De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visiecirkel organiseren leren Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties DidactiekLeermiddelen Onderwijs ruimten Personeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visiecirkel organiseren leren Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties DidactiekLeermiddelen Onderwijs ruimten Personeel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Visiecirkel organiseren leren Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties DidactiekLeermiddelen Onderwijs ruimten Personeel

3 Scenario-denken 2020 3 scenario’s: 1)Status Quo 2)Re-scholing 3)De-scholing

4 Re-scholing scenario: 2011 Uitgangspunten Liemers College:  Missie/visie nog steeds actueel  Organiseren van het leren centraal  Resultaatgericht werken  Specialisatie en arbeidsdeling  Inzet technologie  Letterlijk en figuurlijk open staan voor de samenleving  Nieuwe denkmodellen en kaders

5 Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties DidactiekLeermiddelen Onderwijs ruimten Personeel 21st Century Skills Gepersonali- seerd Leren Innovatieve Lesmethoden Virtueel Technologie (Fysieke) Werkplek Mentaal Mensen

6 Kwaliteit onderwijsproces Kijkwijzer als nulmeting en jaarlijks terugkerend in de cyclus Verbeteringen nodig m.b.t –Inspelen op verschillen/differentiëren –Actieve leerling –reflectie

7 21st Century Skills  Collaboration > Samenwerking  Knowledge building > Kennisconstructie  Use of ICT for Learning > Gebruik van ICT bij Leren  Problem-Solving and Innovation > Probleemoplossend denken en creativiteit  Self Regulation > Planmatig werken Creativiteit en innovatie Kritisch analytisch denken Samenwerkend probleem oplossend vermogen Zelfsturing Communiceren Bewust betrokken burgerschap ICT vaardigheid

8 Bring Your Own Device

9 Professionalisering Focus op: Leren van Leerlingen  Verdieping visie Liemers College  Vergroten didactisch repertoire  Specialisatie en arbeidsdeling  Planmatig en resultaatgericht werken

10 Uitgangspunten  Ontwikkeling personeel binnen de kaders schoolontwikkeling  Ontwikkeling geïncorporeerd in de plannen  Structureel aanbod voor ontwikkeling  Halen, brengen, delen

11 Visiecirkel organiseren leren Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties DidactiekLeermiddelen Onderwijs ruimten Personeel

12 Modellen en concepten peerScholar Virtual Action Learning [VAL] OnderwijsKompas [Cap Gemini] RTTI Werken naar onderwijsbehoefte [WnO]

13 Maar ook…. Engels gemist BYOD SPONS Werken vanuit ontwikkelings- perspectief [excellentie vwo] Eduscrum Biebsearch: mediawijsheid, informatie- vaardigheden, taalbeleid Flipped Class

14 Wat is peerScholar? Online onderwijsinstrument voor samenwerkend en verrijkt leren, reflecteren en maatwerk Docent: opdrachten en beoordelings- criteria, differentiëren, proces volgen Leerlingen: feedback geven en ontvangen, meer kennis en vaardigheden, leren van elkaar Fasen: creëren, beoordelen, reviseren

15 Waarom peerScholar? Zelfstandig leren, samen leren Persoonlijke ontwikkeling Creatief en kritisch denken Effectief communiceren Reflecteren op werk [eigen en van ander] 21st century skills Docent volgt inzet en prestaties

16 InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning) InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning) Met behulp van ICT & sociale media

17

18 Samenhang processen in VAL

19 Onderwijskompas Kaders voor vormgeven betekenisvol digitaal onderwijs: Differentiatie in leertempo Differentiatie in leeraanbod Leren door het betrekken van de buitenwereld Belonen voor leerprestaties

20 Onderwijsfasen Kompas Verwerven van kennis en vaardigheden Oefenen met kennis en vaardigheden Toepassen van kennis en vaardigheden Toetsen van kennis en vaardigheden

21 Matrix Onderwijskompas Leertempo Leerniveau Buitenwereld Belonen Verwerven Oefenen Toepassen Toetsen

22 RTTI

23 Werken naar Onderwijsbehoefte Rekening houden met diverse types leerlingen Voor elk type een eigen plan/aanpak Soort aandacht waar de leerling het meest aan heeft Leren wat de beste aanpak is

24 Typeringen WnO Uitdaging Zelfredzaamheid Facilitering Relatie Instructie Focus Structuur Planning Sturing Aandacht

25 Opdracht secties Nadere oriëntatie op concept, model, initiatief Eigen keuze, passend bij vak en/of ontwikkeling Op beperkte schaal uitproberen Bevindingen evalueren en presenteren

26 Opbrengst oriëntatie Antwoord op de vragen wat de toepassing van het concept model betekent voor: de leerlingen de sectie en de docenten de school

27 Tijdpad oriëntatiefase 22/26-8 informeren sectieleiders 27-8 algemene sectievergadering Afspraken over bezoek workshops 3-9 IiP conferentie, 11 workshops 13-9 keuze van secties bekend sept-jan drie teammiddagen voor secties 13 januari 2014 IiP-conferentie met presentaties Jan/feb keuze concepten/modellen

28 Informatie: Inspiratieweblog:  Projectplan ‘Uitwerking onderwijsvisie & conceptontwikkeling’  Beschrijving concepten en initiatieven  Links naar extra informatie  Video’s en tools www.liemerscollege.wordpress.nl


Download ppt "Visiecirkel organiseren leren Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties DidactiekLeermiddelen Onderwijs ruimten Personeel."

Verwante presentaties


Ads door Google