De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAK-2 Voortgang ontwikkeling toetsing 1. Regiegroep Visiedocument en projectplan zijn goedgekeurd. 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAK-2 Voortgang ontwikkeling toetsing 1. Regiegroep Visiedocument en projectplan zijn goedgekeurd. 2."— Transcript van de presentatie:

1 WAK-2 Voortgang ontwikkeling toetsing 1

2 Regiegroep Visiedocument en projectplan zijn goedgekeurd. 2

3 Procesbeschrijving Toetsenbank Lerarenopleidingen Vakcommissie Redactiecommissie Kwaliteitscommissie Functioneel beheerder Bureau stichting toetsenbank Stichtingsbestuur 3

4 Vakcommissie Stelt een handboek op volgens format, bestaande uit: een syllabus met informatie voor studenten en lerarenopleiders ter voorbereiding op de landelijke toets; een constructieopdracht voor de redactiecommissie; een protocol voor de totstandkoming van de toets en de bijbehorende besluitvorming in vakcommissie, redactiecommissie en kwaliteitscommissie; toetsrecept. Raadpleegt toetsdeskundigen bij samenstelling handboek. Het handboek wordt voor 4 jaar vastgesteld. Leden (3) voorgedragen door landelijke vakoverleg 4

5 Redactiecommssie construeert items en toetsen verwerkt vakinhoudelijke feedback van leden vakcommissie op items en toetsen legt toets voor aan kwaliteitscommissie voorzien van een advies voor de cesuur een verantwoording op basis van het handboek (een samenvatting van ) de verwerkte vakinhoudelijke feedback. Leden (3) en hoofdredacteur voorgedragen door landelijk vakoverleg 5

6 Kwaliteitscommissie levert format voor handboek aan vakcommissies stelt handboek vast voert pretest en posttest uit stelt toets vast namens examencommissie stelt cesuur vast namens examencommissie evalueert product en proces met de vakcommissies stelt het handboek bij op grond van evaluatie samen met vakcommissie Leden (2) toetsdeskundigen 6

7 Functioneel beheerder beheert itembank en toetsrecepten stelt digitale toets samen met behulp van toetsrecept plaatst goedgekeurde toets in toetsomgeving is schakel met de technisch beheerders in de instituten 7

8 Bureau Stichting toetsitembank dagelijkse leiding, administratie en organisatie ondersteuning commissies ondersteuning stichtingsbestuur 8

9 Stichtingsbestuur bewaken doelstelling stichting toezien op zorgvuldigheid en doelmatigheid werkprocessen communicatie met stakeholders 9

10 Planning DataOplevering 2011-2012Cohort waarvoor eerste afname landelijke toetsen geldt 31-12-2012Itembank (1000 items) en beheersstructuur 31-08-2012Items voor rekenen en Nederlands, (geschiedenis/zaakvakken afhankelijk van besluitvorming) 01-07-2012Twee afgeronde pilots (resultaatverwerking pilot 2 in de periode augustus-december) oktober 2011Adviesaanvraag naar gewenst digitaal systeem voor toetsafnames september 2011Landelijke overleg examens opgericht Landelijke vakoverleggen opgericht 30-06-2011500 items + resultaat pretest 30-06-2011Handboeken en toetssyllabi 10

11 Relevant 1.Afstemming met onderwijscoördinatoren Het overleg van onderwijscoördinatoren bereidt de toetsafname op de hogescholen voor. Het landelijk overleg coördinatoren heeft onder meer tot doel tot een uitwisseling te komen van (afname)technische vraagstukken, zodat de toetsafname op elke hogeschool probleemloos verloopt. De coördinatoren krijgen technische ondersteuning van de instituutbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor het koppelen van studenten aan toetsen en voor het verwerken van resultaten en het uitbrengen van rapportages op instituutsniveau. 11

12 Vervolg 2. Besluitvorming en actie vakoverleggen (ADEF en LOBO stellen de vakoverleggen samen) 3. Landelijk overleg examencommissies Het landelijk overleg examencommissies heeft tot taak toe te zien dat de toets en in het bijzonder de cesuur van elke toets zorgvuldig tot stand is gekomen. Het overleg ontvangt rapportages vanuit het project en informeert de examencommissies van de betrokken opleidingen over de producten van de landelijke toetsenbank. 12

13 Vervolg 4. NVAO Gedurende de projectperiode zal de NVAO een verkenning uitvoeren naar een legitimerende rol als toezichthouder op de kwaliteit van de landelijke toetsen. 5.Inhoudelijke critical friends Nederlands: Folkert Kuiken (UVA) Rekenen/wiskunde: Jan Karel Lenstra (CWI en TU/e) 13


Download ppt "WAK-2 Voortgang ontwikkeling toetsing 1. Regiegroep Visiedocument en projectplan zijn goedgekeurd. 2."

Verwante presentaties


Ads door Google