De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraagsturing en marktwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraagsturing en marktwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Vraagsturing en marktwerking
Hans Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg

2 Vraagsturing Gezondheidszorg Sociale zekerheid Onderwijs
Openbaar vervoer Energiemarkt Bedrijfsleven Wie stuurt wie? Wie is de klant?

3 Inhoud: De begrippen vraagsturing en marktwerking
Argumenten voor vraagsturing Voorwaarden Vraagsturing in praktijk De rol van de klant, de aanbieder en de gemeente

4 Begrip Vraagsturing De klant beschikt over middelen om te krijgen wat hij nodig heeft om zijn doel te realiseren. De klant voert de regie. Aanbodsturing: de aanbieder stelt de voorwaarden waaronder een dienst of product wordt verleend. Voorbeeld: thuiszorg

5 Verschil vraag- en aanbodsturing
Hoe zorg ik dat ik mijn leven leid zoals ik het wil? Hulpverlener, dienstverlener past zich aan. Geïntegreerde dienstverlening Succes: leveren de diensten de nodige bijdrage aan mijn leven? Waar hoort deze gebruiker thuis in het systeem? Gebruiker past zich aan. Gefragmenteerde dienstverlening. Succes: is de dienstverlener tevreden?

6 Vraagsturing vereist:
Wederkerigheid Gelijkwaardigheid Wederzijds respect Samen werken aan goede dienstverlening

7 Begrip Marktwerking Onbelemmerde confrontatie van vraag en aanbod (Van Dale) Optimaal evenwicht in prijs en kwaliteit Voorwaarden (Heertje): Meerdere vragers, meerdere aanbieders Transparantie Koopkracht

8 Kan vraagsturing zonder marktwerking?
Nee: zonder marktwerking ontstaat geen pluriform aanbod en valt er niets te kiezen voor de vrager. Ja: aanbieders willen goede diensten en kwaliteit leveren en stemmen daarom hun aanbod af op de vraag. Volledige marktwerking leidt tot uitsluiting van groepen vragers.

9 Argumentaties voor vraagsturing
Economische argumentatie Concurrentie tussen aanbieders geeft dynamiek en innovatie. Klant beloont goede dienstverlening Ideologische argumentatie Recht op autonomie en zelfbeschikking. Met eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze is slaagkans groter Institutionele argumentatie Terugdringen bureaucratie en de rol van professionals

10 Voorwaarden voor vraagsturing
Divers aanbod Transparantie Sterke klanten Marktregulering

11 Divers aanbod Meerdere aanbieders Meerdere producten, diensten
Gevolg: keuzevrijheid

12 Transparantie van vraag en aanbod
Inzicht in de vraag Marktonderzoek. Ken uw klant! Inzicht in het aanbod Inhoud Wie, wat, waar Prijs Kwaliteit Beschikbaarheid

13 Sterke klanten Klanten (Wie is de klant?) Onafhankelijkheid
Vraag (vraagverheldering) Rechtspositie

14 Marktregulering Bevorderen transparantie Steunstructuren Wetgeving
Klantgerichte prestatiecriteria Instrumenten tegen cherry-picking

15 Vraagsturing in praktijk
Gezondheidszorg Persoonsgebonden budget: tevreden klanten, maar te weinig aanbod, gebrek aan transparantie, veel bureaucratie en weinig steun. Sociale zekerheid Persoonsgebonden reïntegratiebudget: succesvol experiment, maar angst om los te laten. Confrontatie tussen ideologie, economie en instituties

16 Vraagsturing in praktijk
Onderwijs Markt werkt, maar leidt tot ongewenste effecten: Zwarte scholen Trek uit de stad

17 Vraagsturing vraagt: Van de klant een pro-actieve houding: weten wat je wilt. Van de aanbieder flexibiliteit, innovativiteit, vraaggerichtheid. Van de overheid marktregulering en klantenondersteuning.

18 Meer informatie Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg
Innovatie Centrum Vraagsturing (ICV) Abonneer u op de gratis ICV Vraag(k)rant!


Download ppt "Vraagsturing en marktwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google