De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Leren kijken naar de eigen onderwijspraktijk Methodieken voortkomend uit recent praktijkgericht onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Leren kijken naar de eigen onderwijspraktijk Methodieken voortkomend uit recent praktijkgericht onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Leren kijken naar de eigen onderwijspraktijk Methodieken voortkomend uit recent praktijkgericht onderzoek

2 2Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Yvonne Leeman Wim Wardekker Lectoraat de Pedagogische opdracht Windesheim Dolly van Eerde, Henriëtte de Bruijn, Maaike Hajer Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Hogeschool Utrecht Dorian de Haan Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs INHOLLAND

3 3Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 ONDERZOEK WETENSCHAPPE- LIJKE KENNIS WERKVELD: - praktijkkennis - vragen OPLEIDINGEN Functie en werkwijze van lectoraten

4 4Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Opzet symposium n Deel 1: n Leren kijken naar taalaspecten van vakdidactiek – H. de Bruijn, D. van Eerde n Leren kijken naar/ denken over de pedagogische kwaliteit – W. Wardekker, Y. Leeman n Inventarisatie vragen o.l.v. D. de Haan wat - hoe - condities n Deel 2: n Pedagogisch-didactische benadering – Open Ogen M. Hajer n Workshopdeel – observatie vid

5 5Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Open Ogen Leerzame interactie in een Kleurrijke Klas Maaike Hajer VELON-congres Veldhoven, 1 april 2008

6 6Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 ONDERZOEK WETENSCHAPPE- LIJKE KENNIS WERKVELD: - praktijkkennis - vragen OPLEIDINGEN Functie en werkwijze van lectoraten

7 7Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Werkwijze

8 8Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Uitdagingen in een kleurrijke groep n Zelfstandig laten werken uit lastige schoolboeken n Omgaan met moeizamer formuleren in gesprekken en groepswerk n Idem bij schrijven n Contacten met en tussen kinderen goed houden in klas en school n Onderwijs aanpassen aan (verwachtingen van) leerlingen?

9 9Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 n Interpersoonlijke competenties: n Wubbels, den Brok, Veldman, & van Tartwijk, 2006 n den Brok, Wubbels, Veldman, & van Tartwijk, 2005 n Hijlkema, 2006 n Competenties mbt taalgericht vakonderwijs/ vakdidactisch o.a. n Swank, 2005 n Van Eerde & Hajer, 2005, 2006 n Riteco, 2005, 2007 n Haitsma, 2006, Tahitu, 2006

10 10Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Studies in UtrechtSchooltypeInterventieVoornaamste data Swank 2006Basisonderwijs groep 7 Rekenen en wereldoriëntatie Via persoonlijke feedback Via inzet experimentele materialen Video-opnames SR-interviews Conceptmaps Tahitu 2006Basisonderwijs groep 6 en 7Via persoonlijke feedback Video-opnames SR-interviews Conceptmaps Haitsma 2006VMBO Administratie en Aardrijkskunde via persoonlijke feedback Video-opnames SR-interviews Conceptmaps Van Eerde 2004VMBO klas 1 Wiskunde Ontwikkelingsonder zoek Inzet experimentele materialen ‘Wisbaak’ Video-opnames SR-interviews Conceptmaps Leerlingmateriaal Riteco 2005Middelbaar Beroeps onderwijs Sector Economie -Video-opnames SR-interviews Conceptmaps Riteco/Hofman 2005 MBO sector zorg en welzijnProfessionalisering op maat Interviews, vragenlijsten, concept maps Beijer 2005Hoger Beroeps Onderwjis Vier allochtone studenten -Participerende observatie SR-Interviews met docenten en studenten Video-opnames onderwijssituaties

