De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gezondste gemeente Bouwstenen: samen op weg

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gezondste gemeente Bouwstenen: samen op weg"— Transcript van de presentatie:

1 De gezondste gemeente Bouwstenen: samen op weg

2 Agenda 19.30-19.40 voorstellen “korte kennismaking”
presentatie Wijchen: gezondste gemeente van Nederland in 2018 “de start” elkaar leren kennen in kleine groepjes “onderzoek elkaars drijfveren’’ Elevator pitch: Vertel elkaars verhaal! Hoe nu verder? De eerste stap is gemaakt, wat is ons wenkend perspectief? Bijeenkomst “pijler bewegen”

3 Bijeenkomst “pijler bewegen” 27-5-2013
Presentatie: inspiratie doel gezondheidszorg transities discussie en vervolg Bijeenkomst “pijler bewegen”

4 Inspiratie! woorden die mogelijk maken
Bewondering, waardering, aandacht, schoonheid, gelukzaligheid, broederschap, kalmte, mededogen, begrip, samenwerking, moed, creativiteit, durf, vastbeslotenheid, onbevangenheid, beslistheid, onderscheidingsvermogen, discipline, geduld, energie, enthousiasme, eeuwigheid, geloof, vrijheid, vriendschap, edelmoedigheid, goedheid, goede wil, dankbaarheid, harmonie, humor, oneindigheid, initiatief, integratie, vreugde, vrijheid, licht, liefde, orde, geduld, vrede, volharding, positief zijn, kracht, stiptheid, rust, werkelijkheid, hernieuwing, vastberadenheid, sereniteit, dienstbaarheid, stilte, eenvoud, synthese, vasthoudendheid, waarheid, verstaan, vitaliteit, heelheid, wil, wijsheid, verwondering. Bijeenkomst “pijler bewegen”

5 Bijeenkomst “pijler bewegen” 27-5-2013
Gewaagd doel Bijeenkomst “pijler bewegen”

6 Bijeenkomst “pijler bewegen” 27-5-2013

7 Kijk – Denk – Creëer

8 Bijeenkomst “pijler bewegen” 27-5-2013
Hoger doel: Gezondheid voor iedere Wijchenaar Gewaagd doel: De gezondste gemeente in 2018 Kernwaarden: Waar staan wij voor? Kernkwaliteiten: Waar zijn we goed in? Een hoger doel is een doel waar je altijd naar uitreikt en dat niet haalbaar is Bijeenkomst “pijler bewegen”

9 Gezondheid 3.0 ziekte & zorg -> gezondheid & gedrag -> mens & maatschappij
Zorglandschap Werklandschap Leerlandschap Aanstuurlandschap Gezondheid 3.0: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag; nadruk op eigen verantwoordelijkheid (passend bij wat iemand aan kan) en evolutionair van aard (dus altijd in ontwikkeling, hoe klein ook) Bijeenkomst “pijler bewegen”

10 Bijeenkomst “pijler bewegen” 27-5-2013
Uitgangspunten Zorglandschap: Waar nemen we de verantwoordelijkheid voor!? Werklandschap Hoe werken wij, overtuigingen en gedrag Leerlandschap Wat is onze persoonlijk en gezamenlijk leerproces? Aanstuurlandschap Hoe leren en ontwikkelen we samen? Belang van een gezamenlijke koers, waarin ieders eigenheid en identiteit volop tot bloei kan komen, steeds ten dienste van het grote geheel, het uiteindelijke doel. Bijeenkomst “pijler bewegen”

11 Zorglandschap Vanuit visie - care Preventief - blue zones - leefstijl
Curatief - cure - care Preventief - blue zones - leefstijl Vanuit visie Bijeenkomst “pijler bewegen”

12 aansluiten De nadruk op het uniek zijn van iedere Wijchenaar en het belang van aansluiten!!! Bijeenkomst “pijler bewegen”

13 Werklandschap Samen onderweg
Inspiratie in actie Integraal denken Voortdurende ontwikkeling I.M.: belang van relatie met de cliënt; cliënt centraal; evidence based en de beschikking over alle therapeutische opties, regulier en complementair Samen onderweg Bijeenkomst “pijler bewegen”

14 Super-generalist Specialisatie Voortdurende ontwikkeling Rolmodel
Leerlandschap Specialisatie Voortdurende ontwikkeling Rolmodel Communicatie voorbij ego Terwijl we aandacht voor alles hebben, zorgen we dat we specialist zijn op ons gebied Super-generalist Bijeenkomst “pijler bewegen”

15 Aanstuurlandschap Evolutionair
Gezamenlijke visie/gedeeld perspectief Inspiratie leven Samen Vrije ruimte om te leren Voortdurende uitdaging Evolutionair Bijeenkomst “pijler bewegen”

16 Samen naar 2018!! De kern van evolutionair bewustzijn is het besef dat we deelgenoot zijn van een proces en dat we onderweg zijn. Dit proces heeft een richting en is toenemend complex en zelfbewust Bijeenkomst “pijler bewegen”

17 De gezondste gemeente samen onderweg vanuit verbinding, een gezamenlijke visie, en een zeer gewaagd doel!!

18 Transitie kenmerken (1)
Multi level: persoonlijk/ eigen praktijk/ organisatie/ de wijk/gemeente Multi actor: gemeente, GGD , Meer welzijn Wijchen; CWZ; specialisten, burgers, professionals eerste lijn Multi domein: lifestyle, diagnostiek, kwaliteit van leven; wonen en zorg; Bijeenkomst “pijler bewegen”

19 Conceptueel model gezonde leefstijl
Transitie ontwerp (2) Stap 2: co-creatie en concrete projecten Stap 3: organiseren van netwerken Conceptueel model gezonde leefstijl Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag Integrative medicine Blue zones(Dan Buettner) positieve psychologie (Martin Seligman ) Evolutionaire zorg Stap 1: Wenkende perspectieven 2018 voeding; bewegen; reflectie ;verbinding; leven met passie Stap 4: Effecten en impact Bijeenkomst “pijler bewegen”

20 transitie netwerken (3)
Bijeenkomst “pijler bewegen”

21 Nelson Mandela Bijeenkomst “pijler bewegen”

22 Zinvol leven Bijeenkomst “pijler bewegen”

23 Samen werken vanuit verbinding: discussie en vervolg
Bijeenkomst “pijler bewegen”


Download ppt "De gezondste gemeente Bouwstenen: samen op weg"

Verwante presentaties


Ads door Google