De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangenbehartiging door de VELON

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangenbehartiging door de VELON"— Transcript van de presentatie:

1 Belangenbehartiging door de VELON
Betrokkenheid van de VELON bij beleidsdiscussies rond lerarenopleidingen

2 Tijdlijn Reactie/input VELON Beleids-agenda leraren-opleiding
Rapport Rinnooy Kan Beleids-reactie Leerkracht van Nederland Kwaliteits-agenda leraren-opleidingen November 2005 Mei 2008

3 VELON Reactie VELON op Leerkracht in Nederland:
Vereniging Lerarenopleiders Nederland Reactie VELON op Leerkracht in Nederland: “De realiteit van het samen opleiden is in onze ogen niet voldoende terug te vinden in het Actieplan”. Reactie staatssecretaris: “Over het opleiden in de school is in het actieplan een aparte paragraaf opgenomen. Bovendien zal in de kwaliteitsagenda lerarenopleidingen aan opleiden in de school aandacht besteed worden.”

4 VELON Vereniging Lerarenopleiders Nederland Reactie VELON op Leerkracht in Nederland: “Recht doen aan de verschillende contexten waarin en condities waaronder de verschillende lerarenopleidingen werken.” Reactie staatssecretaris: “Als het gaat om de verbetering van het vakinhoudelijk niveau, dan hebben wij in het actieplan een onderscheid gemaakt tussen aan hogescholen en aan universiteit verbonden lerarenopleidingen. In tegenstelling tot de lerarenopleidingen op hogescholen moet het vakinhoudelijk kennisniveau op universitaire lerarenopleidingen zijn geborgd in de wo-opleiding die aan de lerarenopleiding vooraf gaat .”

5 VELON Reactie VELON op Leerkracht in Nederland:
Vereniging Lerarenopleiders Nederland Reactie VELON op Leerkracht in Nederland: “In onze ogen is flexibiliteit in de lengte van de opleiding een noodzakelijke maatregel om aan de wensen ten aanzien van kwaliteit en diversiteit tegemoet te komen”. Reactie staatssecretaris: “De expertgroep concludeert dat juist in het voorafgaande onderwijs verbetering in kennisniveau en het invoeren van niveaubeschrijvingen voor rekenen en taal nodig is, zodat studenten niet met een achterstand in het HBO terecht komen.”

6 VELON Reactie VELON op Leerkracht in Nederland:
Vereniging Lerarenopleiders Nederland Reactie VELON op Leerkracht in Nederland: “Het verdere ontwikkelen van een betrouwbaar en valide landelijk toetsinstrumentarium voor alle verschillende opleidingen is een complexe opgave en makkelijker gezegd dan gedaan”. Reactie staatssecretaris: “We beseffen met u dat het een ingewikkeld proces is. Daarom willen we dit in nauwe samenwerking met de lerarenopleidingen willen oppakken .”

7 VELON Reactie VELON op Leerkracht in Nederland:
Vereniging Lerarenopleiders Nederland Reactie VELON op Leerkracht in Nederland: “De NVAO heeft in reactie op uw brief aangegeven uitgebreidere visitaties te willen uitvoeren. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat daarmee feitelijk zowel de NVAO als de minister aangegeven twijfels te hebben over het reguliere accreditatietraject binnen het hoger onderwijs”. Reactie staatssecretaris: “Wij hebben zorgwekkende signalen van scholen, lerarenopleiders en studenten van lerarenopleidingen ontvangen over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Na overleg met de NVAO is besloten om intensievere visitaties voor de lerarenopleidingen te houden.”

8 Tijdlijn Reactie/input VELON Input vanuit het congres
Beleids-agenda leraren-opleiding Rapport Rinnooy Kan Beleids-reactie Leerkracht van Nederland Kwaliteits-agenda leraren-opleidingen November 2005 Mei 2008


Download ppt "Belangenbehartiging door de VELON"

Verwante presentaties


Ads door Google