De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke uitrol Implementatie van EROW en UWV applicaties bij 100 werkpleinen in Nederland, prioriteit ligt bij de 30+ locaties Naast technische implementatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke uitrol Implementatie van EROW en UWV applicaties bij 100 werkpleinen in Nederland, prioriteit ligt bij de 30+ locaties Naast technische implementatie."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke uitrol Implementatie van EROW en UWV applicaties bij 100 werkpleinen in Nederland, prioriteit ligt bij de 30+ locaties Naast technische implementatie inbedding in werkprocessen en procedures Passend binnen de lokale situatie en ambitie Implementatie ondersteuning werkpleinen1

2 Implementatie aanpak Fase 1: Oriëntatie - Voorlichting - Besluitvorming - Resultaat: Ondertekende overeenkomsten Fase 2: Impactanalyse - Diagnose en haalbaarheid - Resultaat: Werkpleinplan (Plan van Aanpak) Fase 3: Implementatie - Opleiding - Ondersteuning bij inbedding in werkproces - Ondersteuning bij technische implementatie - Resultaat: EROW en Stekker-4 geimplementeerd en evaluatie Implementatie ondersteuning werkpleinen2

3 Ondersteuning bij implementatie Implementatieondersteuner KING; - Werven van Werkpleinen aan gemeentezijde - Contactpersoon binnen een bepaalde regio voor m.n. EROW - Focus implementatie EROW aan gemeentezijde Adviseur Kwaliteit en Implementatie (AKI) UWV; - Werven van werkpleinen aan UWV zijde - Contactpersoon binnen een bepaalde regio voor m.n. UWV applicaties - Focus in gebruik name UWV applicaties Specialist Stekker 4 UWV - Ondersteunen “technische” implementatie van Stekker 4 - Contactpersoon voor technische vragen m.b.t. Stekker 4 - Focus op functioneel werkend krijgen van Stekker 4 Implementatie ondersteuning werkpleinen3

4 Wat kan een Werkplein verwachten Ondersteuning van een KING implementatieondersteuner en een AKI gedurende max. 16 dagen per Werkplein, afhankelijk van... Zowel EROW als UWV applicaties worden OM NIET ter beschikking gesteld Informatie uitwisseling met andere werkpleinen Zowel stekker-4 als EROW geïmplementeerd: Ondersteunend materiaal = toolkit Implementatie ondersteuning werkpleinen4

5 Toolkit Factsheets Pilotevaluatie Presentaties van EROW en Stekker 4 Klikdemo EROW Functionele beschrijving Aansluitingsvoorwaarden Stekker 4 Overeenkomst Werkplein Werkpleinplan Lokale instructies werkend krijgen van EROW en Stekker 4 Gebruikershandleidingen FAQ’s Communicatieplan Implementatie ondersteuning werkpleinen5

6 Wat wordt van een Werkplein verwacht Implementatieondersteuning is niet vrijblijvend (overeenkomst Werkplein) Werkplein is trekker van de implementatie en stelt projectleider aan voor min. 8 uur per week Beschikbaarheid implementatieteam met professionals voor 3 a 4 uur per week Het MT van het Werkplein stuurt op het project Het Werkplein kan na de ondersteuningsperiode geen beroep meer doen op KING implementatieondersteuners maar op KING beheer. Deze ondersteuning vindt zoveel mogelijk digitaal en telefonisch plaats De keuze voor de EROW modules is afhankelijk van de dienstverlening die wordt verleend vanuit het Werkplein. Het MT van het Werkplein neemt hier een besluit over Eventueel te implementeren EROW modules, nadat de ondersteuningsperiode is verstreken, moeten Werkpleinen zelfstandig organiseren. Implementatie ondersteuning werkpleinen6

7 Criteria start implementatie Stekker 4 en EROW Diginet aansluiting Projectleider beschikbaar vanuit werkplein Capaciteit beschikbaar om implementatie uitvoering te geven Ambassadeursrol voor de regio Implementatie ondersteuning werkpleinen7

8 Communicatie http://www.samenvoordeklant.nl/toolbox/informatisering Websites KING, VNG, UWV en Divosa Weekberichten VNG, UWV en DIVOSA Implementatie ondersteuning werkpleinen8

9 VRAGEN? Implementatie ondersteuning werkpleinen9


Download ppt "Landelijke uitrol Implementatie van EROW en UWV applicaties bij 100 werkpleinen in Nederland, prioriteit ligt bij de 30+ locaties Naast technische implementatie."

Verwante presentaties


Ads door Google