De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Evaluatie(methoden) Studiedag ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ 5 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Evaluatie(methoden) Studiedag ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ 5 juni."— Transcript van de presentatie:

1 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Evaluatie(methoden) Studiedag ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ 5 juni 2008

2 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Programma 09u00Inleiding 09u15Summatieve evaluatie 10u55Pauze 11u15Formatieve evaluatie 12u30Lunch 13u30Inleiding 13u45Getuigenis Isabel Deprez (KHM) 14u30Toetsbeleid en KULeuven 14u45Pauze 15u00Oefening + terugkoppeling 16u30Afsluiting en receptie

3 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Oefening 1 Welke aanleidingen zie je om te werken rond evaluatie(methoden) (in de eigen faculteit of andere mogelijkheden)?

4 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Evaluatie & BZ signaalfunctie realiseren van de doelstellingen leerproces sturen aanpassen van leeromgeving belang van communicatie !

5 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ summatiefformatief productproces uiteindelijke resultaatverloop leerproces resultaatsbepaling (eind)beoordeling ondersteuning leerproces signaleren tekorten belang van feedback Doel van evaluatie

6 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ summatief – formatief / product – proces cognitieve, sociale, schriftelijke vaardigheden,… docent, team, externe beoordelaar, medestudent, student zelf schriftelijk/mondeling, paper, open/gesloten boek, … einde opleidingsonderdeel, permanente evaluatie betrouwbaarheid, validiteit, transparantie Opzetten van evaluatie WAAROM WAT WIE HOE WANNEER CRITERIA

7 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Ik doe geen mondelinge examens, want de studentengroep is te groot Ik gebruik meerkeuzevragen, want mijn studenten zitten in eerste Bachelor Ik geef een schriftelijk examen op het einde van het semester, want mijn opleidingsonderdeel is heel inleidend Ik geef een toepassingsgericht examen, omdat ik ook heel het jaar met mijn studenten op die manier gewerkt heb Ik laat studenten een artikel bespreken, omdat de kritische beoordeling van wetenschappelijke artikels een belangrijk doel van mijn cursus is Ik gebruik peer-assessment om het groepspunt te nuanceren Op het einde van elke les bespreek ik een mogelijke examenvraag

8 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Groepsgrootte Jaar waarin OPO geprogrammeerd staat VakinhoudValiditeit van de evaluatievorm Betrouwbaarheid van de evaluatievorm Transparantie van de evaluatievorm

9 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Criteria voor evaluatie  Betrouwbaarheid – vermijden van toevalsfactoren – inter-beoordelaars / inter-taak / test-hertest  Inhoudsvaliditeit – representeren van doelstellingen – meten wat men wil meten  Transparantie (aanvaardbaarheid) – informatie – organisatie

10 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Oefening 2 – 9u45-10u15 Wat zijn de voor- en nadelen van elke examenvorm? Wat betekenen de kwaliteitscriteria voor mondeling / schriftelijk examen? Hoe kan je de betrouwbaarheid, validiteit en transparantie voor elke evaluatievorm garanderen?

11 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Mondeling examen Betrouwbaarheid (moeilijk) te waarborgen -Beoordelaarseffecten Validiteit moeilijk te verwezenlijken -Beperkt aantal vragen -Beperkte tijdsduur -Weerspiegeling van doelstellingen Transparantie te verwezenlijken -Communicatie naar studenten

12 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Betrouwbaarheid Validiteit Transparantie te verwezenlijken -groot aantal vragen (gesloten of korte essay) -langere tijdsduur -= representativiteit -objectieve correctieregels -alle studenten dezelfde vragen (vergelijkbaarheid) -cesuur -communicatie naar studenten Schriftelijk examen

13 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Hoe nauwkeurig en consistent is de meting? Waarborgen van betrouwbaarheid

14 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Waarborgen van betrouwbaarheid Samenstelling –Heldere en eenduidige vragen –Mix van moeilijkheidsgraad Omstandigheden –Instructies, omgeving, beschikbare tijd Beoordeling –Nauwkeurig en gedetailleerd antwoordmodel

15 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Waarborgen van betrouwbaarheid Correctievoorschrift – Antwoordmodel opsomming van goede, minder goede en foute antwoorden – Scoringsvoorschrift maximale score, deelscores, bonus- en maluspunten – Beoordelaarsinstructies algemene richtlijnen (bv. voor gezamenlijk corrigeren, nakijken per vraag i.p.v. per student)

16 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Voorbeeld antwoordmodel

17 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Voorbeeld scoringsvoorschrift  gewicht van criteria?  fout = 0 of ook negatieve scores?  terugkerende fouten eenmaal afstraffen?  antwoorden die niet in antwoordmodel?  uitgebreider antwoord dan verwacht?  …

18 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Instructies m.b.t.: – wijze van beoordelen bv.: nakijken per vraag in plaats van per student dubbelblind verbeteren antwoordmodel bijstellen na correctie steekproef – richtlijnen bij meerdere beoordelaars bv.: geen aantekeningen maken op het examen volgorde studenten wisselen twijfelgevallen - 2 de beoordelaar Beoordelaarsinstructies

19 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Meet het instrument wat het beoogt te meten? Waarborgen van validiteit

20 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Waarborgen van validiteit Toetsmatrijs – ‘blauwdruk’ die een systematische constructie van een examen wil garanderen – verschillende doelstellingen en/of onderdelen van een opo op een evenwichtige manier vertegenwoordigen (representativiteit)

21 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Doelstellingen LeerstofKennis van belangrijkste concepten Begrijpen van onderzoeks- resultaten Toepassen van theoretische kaders Totaal Hoofdstuk 15 % geïntegreerde vragen over HS 1, 2, 3, 4, 5 0 %10 % Hoofdstuk 215 %0 %20 % Hoofdstuk 310 %5 %20 % Hoofdstuk 415 %10 %30 % Hoofdstuk 55 %10 %20 % Totaal50%25% 100 % Toetsmatrijs


Download ppt "5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren evaluatiemethoden’ Evaluatie(methoden) Studiedag ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ 5 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google