De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning en Software College Project Management 1 maart 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning en Software College Project Management 1 maart 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Planning en Software College Project Management 1 maart 2002

2 College project management 1 maart 2002 2 Onderwerpen 1.Wat is planning? 2.Project netwerken 3.Het kritieke pad 4.Slack 5.Van zekerheid naar kans 6.Crashing 7.En nog meer…….. 8.Software voor Project Management

3 College project management 1 maart 2002 3 1. Wat is planning? WBS geeft meestal aan wat je moet doen, nog niet wanneer Plannen omvat vaststellen van: –Volgorde –Afhankelijkheid –Parallelliteit van taken uit de WBS Bekend: benodigde doorlooptijd voor een taak Ook wel bekend als CPM/PERT

4 College project management 1 maart 2002 4 Wat is planning? Afhankelijkheid komt in twee varianten: –Tijd: taak A gaat taak B strikt vooraf in de de tijd –Inhoud: taak B is van de resultaten van taak A afhankelijk Inhoudelijk kan partieel zijn, taak B kan al wel beginnen als taak A nog niet af is!

5 College project management 1 maart 2002 5 2. Project netwerken Notaties Taak tTtT TijTij Tijd 1 2 Taak Tijd Tijdrelatie Zijn equivalent, meeste software gebruikt tweede type

6 College project management 1 maart 2002 6 Project netwerken Kunnen zeer complex zijn Meestal maak je niet het netwerk maar een Gantt-chart Software leidt het netwerk daaruit af Software helpt niet bij het bepalen van volgorde, afhankelijkheid en parallelliteit!

7 College project management 1 maart 2002 7 3. Het kritieke pad Door een netwerk bestaan verschillende paden Elk pad representeert een project duur Kritieke pad: het langste pad in benodigde doorlooptijd in het netwerk (som van alle doorlooptijden van de taken op dat pad) Is tevens minimale project duur

8 College project management 1 maart 2002 8 Het kritieke pad Belang: –Identificeert taken waar geen “speling” meer in zit –Vertraging in een taak op het kritieke pad leidt onmiddellijk tot vertraging in het project als geheel –Extra aandacht bij monitoring

9 College project management 1 maart 2002 9 4. Slack (speling) Speling (slack): ruimte die je hebt om een taak te laten uitlopen zonder de totale projectduur in gevaar te brengen Begrippen bij een taak: –Vroegste startdatum: het maximum van de som van de doorlooptijden van alle voorgaande activiteiten –Vroegste einddatum: vroegste startdatum plus doorlooptijd

10 College project management 1 maart 2002 10 Slack –Laatste startdatum: laatste tijdstip waarop een taak gestart kan worden zonder het project te vertragen –Laatste einddatum: het minimum van de laatste startdata van de taken die voorafgaan aan de taak Slack (1) = laatste startdatum – vroegste startdatum Slack (2) = laatste einddatum – vroegste einddatum

11 College project management 1 maart 2002 11 Slack Alle taken op het kritieke pad hebben geen slack Voor overige taken is de slack de maximale uitloop van een taak zonder de doorlooptijd van het project in gevaar te brengen

12 College project management 1 maart 2002 12 5. Van zekerheid naar kans Doorlooptijd van een taak is bekend en varieert niet Variant: doorlooptijden zijn onzeker Aanpak: maak een kansverdeling over de doorlooptijden Drie parameters: –Optimistische schatting –Pessimistische schatting –Meest waarschijnlijke schatting

13 College project management 1 maart 2002 13 Van zekerheid naar kans Met deze parameters kan je een beta- verdeling over de doorlooptijd vaststellen voor elke taak, levert: –Gemiddelde tijd –Variantie Kritieke pad en slack wordt nu berekend met gemiddelde tijd

14 College project management 1 maart 2002 14 Van zekerheid naar kans Stelt je in staat om de variantie van de totale project duur vast te stellen –Som van de varianties van de taken op het kritieke pad Let op: –Doorlooptijden zijn onafhankelijk –Aantal taken moet behoorlijk groot zijn

15 College project management 1 maart 2002 15 Van zekerheid naar kans Stelt je ook in staat om de kans te berekenen dat je een project binnen een bepaalde tijdsduur (binnen de grenzen van de variantie) kan voltooien Gebruik gemiddelde doorlooptijd als schatter van mu in de normale verdeling en bereken de z-waarde die hoort bij een gevraagde doorlooptijd

16 College project management 1 maart 2002 16 6. Crashing Kan het sneller door meer resources in te zetten? –Wat kost het? –Is het mogelijk? Kosten –Bepaal de kosten van het crashen van een taak (kosten/tijd)

17 College project management 1 maart 2002 17 Crashing –Bepaal de taak op het krititieke pad met de laagste crashkosten –Reduceer de doorlooptijd van deze taak zoveel als mogelijk –Let op: reductie kan alleen onder voorwaarde dat het kritieke pad niet verandert –Wanneer er nog ruimte over is reduceer dan de volgende taak op het kritieke pad met de laagste crash kosten Ondoenlijk met de hand voor grote projecten!

18 College project management 1 maart 2002 18 Crashing Let op deze relatie!!

19 College project management 1 maart 2002 19 7. En nog meer….. Voorgaande gaat over plannen van taken Andere aspect: plannen van resources Overallocatie: resources worden aan meer taken op een tijdstip toegewezen dan feitelijk beschikbaar Gelijkmatigheid: pieken en dalen in behoefte aan resources

20 College project management 1 maart 2002 20 En nog meer…… Wanneer er sprake is van overallocatie en/of leegloop wil je her-plannen Is heel erg lastig bij een groot project Computer technieken voor reductie van over-allocatie en leegloop Gebruiken slack in taken (schuiven ze in de tijd)

21 College project management 1 maart 2002 21 8. Software voor Project Management Erg veel beschikbaar Zie: http://www.infogoal.com/pmc/pmcswr.htm voor een overzicht (225 producten!)http://www.infogoal.com/pmc/pmcswr.htm Meest bekende: MS Project, CA Super Project, Artemis, Primavera SureTrak, Project Scheduler, PlanView Hoe te kiezen: zie het vergelijkingsartikel in PC Magazine (1995, recenter?), artikel Fabian-Isaacs & Robinson (SD Magazine, march 1999)

22 College project management 1 maart 2002 22 Software voor Project Management Prijzen: van 500 Euro tot meer dan 500.00! Helpt het? Standish: project met PM software –46% succesvol –30% challenged –29% mislukt Zie ook C. de Zwart (Computable, 12 januari 2001)


Download ppt "Planning en Software College Project Management 1 maart 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google