De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal."— Transcript van de presentatie:

1 In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal.
HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten ©

2 Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement, talent (resource) management, capaciteitsmanagement en successieplanning Een consistent in-, door- en uitstroombeleid Afgestemde HR instrumenten Sturen op resultaten, in lijn met het nieuwe werken Stappen: Vorming van de organisatie In kaart brengen medewerkerspotentieel Vertaling van HR in de afstemming Invloed van verandering op de personeelsplanning Invloed van de medewerkers op de organisatie Consistente HR instrumenten Een afgestemde HR organisatie Doel voor de organisatie: Optimaal gerealiseerde organisatiedoelstellingen Doel voor HR: Optimaal ingezet Human Capital 3 april 2017 HR in control 2 Dominica Diensten © 2

3 1. Weet hoe de organisatie wordt gevormd
Ad **) Structuur 1. Processtructuur: Groepering naar proces = Inzicht in formatie (arbeidscapaciteit) 2. Functiestructuur: Groepering naar soort en niveau Inzicht in functie-eisen (opleiding, ervaring, competenties) SWOT Missie Waarom we bestaan Visie Wat we willen zijn Kernwaarden Waar we in geloven Strategie Wat we moeten doen, aanpak KSF's en Doelstellingen. Scenario's, maatregelen Cultuur Structuur** Middelen Mensen Resultaten* Ketens Omgeving Klanten Leveranciers Bedrijfskolom Maatschappij Externe factoren kansen en bedreigingen Interne factoren sterktes en zwaktes Ad *) Resultaten Het behalen van ondernemingsdoelstellingen als winst, omzet, naamsbekendheid, aandeelhouderswaarde, duurzaamheid, innovatie, maatschappelijk verantwoordelijkheid, etc. 3 april 2017 HR in control 3 Dominica Diensten © 3

4 2. Breng medewerkerpotentieel in kaart
Het binden en boeien van medewerkers Door concreet gestelde gezamenlijke en persoonlijke doelen Door goed management en leiderschap Door marktconforme beloning en arbeidsvoorwaarden Door uitdaging en zinvolle invullingen in passende Functies Competenties Talenten Door cultuur en kernwaarden in de organisatie Door heldere communicatie Door transparantie over bijdragen en resultaten Door juist belegd rollen, taken, verantwoordelijkheden en vrijheden Door directe feedback Wat zijn de mogelijkheden, wat is de potentie? Door assessment Door talentmanagement, talent development Door gerichte werving door arbeidsmarktcommunicatie Door opleiding Door training Door begeleiding Door coaching Door POP, beoordeling Door performance management 3 april 2017 HR in control 4 Dominica Diensten © 4

5 3. Stem organisatiebehoefte en medewerkers-potentieel af
De vertaling door Human Resources De medewerkerspotentieel De organisatiebenodigdheden Benodigd menselijk kapitaal in kaart brengen. Vertaling van de structuur in: 1. Kwaliteit (functies) 2. Kwantiteit (arbeidscapaciteit) Wensen, behoefte, mogelijkheden en potentie van alle medewerkers in kaart brengen. Dit is de som van alle inspanningen op gebied van in-, door- en uitstroom. De vertaling van organisatie-benodigdheden naar medewerkers-potentieel en vice versa 3 april 2017 HR in control 5 Dominica Diensten © 5

6 4. Pas personeelsplanning aan aan veranderende organisatie
2. Afstemming bij verandering door interne factoren in: Missie Visie Strategie Targetstelling Bonusstructuur etc. b. Afstemming bij doorstroom (opleiding), beoordeling, performancemanagement, MTO, competentiemanagement a. Afstemming instroom (opleiding, begeleiding, coaching), assessment, talentmanagement c. Afstemming bij uitstroom (vacatures), evaluatie, MTO, successieplanning 3. Afstemming in personeelsplanning, capaciteitsmanagement 1. Afstemming bij veranderingen door externe factoren. 3 april 2017 HR in control 6 Dominica Diensten © 6

