De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie

3 Kennismaken • Rolf Teekens • Trainer / Projectmanager • Zelfstandig ondernemer

4 Materialen en lessen • Boek ‘IPMA D ontsloten’ – Niet helemaal! – Enkele onderdelen hieruit • Presentatie • Oefeningen • Discussie

5 Doel van de module • Opdoen van kennis over de financieel management in projecten in het algemeen • Begrijpen hoe een goede financiële projectadministratie helpt om controle te houden op het project • Gebruiken van eenvoudige instrumenten om de projectfinanciën onder controle te houden

6 Wat gaan we doen Les 1 • Wat is een project, definitie, aard, oorsprong • Geld in projecten – Investeringen – Sturen op geld, tijd – Sturen op resultaten – Subsidie voorwaarden in projecten

7 Wat gaan we doen Les 2 • Risico’s – Identificeren – Berekenen – Kiezen • Kwaliteit – Geschikt voor doel – Subsidie criteria in je project

8 Wat gaan we doen Les 3 • Plannen van het project – Tijd en geld • Voortgang monitoren – Earned Vallue – Slipchart • Escalaties – Tijd, geld, meerwaarde, resultaat, kwaliteit, risico

9 Wat gaan we doen Les 4 • Meten van resultaten – ROI, Terugverdientijd, Break Even Point, NCW • Projectsucces borgen – Leren uit ervaring – Wat werkt goed, wat kan beter • Subsidie borging – Bewijs van subsidie criteria overleggen en auditen

10 Les 1 Start

11 Project • Wat is een project? Tijdelijke organisatie om binnen vastgestelde tijd en budget een vooraf bepaald, wenselijk en nuttig resultaat te behalen • Waarom is een project nodig? Als we met de bestaande processen en systemen niet in staat zijn om de wijziging of nieuwe resultaten te maken.

12 Project • Wat zijn voorbeelden van projecten?

13 Project voorbeeld • Dagelijks boodschappen doen past in de dagelijkse taken, je weet exact wat nodig is, hoeveel, wat niet, etc. (routine) • Boodschappen voor een feestje geeft extra voorbereiding, maar kan nog net zonder plannen (improviseren) • Boodschappen doen voor een 5 dagen durend schoolkamp voor 200 studenten vereist meer voorbereiding (project)

14 Project • Wat zijn oorzaken dat projecten mislukken? – Geen keuzes maken – Te hoge ambitie – Onduidelijk wat echt nodig is – Risico’s niet goed ingeschat – Slecht plan – Onduidelijke taken en taakverdeling

15 Project

16 Project = werkvorm! Routine • Werkgericht • Continue • Efficiënt • Routine aanpak Improvisatie • Vraaggericht • Ad hoc • Flexibiliteit • Proces aanpak Planmatig werken • Resultaatgericht • Te voorzien • Effectiviteit • Planaanpak Toenemende voorspelbaarheid van resultaat en weg

17 Project • Tijdelijk • Uniek resultaat • Duidelijk begin en eind • Multi functionele inzet • Risicovol

18 Project • Eerst denken, dan doen • Van grof naar fijn • Bewust kiezen, waarbij alternatieven afvallen • Faseren • Beheersen • Beslissen

19 Project methode Methode kan helpen: • Zelfde definities • Te leren • Succes is herhaalbaar • Te coachen Methoden internationaal: PRINCE2, IPMA, PMI

20 Idee Studie Specs Ontwerp Bouw Test Gebruik, beheer, onderhoud Afdanken € Project levenscyclus Project

21 Project voorbereiding Projectuitvoering Fase 1 Project afsluiting Projectuitvoering Fase 2

22 Project Projectvoorbereiding Project- aanvraag

23 Project Projectvoorbereiding Project- aanvraag Projectopdracht, plan project- inrichting Projectbeslissing (1 e beslispunt)

24 Project ProjectvoorbereidingProjectinrichting Project- aanvraag Projectopdracht, plan project- inrichting Projectbeslissing (1 e beslispunt) Autorisatie Project

25 ProjectvoorbereidingProjectinrichting Project- aanvraag Projectopdracht, plan project- inrichting Projectbeslissing (1 e beslispunt) Autorisatie Project ‘Decision to Justify’‘Decision to Fund Beslispunt Projectinrichting Beslisdocument, Faseplan 1 e uitv. Fase Fase-eindrapport

