De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Archipel – Eindhoven “Ik blijf aan zet” Hans Hendriks manager programma Client in Regie De cliënt in regie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Archipel – Eindhoven “Ik blijf aan zet” Hans Hendriks manager programma Client in Regie De cliënt in regie."— Transcript van de presentatie:

1 Archipel – Eindhoven “Ik blijf aan zet” Hans Hendriks manager programma Client in Regie De cliënt in regie

2 Het kan en moet anders in de zorg Maatschappelijke ontwikkelingen:  Maatschappelijke druk: de nieuwe ouderen (eigen regie, maatwerk)  Terugtredende overheid  De-institutionalisering  Maatschappelijke integratie en participatie  Van recht naar compensatiebeginsel  Maatschappelijk ondernemerschap nodig Bewegingen binnen de zorg:  van zorg naar welzijn  van formele zorg naar informele zorg  van intramuraal naar extramuraal  organisatie dicht bij de klant

3 Archipel neemt de uitdaging aan Vooral eigen visie en morele keuze: Verantwoordelijkheid voor eigen leven zeggenschap over eigen zorg en dienstverlening: Client in Regie 5 kernprincipes:  Eigen kracht  Keuzevrijheid  Dialoog  Oplossingsgericht  Maken/nakomen concrete afspraken

4 Visie “Cliënt in regie”: bepalend voor (andere) opzet zorg- en dienstverlening Paradigmashift: Cliënt wordt koopkrachtige klant VanNaar Zorg is gratis (overheid regelt en betaalt, beperkte eigen bijdragen Zorg kost geld (klant bepaalt en betaalt, overheid faciliteert op maat) Focus op overheid en zorgkantoor Focus op de klant (wat wil die, wat kan die, welke hulpbronnen heeft die) Leveren van (zoveel mogelijk) wettelijk gedefinieerde producten tegen vaste tarieven Individuele arrangementen (wat heb jij nodig, wat is al geregeld, welke aanvullende diensten moeten wij leveren)

5 Visie “Cliënt in regie”: bepalend voor (andere) opzet zorg- en dienstverlening Vraagt om transitieprogramma, 3 programmalijnen:  Samenspel cliënt, mantelzorger, medewerker • intervisie/casuïstiekbesprekingen (op basis kernprincipes) • mantelzorgers/mantelzorgondersteuning • coachingstraject  Experimenten/ontwikkeling best-practices (voorbeelden volgen) • gedifferentieerder aanbod • veranderde werkwijzen en instrumenten • andere organisatievormen  Verbetering klantmanagement • positionering en facilitering contactverzorgenden • alternatieven

6 Voorbeeld 1: persoonsvolgend budget  Klant beschikt over eigen (virtueel) budget  Totale budget = •tarief ZZP (faciliteiten overheid) •eigen betalingen •betalingen netwerk  Klant bepaalt wat hij aan ondersteuning nodig heeft  Volgorde invulling ondersteuningsvraag: •zelf •sociale hulpbronnen (familie, vrienden/kennissen, vrijwilligers) •andere cliënten •professionele hulp

7 Voorbeeld 1: persoonsvolgend budget (vervolg) Archipel levert een klantondersteuner (“maatje van de klant”) • Contact start in thuissituatie • verhelderen ondersteuningsvraag • in kaart brengen eigen mogelijkheden en van netwerk • verbinding leggen met andere klanten en informele zorg • formuleren vraag aan professionele ondersteuning • beheer (virtuele) individuele budget Resultaat:  Concept leefplan van cliënt (instrument van LOC!)  Concept ondersteuningsvraag  Concept financieel overzicht Voortdurend informatie – uitwisseling (contactverzorgende, klantondersteuner, dagbestedingscoach, andere dienstverleners)

8 Voorbeeld 2: individueel dagbestedingsarrangement Busje komt zo………….. of komt nooit Standaard en traditioneel Vaste productenGescheiden groepen beperkt vaste groepen weinig vernieuwend Naar binnen inflexibiliteit

9 Voorbeeld 2: individueel dagbestedingsarrangement - vervolg  Individueel arrangement  Uitgebreid en gedifferentieerd aanbod  Integrale kostprijs  Zelf betalen; indicaties = portemonnee cliënt  Buiten de muren, “normale” voorzieningen  Borging klantsturing dagbestedingscoach (vraagkant) programmaleiders (aanbodkant) Voortdurend e dialoog klantgestuurd breed vernieuwend individueel arrangement Buiten de muren Integrale kostprijs flexibel

10 Toekomstbestendig Cliënt in regie Klantsturing geborgd Geen nieuwe gemeentelijke bureaucratie Geen aanbesteding, geen verliezers Kansen voor ketensamenwerking Compensatiebeginsel Financiële speelruimte voor financiers

11 Voorbeeld 3: (zorg)LEEFplan vanuit programma van eisen Client in Regie  (zorg)LEEFplan is van de cliënt en niet van professionals •vooral het dagelijks leven van de cliënt (wonen, dagbesteding, relaties, omgaan met beperkingen) •beeld hoe cliënt met ondersteuning netwerk eigen leven invult en gewenste ondersteuning/facilitering •bevat alle afspraken die voor de cliënt van belang zijn (wat, hoe, wanneer, sfeer/ambiance, prijs/kosten)  Vast maatje voor de cliënt (klantondersteuner, evv-er, contactverzorgende) •“accountmanager”: contractpartner voor cliënt, monitoring afspraken • heeft positie, faciliteiten en competenties daarvoor •Intensief en proactief contact, zo mogelijk al vóór inhuizing •Bepalend voor kwaliteit zorg  Inschakelen disciplines op maat/op vraag (back office)

12 Discussie: Spanningsvelden, dilemma’s, oud-nieuw denken  Client in regie versus professionele verantwoordelijkheid  Eigen regie versus beperkt “ziekte inzicht”  Eigen kracht versus professionele bemoeienis  Specifieke voorzieningen versus maatschappelijke integratie en participatie  Integrale benadering = multidisciplinair werken? (MDO??)  Passen bestaande werkwijzen bij nieuwe denken?


Download ppt "Archipel – Eindhoven “Ik blijf aan zet” Hans Hendriks manager programma Client in Regie De cliënt in regie."

Verwante presentaties


Ads door Google