11 11Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Verschillende oplossingsstrategieën - op gespannen voet? - Meer structuurgericht - Hanteer consequent duidelijke regels, voorzie discussiemomenten - Schrijf kernbegrippen op het bord; als je teksten leest, even stilstaan bij betekenissen en dan weer verder lezen - Meer cultuurgericht - Heb oog voor culturele achtergrond in schuld- en schaamtekwesties - Activeer en benut verschillende perspectieven op leerstof - Huisbezoeken afleggen is erg leerzaam, dat zou iedereen eigenlijk moeten doen - Meer docentgericht - Laat steeds zien dat jij de baas bent, wees af en toe autoritair - Ik ga weer frontaler voor de klas staan om het proces te begeleiden - Meer leerlinggericht - Luister eerst naar leerlingen voor je ze corrigeert; herstel relatie na terechtwijzingen - Ik denk leg zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de kinderen

12 12Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Oog voor taalontwikkeling Casus: Zure tanden J. Ja hoe krijg je zure tanden? D.Zure tanden? J.Ja. D.Dat bestaat niet. Wel dat in je mond gewoon zuur suiker wordt omgezet in zuur. Dat is het. J.Ja maar juffrouw D.Wat is zure tanden dan? J.Ik weet niet, uh. Uh, heb je pijn aan je tanden als je iets gaat eten of als je gaat drinken wordt D.O nee, dan ja dan is je tandvle- dan is je tandvlees dus al een beetje terug. Dan komen die halzen open en die zijn heel gevoelig. Dat bedoel je. J.Ja D.Dat is door niet goed poetsen (…) J.Juffrouw als je iets kouds eet of warm dan krijg je een soort raar gevoel. D.Dat kan ook als het eh de halzen vrij zijn. Dan is het pijnlijker. J.Door wat? D.De zenuw wordt eerder geraakt. Kijk hier is het veel dunner. J.Je hebt iets kouds iets warms gegeten danne… D.Je zenuw is dan gevoelig omdat hier het halsje vrij ligt kan die zenuw eerder geraakt worden omdat het hier dunner is dan hier dichter bij de zenuw.

13 13Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008

14 14Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Oog voor contact

15 15Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Kijken naar relaties - nonverbaal invloedbovenonder stemgebruik gezichtsuitdrukking positie in de klas Lichaamshouding afwisselend hard en zacht/ laag neutraal/ ernstig oogcontact, rondkijken voor de klas, voor iedereen zichtbaar hoofd omhoog en romp rechtop gebroken, zacht onzeker vermijden van oogcontact wisselende plekken, niet voor iedereen zichtbaar gezicht naar beneden en gebogen romp

16 16Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Oog voor eigenheid Casus: Heimwee n Wie heeft er wel eens heimwee gehad? Hoe voel je je dan? … Disneyland … logeren bij tante … naar Marokko… naar Nederland n Is heimwee naar Disneyland hetzelfde als heimwee naar Marokko? Dus heimwee is… n Wat kun je ertegen doen?

17 17Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Dus: n Leerzame interactie vraagt oog voor n Contact als basis voor inbreng n Oog voor eigenheid van leerlingen n Taal waarin inbreng gebracht wordt Samen-draaiende tandwielen n Ontwikkelingsonderzoek naar leerzame interactie in vakcontexten gaat door

18 18Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008

19 19Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 (Vernieuwde) aandachtspunten in taalonderwijs binnen alle vakken n Versterk de identiteit als taal-leerder n Bespreek hoe zij kijken naar eigen taalvaardigheid en ontwikkelingsmogelijkheden n Geef ze aan hoe ze daar actief in kunnen opereren ; bespreek dat 1 op 1 n Kenmerken taalgerichtvakonderwijs n Context: eigen referentiekaders serieus nemen n Interactie rond kernbegrippen organiseren n Taalsteun vakspecifiek uitwerken

20 20Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Contactgegevens n Maaike Hajer Hogeschool Utrecht Postbus 14007 3508 SB Utrecht Nederland Maaike.hajer@hu.nlMaaike.hajer@hu.nl of lectoraatmcs@hu.nllectoraatmcs@hu.nl www.lectoraatmcs.hu.nl www.taalgerichtvakonderwijs.nl


Download ppt "1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School 2008 Leren kijken naar de eigen onderwijspraktijk Methodieken voortkomend uit recent praktijkgericht onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google