De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal voor burgers en buitenlui Regionaal taalbeleidsplan 2006-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal voor burgers en buitenlui Regionaal taalbeleidsplan 2006-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Taal voor burgers en buitenlui Regionaal taalbeleidsplan 2006-2010

2 Taal voor burgers en buitenlui Programma •Welkom •Interview •Concept Taalbeleidsplan2006-2010 •Gesprek •Taal: sleutel voor schoolsucces

3 Taal: sleutel voor schoolsucces •Taalbeleid in het kader van onderwijsachterstanden •Taalbeleid voor alle scholen •Samenwerken en kennis delen

4 Werkgroep •Leonne Janssen, Midden Brabant College, taalcoördinator •Geert Simons, 2 College Wandelbos, taalcoördinator •Anke Lavrijsen, De Rooi Pannen, docent met taken taalbeleid •Jos Derksen, inhoudelijk beleidsmedewerker SWV VO Midden-Brabant •Josée Haentjes, SOM Onderwijsadviseurs, senior adviseur •Annemarie Boin, SOM Onderwijsadviseurs, senior adviseur

5 Het opstellen van het plan •Informatieve bijeenkomst 7 november 2006 in het Willem II Stadion voor alle scholen •Twee werkgroepbijeenkomsten gedeelde visie •Klankbordbijeenkomst conceptplan •Stuurgroep

6 Sterke en zwakke kanten Sterk •Veel kennis en inzicht •Taalgericht vakonderwijs breed bekend •Goede toetsbatterij •Aanpak voor dyslexie •Inhoudelijk beleid

7 Sterke en zwakke kanten Zwak •Onvoldoende continuïteit •Veel verschillen tussen scholen •Eerst even dit en dan komt taalbeleid •Oude werkwijzen •10-14 onvoldoende uitgewerkt •Belemmeringen in schoolorganisatie

8 Sterke en zwakke kanten Samenvattend •Vooral inhoudelijke kant van taalbeleid sterk ontwikkeld •Verbeteringen nodig op gebied van management, invoering en borging van taalbeleid in de klas en in de school

9 Doelen voor 2010 1.Taalbeleid heeft een vanzelfsprekende plaats gekregen in alle scholen 2.Elke school werkt volgens de principes van taalgericht vakonderwijs 3.Taalbeleid is een onderdeel van de basiszorgstructuur 4.Iedere school brengt zichzelf in kaart

10 Doelen tot 2010 5.Elke school heeft een taalcoördinator 6.Er functioneert een netwerk van taalcoördinatoren 7.Leraren zijn zich bewust van het belang om taalgericht vakonderwijs te realiseren en ontwikkelen zich tot bekwame taaldocenten

11 Taalgericht vakonderwijs Taalverwerving en het leren van een vak gaan hand in hand

12 Taalgericht vakonderwijs Sluit aan bij didactische vernieuwingen •Actief leren •Zelfstandig leren •Samenwerkend leren •Leerwerktrajecten •Krachtige leeromgeving

13 Taalgericht vakonderwijs •Context •Interactie •Taalsteun

14 Twee deelprojecten •Schoolgebonden taalbeleidsplan •Taaldag voor burgers en buitenlui

15 Schoolgebonden taalbeleidsplan •Aansluiten bij individuele schoolontwikkeling •Binnen de gezamenlijke kaders •Taalcoördinator •Taalwerkgroep: de leergebieden •Deelname voor tenminste twee jaar

16 Criteria voor deelname Kaders taalbeleid •Taalgericht vakonderwijs •Koppeling aan leergebieden vernieuwde onderbouw •Basiszorgstructuur

17 Criteria voor deelname •Beleidscyclus: plan-do-check-act •Taalcoördinator en taalwerkgroep •Deelname netwerk •Delen van kennis en ervaring •Directie ondersteunt de taalcoördinator •Beschrijving van verantwoordelijkheden •Besteding middelen

18 Taaldag voor burgers en buitenlui •Stimulans voor docenten om op een plezierige, creatieve en leerzame manier bezig te zijn met taalgericht vakonderwijs


Download ppt "Taal voor burgers en buitenlui Regionaal taalbeleidsplan 2006-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google