De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taskforce Strategische Personeelsplanning. Onderhandelaarsakkoord CAO-NU12-12-12 Intensivering Systematisch Personeelsbeleid: Dit brengt kwaliteiten en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taskforce Strategische Personeelsplanning. Onderhandelaarsakkoord CAO-NU12-12-12 Intensivering Systematisch Personeelsbeleid: Dit brengt kwaliteiten en."— Transcript van de presentatie:

1 Taskforce Strategische Personeelsplanning

2 Onderhandelaarsakkoord CAO-NU12-12-12 Intensivering Systematisch Personeelsbeleid: Dit brengt kwaliteiten en groeimogelijkheden van medewerkersbestand in kaart. Het totaal personeelsbeeld wordt gelegd naast verwachte ontwikkelingen en doelstellingen (in meerjaren- instellingsplan) van de universiteiten. Daarbij brengt de organisatie ook de toekomstige personeelsbehoefte qua formatie en kwaliteit in kaart. Daarna wordt bepaald welke acties nodig zijn om behoefte en aanbod op elkaar af te stemmen.

3 Strategische Personeelsplanning: Paradox  Hoge prioriteit bij HR managers en beleidsadviseurs  Maar komt lastig van de grond. Waarom?  Ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn moeilijk te voorspellen. Begin 2009 rekende het CPB op 675.000 tot 730.000 werklozen in 2010, 10% van de werkende bevolking. Eind 2010 blijkt rond de 5% te zijn (IG Group).  Relevante cijfers  HR skills  ……..

4 Strategische Personeelsplanning “Het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel waardoor de personen met de juiste kwaliteiten, kennis en vaardigheden op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen.”

5 Stappen in SPP  Het inventariseren van het huidige personeelsbestand  Het inventariseren van het gewenste, toekomstige personeelsbestand  Een GAP-analyse  Definiëren van relevante HR vervolgacties

6 Onderzoeksvragen  Hoe bereiden universiteiten zich strategisch voor op externe ontwikkelingen?  Hoe vertalen zij dat in concrete HR beleidsacties?  Met welke andere HR beleidsdomeinen hangt Strategische personeelsplanning samen?  Welke obstakels zien universiteiten ten aanzien van Strategische Personeelsplanning?  Welke best practices zijn te onderscheiden bij de verschillende universiteiten?  Welke contingentiefactoren bepalen succes van de invoering van strategische personeelsplanning in universiteiten?

7 Werkwijze en Opbrengst  Interviews en documentanalyse  Betrokkenheid van zoveel mogelijk universiteiten  Rapportage over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van SPP in Nederlandse Universiteiten  Plan van aanpak hoe SPP succesvol geïmplementeerd kan worden binnen Nederlandse Universiteiten

8 Deelnemers Taskforce SPP  Charissa Freese, HR Studies, Tilburg University  Gerard Evers van Euro HRM  Peter van den Berg,Tilburg University  Twan Sens,TUe  Pauline Arends, Maastricht University  Masterstudenten HR Studies van Tilburg University  Contact: c.freese@uvt.nl


Download ppt "Taskforce Strategische Personeelsplanning. Onderhandelaarsakkoord CAO-NU12-12-12 Intensivering Systematisch Personeelsbeleid: Dit brengt kwaliteiten en."

Verwante presentaties


Ads door Google