De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplan in beeld Inhouden Doelen en Niveaus Hans de Vries, Allard Strijker, 2012-04-12 Klantendag Kennisnet, Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplan in beeld Inhouden Doelen en Niveaus Hans de Vries, Allard Strijker, 2012-04-12 Klantendag Kennisnet, Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplan in beeld Inhouden Doelen en Niveaus Hans de Vries, Allard Strijker, 2012-04-12 Klantendag Kennisnet, Utrecht

2 Leerplan in beeld Start: 2008, afdeling onderbouw VO SLO Aanleiding: Ruimte voor scholen bij de invulling van het curriculum in de onderbouw, riep vragen op: Doen we wat we moeten doen? Sluit bovenbouw nog wel aan op onderbouw? Hoe realiseren we een doorlopende leerlijn? Hoe kan de samenhang verbeterd worden? Doel: Bruikbare en efficiënte instrumenten ontwikkelen voor het ontwerpen en checken van het eigen schoolcurriculum.

3 Leerplan in beeld: aanpak Aanpak in 3 fasen: 1.Ontwerpen van kernen om 90% - 100% van alle kerndoelen en eindtermen te ordenen van p.o. tot v.o. per vak/leergebied; Collegiale consultatie bij SLO collega’s; 2.Draagvlak gezocht. 3.Aanpassingen gedaan op basis van reacties.

4 Leerplan in beeld: kernen –zijn essenties van een deel van het leergebied/vak; –vormen kapstokken voor meerdere begrippen en vakonderdelen; –zijn beperkt in aantal i.v.m. de overzichtelijkheid; –moeten als ordening kunnen dienen voor het leerplan van p.o. t/m bovenbouw vo.

5 Verdere uitwerking: Kernen onderverdelen in subkernen en inhouden; Onderscheid tussen sectoren (vmbo/havo/vwo); Suggesties voor tussendoelen vo onderbouw; Relaties tussen vakken (samenhang) voor vo-onderbouw; Basisstructuur voor alle vakken gelijk. Uitwerking verschilt per vak.

6 Basisstructuur Kern Subkern Inhoud Tussendoel

7 Basisstof: noodzakelijk is in verband met de doorlopende leerlijn, omdat deze stof (of delen ervan) al in het primair onderwijs aan bod komt en ook weer later in de bovenbouw; de basis vormt voor toepassingen bij andere vakken; door vak experts gerekend wordt tot noodzakelijke basiskennis van dit vak/leergebied.

8 Keuzestof: een verdieping van de basisstof voor leerlingen die meer aankunnen of met dit vak door gaan in de bovenbouw; een verbreding van de basisstof voor leerlingen die niet met dit vak doorgaan in de bovenbouw; aanvulling van de basisstof vanuit een specifieke belangstelling van de docent of leerling. Dat kan vakspecifiek zijn of vakoverstijgend.

9 Leerplan in beeld: draagvlak Draagvlak gezocht bij vakverenigingen in de vorm van: –twee VVVO bijeenkomsten; –expertisecentrum Mens en maatschappijvakken; –onderwijscommissie van enkele afzonderlijke vakverenigingen. Opmerking: aparte status van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

10 Leerplan in beeld: Presentatie op website ‘Leerplan in beeld’.Leerplan in beeld ‘Grondstof’ voor het begrippenkader; –Elk begrip zorgvuldig ontleed (Atomise) –Eenduidig gemaakt (Harmonise) –Rijk beschreven (Describe) –Relaties tussen begrippen (Relate)

11 Leerplan in beeld opties

12 Vakken, leergebieden en leerlijnen

13 Doorlopende leerlijn

14 Doorlopende leerlijn poster

15 Kerdoelen PO, VO en eindtermen

16 Poster tussendoelen

17 Vakkernen, vaksubkernen, inhouden en tussendoelen

18 Vakkernen

19 Kerndoelen

20 Eindtermen


Download ppt "Leerplan in beeld Inhouden Doelen en Niveaus Hans de Vries, Allard Strijker, 2012-04-12 Klantendag Kennisnet, Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google