De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie ondersteuning werkpleinen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie ondersteuning werkpleinen"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Landelijke uitrol Implementatie van EROW en UWV applicaties bij 100 werkpleinen in Nederland, prioriteit ligt bij de 30+ locaties Naast technische implementatie inbedding in werkprocessen en procedures Passend binnen de lokale situatie en ambitie Implementatie ondersteuning werkpleinen

2 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Implementatie aanpak Fase 1: Oriëntatie Voorlichting Besluitvorming Resultaat: Ondertekende overeenkomsten Fase 2: Impactanalyse Diagnose en haalbaarheid Resultaat: Werkpleinplan (Plan van Aanpak) Fase 3: Implementatie Opleiding Ondersteuning bij inbedding in werkproces Ondersteuning bij technische implementatie Resultaat: EROW en Stekker-4 geimplementeerd en evaluatie De ori]tatiefase heeft als doel vast te stellen of een Werkplein gereed is voor de implementatieondersteuning (dienstverleningsconcept, jaarplan) en tegemoet kan komen aan de gestelde eisen voor het verkrijgen van implementatieondersteuning. De implementatie ondersteuners geven een presentatie aan het MT Werkplein om meer uitleg te geven over de aanpak en toepassingen en de overeenkomst die wordt afgesloten met het Werkplein. Deze fase eindigt zodra de overeenkomst is getekend door het Werkplein. Middels een impactanalyse wordt inzicht verkregen in de huidige manier van werken van het Werkplein en de bijbehorende ambities. De implementatieondersteuners geven aan waar de mogelijkheden liggen om ambities te koppelen aan beschikbare toepassingen ( E-dienstverlening, gebruik UWV applicaties en EROW). Op basis van de uitkomsten wordt een implementatieplan voor het betreffende Werkplein gemaakt: het Werkpleinplan. Dit Werkpleinplan wordt ter goedkeuring aangeboden aan het MT van het Werkplein. Om de ondersteuners/AKI's vanuit KING en UWV zo goed mogelijk op te leiden zal er ter voorbereiding de training 'train de trainer' worden gegeven. Daarnaast zullen de ondersteuners een demo met betrekking tot EROW te zien krijgen. Verder zullen er een aantal gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd om ook de ondersteuners/AKI's de mogelijkheid te bieden onderlinge kennis en ervaringen uit te wisselen. Implementatie ondersteuning werkpleinen

3 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Ondersteuning bij implementatie Implementatieondersteuner KING; - Werven van Werkpleinen aan gemeentezijde - Contactpersoon binnen een bepaalde regio voor m.n. EROW - Focus implementatie EROW aan gemeentezijde Adviseur Kwaliteit en Implementatie (AKI) UWV; - Werven van werkpleinen aan UWV zijde - Contactpersoon binnen een bepaalde regio voor m.n. UWV applicaties - Focus in gebruik name UWV applicaties Specialist Stekker 4 UWV - Ondersteunen “technische” implementatie van Stekker 4 - Contactpersoon voor technische vragen m.b.t. Stekker 4 - Focus op functioneel werkend krijgen van Stekker 4 Implementatie ondersteuning werkpleinen

4 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Wat kan een Werkplein verwachten Ondersteuning van een KING implementatieondersteuner en een AKI gedurende max. 16 dagen per Werkplein, afhankelijk van... Zowel EROW als UWV applicaties worden OM NIET ter beschikking gesteld Informatie uitwisseling met andere werkpleinen Zowel stekker-4 als EROW geïmplementeerd: Ondersteunend materiaal = toolkit Implementatie ondersteuning werkpleinen

5 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Toolkit Factsheets Pilotevaluatie Presentaties van EROW en Stekker 4 Klikdemo EROW Functionele beschrijving Aansluitingsvoorwaarden Stekker 4 Overeenkomst Werkplein Werkpleinplan Lokale instructies werkend krijgen van EROW en Stekker 4 Gebruikershandleidingen FAQ’s Communicatieplan Implementatie ondersteuning werkpleinen

6 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Wat wordt van een Werkplein verwacht Implementatieondersteuning is niet vrijblijvend (overeenkomst Werkplein) Werkplein is trekker van de implementatie en stelt projectleider aan voor min. 8 uur per week Beschikbaarheid implementatieteam met professionals voor 3 a 4 uur per week Het MT van het Werkplein stuurt op het project Het Werkplein kan na de ondersteuningsperiode geen beroep meer doen op KING implementatieondersteuners maar op KING beheer. Deze ondersteuning vindt zoveel mogelijk digitaal en telefonisch plaats De keuze voor de EROW modules is afhankelijk van de dienstverlening die wordt verleend vanuit het Werkplein. Het MT van het Werkplein neemt hier een besluit over Eventueel te implementeren EROW modules, nadat de ondersteuningsperiode is verstreken, moeten Werkpleinen zelfstandig organiseren. Implementatie ondersteuning werkpleinen 6

7 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Criteria start implementatie Stekker 4 en EROW Diginet aansluiting Projectleider beschikbaar vanuit werkplein Capaciteit beschikbaar om implementatie uitvoering te geven Ambassadeursrol voor de regio Implementatie ondersteuning werkpleinen

8 Implementatie ondersteuning werkpleinen
Communicatie Websites KING, VNG, UWV en Divosa Weekberichten VNG, UWV en DIVOSA Implementatie ondersteuning werkpleinen

9 Implementatie ondersteuning werkpleinen
VRAGEN? Implementatie ondersteuning werkpleinen


Download ppt "Implementatie ondersteuning werkpleinen"

Verwante presentaties


Ads door Google