/register • Risico analyse • Tegenmaatregelen in plan opnemen • Instructies geven over ‘early warning signs’ • Periodieke controle of alles nog is zoals je hoopt

15 Risico’s in jullie plan • Zoek 2 risico’s in jullie project die het projectsucces onzeker maken of ondermijnen.

16 Risico’s in projecten • Aannames die je doet herbergen risico’s. • Breekpunten in plannen. • Invloeden die niet in het project gestuurd worden, maar wel het succes (mede) bepalen. • Onduidelijkheden in resultaat, planning, financiering, kwaliteit, meerwaarde en rollen. • Over-ambitie in opdracht of plan (overschatten van kennis en kunde) • Wat tolereren we bewust.

17 Project (terugblik, wat ging er mis?) • Wat zijn oorzaken dat projecten mislukken? – Geen keuzes maken – Te hoge ambitie – Onduidelijk wat echt nodig is – Risico’s niet goed ingeschat – Slecht plan – Onduidelijke taken en taakverdeling

18 Risico’s kennen diverse dimensies • Belangrijkste inzichten: • Kans dat het zich gaat voordoen • Impact die het heeft op het project of eindresultaat • Nabijheid van het risico • Eventueel nog meer inzichten: • Traceability • Veranderlijkheid

19 Risicoprofiel Catastrofaal Hoog Lijn risicotolerantie Impact Kans Middel Laag Zeer gering Zeer gering LaagMiddelHoogVrijwel zeker

20 Kans Bedreiging VermijdenExploiteren Reduceren kans en/of impact Noodvoorziening treffen impact Overdragen Impact (financieel) AccepterenAfwijzen Vergroten Delen

21 Maatregel selecteren KOSTENKANS en IMPACT Risico toleranties Mogelijke Actie 3 Mogelijke Actie 1 Mogelijke Actie 2 Kosten/Tijd Impact op andere delen van het project Impact op Business Case Impact op business programma Impact op plannen Selectie

22 Project risico’s methoden Inventarisatie: • Risico break down structure • Brainstorming Impact bepalen: • Delphi methode • Scenario analyse • Monte Carlo techniek • Kans-effectmatrix

23 Kans-effectmatrix Over land of over zee? Optie A Optie B Kosten Kans Effect Kosten over kanaal: 50.000 Kans op tijd leveren: 10% Effect bij te laat: 200.000 boete Kosten over zee: 180.000 Kans op tijd leveren: 70% Effect bij te laat: 200.000 boete

24 Kans-effectmatrix Over land of over zee? Optie A Optie B Kosten Kans Effect 10% op tijd, dus 90% te laat Hoogte boete:.90 x 200.000,- = € 180.000 Vervoerskosten: € 50.000,- Totaal: € 230.000,- 70% op tijd, 30% te laat Hoogte boete:.30 x 200.000,- = € 60.000,- Vervoerskosten: € 180.000,- Totaal: € 240.000,-

25 Einde risico’s • Eerst nadenken, dan doen • Realistische inschattingen maken • Keuzes maken • Actief bijsturen • and fingers crossed

26

27 Kwaliteit • Wat is kwaliteit Projectkwaliteit bereikt men wanneer de resultaten van het project in overeenstemming zijn met de verwachtingen. Eén van de manieren om dit te bereiken is om kwalitatief goede processen in te richten. Elk project heeft zijn eigen kwaliteitssysteem dat verankerd is met het kwaliteitssysteem van de permanente (klant en/of leveranciers)organisatie.

28 Kwaliteit • Kwaliteitsplan • Kwaliteitslogboek/register • Specificaties en programma van eisen (PvE) • Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria

29 Het kwaliteitspad Van de klantKwaliteits componenten Vanuit het project Kwaliteit Review Techniek Productgerichte planning Kwaliteits Planning Kwaliteits Beheersing Kwaliteitsverwachtin- gen van de klant Acceptatiecriteria Productbeschrijving eindproduct Kwaliteits management strategie Product beschrijvingen Kwaliteitscriteria en toleranties Kwaliteits methodes Kwaliteits verantwoordelijkheden Kwaliteits register Product Kwaliteits en goedkeurings record Acceptatie records

30 Meten is weten • Kwaliteit is meetbaar – Opstellen criteria – Meetbaar maken – Objectief meten – Bewijslast – Acceptatie

31 Kwaliteit = fit for purpuse • Inhoudelijk kwaliteit van het project – Geschikt voor het doel – Passend in verwachtingen – Niet overgekwalificeerd, Just enough • In context van subsidies – Juiste procedures volgen – Track record voor middelen en keurmerken

32 Kwaliteit • Movie 1

33 Kwaliteit Movie 2

34 Kwaliteit • Movie 3

35 Oefening in teams van 5 • Relevante criteria stellen (eisen en wensen)

36 Criteria stellen en prioriteren • Relevante criteria stellen (eisen en wensen) • Prioriteren van criteria – MoSCoW regel (Must, Should, Could, Want to) Veelal gebruikers die de eisen en wensen hebben (en tevens verwachtingen) Gebruikers zijn de eindgebruikers, beheerders en onderhoudsmensen.

37 Kwaliteit Review: – Goedkeuren van het product – Draagvlak creëren – Bevestigen dat het product klaar is voor acceptatie – ‘Baselinen’ van het product Audit: Externe vaststelling dat de reviews zijn uitgevoerd en voldoen aan gestelde eisen. Evaluatie: – Beoordeling van het proces en leermomenten vaststellen

38 Subsidie gelden in project • Subsidie is geld • Meerdere geldschieters in projecten geeft nog geen meerdere opdrachtgevers • Hoe ga je er mee om? – Gelden kanaliseren via 1 opdrachtgever – Opknippen naar deelprojecten onder 1 project – Meerdere losse projecten starten (laatste keuze)

39 Kwaliteit in organisatie Stuurgroep Opdrachtgever Senior Leverancier Senior Gebruiker Project Borging Project Manager Team Manager Wijzigings Autoriteit Project Support Bedrijfs / Programma Management Teamleden

40 Einde kwaliteit Kwaliteit = actief managen • Borging van draagvlak • Voorbereiding op acceptatie • Geschiktheid voor het doel

41 Einde les 2 Voor de volgende les leren: • Boek: hoofdstuk 3 • Start met risico analyse van je projectplan • Geef zeker 1 berekening van keuzes die je in je plan hebt. (kans-impact matrix toepassen)

42 Ter info: Toets! • Toets in week 4. • 1,5 uur. • Deel meerkeuze, deel open vragen. • Oefentoets staat vanaf maandag op blackboard

43 Einde les 2


Download ppt "Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie."

Verwante presentaties


Ads door Google