De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraagsturing en marktwerking Hans Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraagsturing en marktwerking Hans Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Vraagsturing en marktwerking Hans Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg

2 Vraagsturing Gezondheidszorg Sociale zekerheid Onderwijs Openbaar vervoer Energiemarkt Bedrijfsleven Wie stuurt wie? Wie is de klant? www.blaauwbroek.com

3 Inhoud: De begrippen vraagsturing en marktwerking Argumenten voor vraagsturing Voorwaarden Vraagsturing in praktijk De rol van de klant, de aanbieder en de gemeente

4 Begrip Vraagsturing De klant beschikt over middelen om te krijgen wat hij nodig heeft om zijn doel te realiseren. De klant voert de regie. Aanbodsturing: de aanbieder stelt de voorwaarden waaronder een dienst of product wordt verleend. Voorbeeld: thuiszorg

5 Verschil vraag- en aanbodsturing Hoe zorg ik dat ik mijn leven leid zoals ik het wil? Hulpverlener, dienstverlener past zich aan. Geïntegreerde dienstverlening Succes: leveren de diensten de nodige bijdrage aan mijn leven? Waar hoort deze gebruiker thuis in het systeem? Gebruiker past zich aan. Gefragmenteerde dienstverlening. Succes: is de dienstverlener tevreden?

6 Vraagsturing vereist: Wederkerigheid Gelijkwaardigheid Wederzijds respect Samen werken aan goede dienstverlening www.Blaauwbroek.com

7 Begrip Marktwerking Onbelemmerde confrontatie van vraag en aanbod (Van Dale) Optimaal evenwicht in prijs en kwaliteit Voorwaarden (Heertje): –Meerdere vragers, meerdere aanbieders –Transparantie –Koopkracht

8 Kan vraagsturing zonder marktwerking? Nee: zonder marktwerking ontstaat geen pluriform aanbod en valt er niets te kiezen voor de vrager. Ja: aanbieders willen goede diensten en kwaliteit leveren en stemmen daarom hun aanbod af op de vraag. Volledige marktwerking leidt tot uitsluiting van groepen vragers.

9 Argumentaties voor vraagsturing Economische argumentatie –Concurrentie tussen aanbieders geeft dynamiek en innovatie. Klant beloont goede dienstverlening Ideologische argumentatie –Recht op autonomie en zelfbeschikking. Met eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze is slaagkans groter Institutionele argumentatie –Terugdringen bureaucratie en de rol van professionals

10 Voorwaarden voor vraagsturing Divers aanbod Transparantie Sterke klanten Marktregulering www.blaauwbroek.com

11 Divers aanbod Meerdere aanbieders Meerdere producten, diensten Gevolg: keuzevrijheid www.blaauwbroek.com

12 Transparantie van vraag en aanbod Inzicht in de vraag –Marktonderzoek. Ken uw klant! Inzicht in het aanbod –Inhoud –Wie, wat, waar –Prijs –Kwaliteit –Beschikbaarheid

13 Sterke klanten Klanten (Wie is de klant?) –Onafhankelijkheid –Vraag (vraagverheldering) –Rechtspositie www.blaauwbroek.com

14 Marktregulering Bevorderen transparantie Steunstructuren Wetgeving Klantgerichte prestatiecriteria Instrumenten tegen cherry-picking

15 Vraagsturing in praktijk Gezondheidszorg –Persoonsgebonden budget: tevreden klanten, maar te weinig aanbod, gebrek aan transparantie, veel bureaucratie en weinig steun. Sociale zekerheid –Persoonsgebonden reïntegratiebudget: succesvol experiment, maar angst om los te laten. Confrontatie tussen ideologie, economie en instituties

16 Vraagsturing in praktijk Onderwijs –Markt werkt, maar leidt tot ongewenste effecten: Zwarte scholen Trek uit de stad www.blaauwbroek.com

17 Vraagsturing vraagt: Van de klant een pro-actieve houding: weten wat je wilt. Van de aanbieder flexibiliteit, innovativiteit, vraaggerichtheid. Van de overheid marktregulering en klantenondersteuning.

18 Meer informatie Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg –www.blaauwbroek.com –info@blaauwbroek.com –0294 491400 Innovatie Centrum Vraagsturing (ICV) –www.icv.nl –info@icv.nl Abonneer u op de gratis ICV Vraag(k)rant!


Download ppt "Vraagsturing en marktwerking Hans Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google