De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethisch gedrag: veelzijdig en van iedereen dr. Karianne Kalshoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethisch gedrag: veelzijdig en van iedereen dr. Karianne Kalshoven."— Transcript van de presentatie:

1 Ethisch gedrag: veelzijdig en van iedereen dr. Karianne Kalshoven

2 Hier kun je onderschrift invullen Plenaire sessie wat ethisch gedrag is, wat het ethisch gedrag van mensen stuurt en stimuleert en wat het effect van toeschouwers is op het al dan niet ethisch handelen. de deelnemers uit om hun persoonlijke waarden te ontdekken die een grote rol spelen bij ethische beslissingen.

3 Quote Bernard Welten: Integriteit gaat over moed en moet

4 Dilemma’s: samen sta je sterker en maak je een betere keuze! Goed Kwaliteit van afwegen van argumenten Fout Goed je aan de regels houden

5 Parool 1 maart 2014 Moreel dilemma

6 Is het gedrag van Robin Hood ethisch?

7 Praktijk casus ๏ Een leidinggevende is verantwoordelijk voor afdeling B in een financiële organisatie. Een van zijn medewerksters is recentelijk ontslagen, omdat zij geld, dat niet van haar was, naar haar eigen bankrekening heeft overgemaakt. Deze medewerkster heeft ingevallen bij afdeling A, omdat er veel mensen ziek waren op die afdeling en zij daar eerder heeft gewerkt. Afdeling B, waar zij nu werkt, controleert afdeling A. De leidinggevende geeft aan niet te weten dat zijn medewerker heeft ingevallen op afdeling A. De leidinggevende geeft aan dat hij haar meteen ontslagen heeft en daarmee juist heeft gehandeld.

8 dilemma’s benaderen vanuit: actie/handeling Principes principiële ethiek Uitkomsten gevolgen ethiek

9 Dus: ethiek in dilemma’s ๏ goed versus fout gedrag ๏ Al dan niet schade van welzijn van anderen ๏ termen als: mogen, moeten, behoren, verplicht zijn ๏ Het ethiek element gaat over of bepaalde gedrag van een persoon wel of niet geoorloofd, wel of niet fatsoenlijk, wel of niet verplicht is

10 ACIL model

11 ethisch gedrag Persoons- kenmerken Organisatie Leiderschap Werkinhoud Wat stuurt en stimuleert het ethisch gedrag

12 Ethisch Gedrag

13 Persoonlijke Waarden Rust Gelijkheid Ontspanning Eerlijkheid Respect Vertrouwen Vriendschap Authenticiteit Zelfstandigheid Effectiviteit Spontaniteit Zekerheid Competitie Democratie Dienstbaarheid Onafhankelijkheid Stabiliteit Geluk Hulpvaardigheid Oprechtheid Rechtvaardigheid Plezier Vrijheid Trouw Discipline Diversiteit Ondernemerschap Rationaliteit Humor Verantwoordelijkhei d Openheid Integriteit Tolerantie Waarheid Solidariteit Moed Passie Vriendelijkheid Succes Speelsheid Professionaliteit Efficiëntie Gezondheid Religie Betrouwbaarhei d Spiritualiteit Schoonheid Stilte Traditie Ontwikkeling Duurzaamheid Innerlijke vrede Samenwerking Discipline Kennis Vrede Empathie Uitdaging Eenvoud Wijsheid Familie Loyaliteit Eenvoud Bezit

14 Treviño et al. 2000 Leiderschap ๏ ethisch persoon - gaat over de eigen persoon, karakter en waarden kennen om leiderschap in te zetten ๏ ethisch manager - gaat over voorbeeldgedrag, communicatie en belonen van anderen

15 Ethiek: binnen en tussen de ijsschotsen

16 Welk niveau gebruikt u op uw werk? Hoe dieper het niveau in de ijsberg zit:  des te minder is dit zichtbaar in gedrag  des te moeilijker is dit te veranderen is Voor een effectieve gedragsinterventie is een ‘fit’ nodig tussen alle niveaus  effectief en respectvol omgaan met jezelf (onder water) en in interactie met anderen (boven water)  consistent beeld van jezelf

17 Communicatie is ‘key’ om boven en onder water zichtbaar te maken. Er wordt weinig gecommuniceerd over kernwaarden en dilemma’s. Stimuleren door elkaar te bevragen of er over te praten Morele zwijgzaamheid door:  1.bedreiging van de harmonie: iemand aanspreken op gedrag is confronterend;  2.bedreiging van de effectiviteit: morele communicatie onderbreekt het dagelijkse werk; het is ‘gedoe’;  3.bedreiging van het imago: de vuile was niet buiten willen hangen. Bird, & Waters, 1989; Wierdsma, 2013

18 Wat kunt u doen? Waarden:  dilemma’s ontstaan door organisatie en persoonlijke waarden die conflicteren  waar sta jezelf voor: bewustwording persoonlijke en organisatiewaarden  waarden kunnen verschillen of verschillende betekenis hebben Communicatie:  elkaar aanspreken vanuit de gemeenschappelijke organisatiewaarden  zoeken naar en niet oordelen over  organiseren dat mensen kritische noten delen  open vragen stellen

19 Heb ik het goede bereikt vandaag? Karianne Kalshoven karianne@acil.nl 0031 6 41246743 www.acil.nl karianne@acil.nl www.acil.nl


Download ppt "Ethisch gedrag: veelzijdig en van iedereen dr. Karianne Kalshoven."

Verwante presentaties


Ads door Google