26 Project Projectvoorbereiding ProjectinrichtingUitvoeringsfase Project- aanvraag Projectopdracht, plan project- inrichting Projectbeslissing (1 e beslispunt) Autorisatie Project ‘Decision to Justify’‘Decision to Fund Beslispunt Projectinrichting Autorisatie Beslisdocument, Faseplan 1 e uitv. Fase Fase-eindrapport

27 Project Project afsluiting ProjectinrichtingUitvoeringsfasen Projectbeslissing (1 e beslispunt) Autorisatie Project ‘Decision to Justify’‘Decision to Fund Beslispunt Projectinrichting Autorisatie Beslisdocument, Faseplan 1 e uitv. Fase Fase-eindrapport Beslispunt Projectinrichting Autorisatie Eindresultaten opleveren Decharge Projectvoorbereiding

28 Project Justification: (business case = REDEN) • Willen we dit? (ambitie) • Kunnen we dit? (aanpak) • Kunnen we dit ons veroorloven? • Hoe gaan we het dan doen? (plan) • Wie zijn er voor nodig? (planning) • Wat als (risico’s)

29 Investeringen • Investeringen worden berekend of ze uitkunnen. • Hoe berekenen we dit?

30 Meerdere methoden Netto Contante waarde Return on Investment Terugverdientijd of Break Even Point

31 Investeringen • NCW = Wat is het waard bij een vooraf gesteld rendement (winsttarget) • Return on Investment = Wat is het rendement • Break Even Point = Bij hoeveel producten kan dit uit • Terugverdientijd = Hoelang duurt het voordat we het terugverdienen

32 Waarom berekenen • Wat levert het project op? • Wat kost het? Geeft richting bij: • Nemen van risico’s • Bepalen van eisen en wensen • Wijzigingen in het project op basis van nieuwe inzichten

33 Is dat het enige? • Er zijn vaak meerdere redenen en belangen • Geld is niet altijd doorslaggevend • Wat we het waard vinden wel

34 Wanneer doen we dit • Niet alleen in de voorbereiding • Elke fase herijken • Doelen stellen voor na project

35 Wat mag iets kosten • Nieuwe stal of schuur kost 10.000 • Nieuwe stal of schuur kost 100.000 • Nieuwe stal of schuur kost 1.000.000 Wat is het waard? Wat vind je het waard? Wat laat je meewegen?

36 Oefening 1 Return on Investment

37 Oefening ROI Een machine kost 100.000,- en stelt het bedrijf in staat om hier per jaar 30.000,- extra opbrengst mee te behalen. De machine gaat naar verwachting 4 jaar mee. Het jaarlijkse onderhoud is 10.000,- Wat is de Return on Investment?

38 Uitwerking • Return on Investment ROI = Kasstroom totaal / investering x 100%

39 Uitwerking • Return on Investment ROI = Kasstroom totaal / investering x 100% Per jaar = fout!!! ROI = ( 30.000,- - 10.000,-) / 100.000,- X 100% = 20% Totaal = goed!!! ROI = (-100.000 + 120.000 - 40.000) / 100.000 x 100% ROI = -20%

40 Oefening 2 Break Even Point

41 Oefening Break Even Point Een machine maakt 2000 producten per week. De machine kost 80.000,-. De vaste kosten om de machine te laten draaien zijn 5000. De kosten aan grondstoffen zijn per product 1,-. De verkoopprijs van de producten is gesteld op 2,50. Bij hoeveel producten kan deze machine uit?

42 Uitwerking Break Even Point TK f X = ------------- P – K v • X = Aantal eenheden waarbij de rentabiliteitsdrempel optreedt • TK f = Totale vaste kosten • P = Verkoopprijs per eenheid • K v = Variabele kosten per eenheid

43 Uitwerking Break Even Point TK f 85000 X = ------------- ------------- = 56.667 stuks P – K v 2,50 – 1,- • X = Aantal eenheden waarbij de rentabiliteitsdrempel optreedt • TK f = Totale vaste kosten • P = Verkoopprijs per eenheid • K v = Variabele kosten per eenheid

44 Einde les 1 Voor de volgende les

45 Einde les 1 Voor de volgende les leren: • Boek: hoofdstuk 2 en 3 (project) • Boek: pagina 120 + Bijlage F4


Download ppt "Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie."

Verwante presentaties


Ads door Google