7 Dominica Diensten © 7 Externe veranderingen
Aanpassing door organisatie Veranderende organisatie Vereiste afstemming organisatie & Human Resources Aangepast Human Capital in Kwaliteit & kwantiteit 3 april 2017 HR in control 7 Dominica Diensten © 7

8 5. Beïnvloed resultaten met een afgestemd personeelsbestand
“de mens maakt de organisatie” = Resultaten van de organisatie: Realisatie van ondernemingsdoelstellingen Een kwalitatief en kwantitatief afgestemd personeelsbestand Som van alle beoordelingen en inspanningen bij in-, door- en uitstroom 3 april 2017 HR in control 8 Dominica Diensten © 8

9 Dominica Diensten © 9 3 april 2017 HR in control 9
Optimaal ingezet Human Capital Invloed op het behalen van resultaten Optimaal gerealiseerde ondernemingsdoelstellingen Invloed op externe factoren Positionering in de markt, bij concurrenten, klanten, stakeholders etc. 3 april 2017 HR in control 9 Dominica Diensten © 9

10 6. Vertaal strategie naar consistente HR beleid en instrumenten
Personeelsinstrumenten Organisatie-instrumenten Organisatieadviseur Formatie Structureren & waarderen Personeelsysteem, functiehuis, salarishuis, avw beoordeling & beloning Functieprofiel Functiecriteria: opleiding, werkervaring Cultuurwaarden competenties Inschaling & structurering (functie-, salarishuis, avw) Organisatiebehoeften en mogelijkheden Recruiter Personeelsplanning Werven & selecteren Databank, vacaturebank Aanstelling Wervingsprofiel Selectiecriteria: organisatie-/kernwaarden Persoonlijkheidskenmerken Bezetting (vacature) Talenten, behoeften en mogelijkheden Instroom Inrichting Doorstroom Personeelsadviseur Successieplanning Talentdevelopment: binden, boeien, behoud Doorgroei Capaciteitsplanning Strategie & ontwikkeling Beoordeling & beloning Ontwikkeling Specialist Planning Taak Systeem HR cyclus profiel Criteria Kennis Waarden kenmerken Inzicht/ overzicht In kaart brengen Proces Instrument Uitstroom Successieplanning, opvolgingsplanning Evaluatie 3 april 2017 HR in control 10 Dominica Diensten © 10

11 7. Maak de afgestemde HR organisatie inzichtelijk
Human Resources De organisatie Strategische planning Human Capital in kwaliteit en kwantiteit: In personeelsplanning: in- door- uitstroom Door veranderingen in: Organisatieomstandigheden (capaciteit, functies, markt, economie) Functioneren (wensen, behoefte, talenten, mogelijkheden, capaciteiten) Strategische Personeelsplanning Afstemming met interne factoren: Missie, visie en strategie: Benodigd menselijk kapitaal in kwaliteit en kwantiteit Hoe in te spelen op relevante wetgeving (arbo, poortwachter, flexwet etc.) of subsidies, bijvoorbeeld in het kader van MVO Een voorbeeld: Wat vraagt de wet? Afstemming met externe factoren: Wat vraagt de markt? Direct resultaat: Optimaal ingezet Human Capital (doordat organisatieprocessen en organisatiestructuren goed functioneren) Een voorbeeld: Hoe af te stemmen op de recessie? Wat is de impact op de budgetten voor bijvoorbeeld opleidingen? Hoe is de flexibiliteit van het human capital optimaal? Optimaal gerealiseerde doelstellingen Indirect resultaat: Medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim, verloop Business compliance: stabiliteit, continuïteit, imago 3 april 2017 HR in control 11 Dominica Diensten © 11

12 Conclusie HR is in control is mogelijk HR is control is nodig
HR is uitvoerbaar en invoerbaar in slechts 7 stappen als: De organisatie duidelijk maakt wat zij nodig heeft HR weet wat zij in huis heeft HR de mogelijkheden en behoefte op elkaar afstemt En de personeelsplanning optimaliseert En hiermee de bedrijfsresultaten optimalieert En een integraal consistent personeelsbeleid uitvoert Laat zien dat zij in control is 3 april 2017 HR in control 12 Dominica Diensten © 12


Download ppt "In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal."

Verwante presentaties


Ads door Google