De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. HR in control Dominica Diensten ©

Verwante presentaties


Presentatie over: "In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. HR in control Dominica Diensten ©"— Transcript van de presentatie:

1 In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. HR in control Dominica Diensten ©

2 30 juni 2014 2 HR in control In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: •Opleidingsbehoefte •Performancemanagement, talent (resource) management, capaciteitsmanagement en successieplanning •Een consistent in-, door- en uitstroombeleid •Afgestemde HR instrumenten •Sturen op resultaten, in lijn met het nieuwe werken Stappen: 1.Vorming van de organisatie 2.In kaart brengen medewerkerspotentieel 3.Vertaling van HR in de afstemming 4.Invloed van verandering op de personeelsplanning 5.Invloed van de medewerkers op de organisatie 6.Consistente HR instrumenten 7.Een afgestemde HR organisatie Doel voor de organisatie: Optimaal gerealiseerde organisatiedoelstellingen Doel voor HR: Optimaal ingezet Human Capital In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: •Opleidingsbehoefte •Performancemanagement, talent (resource) management, capaciteitsmanagement en successieplanning •Een consistent in-, door- en uitstroombeleid •Afgestemde HR instrumenten •Sturen op resultaten, in lijn met het nieuwe werken Stappen: 1.Vorming van de organisatie 2.In kaart brengen medewerkerspotentieel 3.Vertaling van HR in de afstemming 4.Invloed van verandering op de personeelsplanning 5.Invloed van de medewerkers op de organisatie 6.Consistente HR instrumenten 7.Een afgestemde HR organisatie Doel voor de organisatie: Optimaal gerealiseerde organisatiedoelstellingen Doel voor HR: Optimaal ingezet Human Capital Doel en stappen Dominica Diensten ©

3 30 juni 2014 3 HR in control 1. Weet hoe de organisatie wordt gevormd Dominica Diensten © Ad **) Structuur 1. Processtructuur: Groepering naar proces = Inzicht in formatie (arbeidscapaciteit) 2. Functiestructuur: Groepering naar soort en niveau = Inzicht in functie-eisen (opleiding, ervaring, competenties) Ad **) Structuur 1. Processtructuur: Groepering naar proces = Inzicht in formatie (arbeidscapaciteit) 2. Functiestructuur: Groepering naar soort en niveau = Inzicht in functie-eisen (opleiding, ervaring, competenties) SWOT Missie Waarom we bestaan Visie Wat we willen zijn Kernwaarden Waar we in geloven Strategie Wat we moeten doen, aanpak KSF's en Doelstellingen. Scenario's, maatregelen CultuurStructuur**MiddelenMensenResultaten*Ketens OmgevingKlantenLeveranciersBedrijfskolomMaatschappij Externe factoren kansen en bedreigingen Interne factoren sterktes en zwaktes Ad *) Resultaten = Het behalen van ondernemingsdoelstellingen als winst, omzet, naamsbekendheid, aandeelhouderswaarde, duurzaamheid, innovatie, maatschappelijk verantwoordelijkheid, etc. Ad *) Resultaten = Het behalen van ondernemingsdoelstellingen als winst, omzet, naamsbekendheid, aandeelhouderswaarde, duurzaamheid, innovatie, maatschappelijk verantwoordelijkheid, etc.

4 30 juni 2014 4 HR in control 1.Het binden en boeien van medewerkers •Door concreet gestelde gezamenlijke en persoonlijke doelen •Door goed management en leiderschap •Door marktconforme beloning en arbeidsvoorwaarden •Door uitdaging en zinvolle invullingen in passende •Functies •Competenties •Talenten •Door cultuur en kernwaarden in de organisatie •Door heldere communicatie •Door transparantie over bijdragen en resultaten •Door juist belegd rollen, taken, verantwoordelijkheden en vrijheden •Door directe feedback 2.Wat zijn de mogelijkheden, wat is de potentie? •Door assessment •Door talentmanagement, talent development •Door gerichte werving door arbeidsmarktcommunicatie •Door opleiding •Door training •Door begeleiding •Door coaching •Door POP, beoordeling •Door performance management 1.Het binden en boeien van medewerkers •Door concreet gestelde gezamenlijke en persoonlijke doelen •Door goed management en leiderschap •Door marktconforme beloning en arbeidsvoorwaarden •Door uitdaging en zinvolle invullingen in passende •Functies •Competenties •Talenten •Door cultuur en kernwaarden in de organisatie •Door heldere communicatie •Door transparantie over bijdragen en resultaten •Door juist belegd rollen, taken, verantwoordelijkheden en vrijheden •Door directe feedback 2.Wat zijn de mogelijkheden, wat is de potentie? •Door assessment •Door talentmanagement, talent development •Door gerichte werving door arbeidsmarktcommunicatie •Door opleiding •Door training •Door begeleiding •Door coaching •Door POP, beoordeling •Door performance management 2. Breng medewerkerpotentieel in kaart Dominica Diensten ©

5 30 juni 2014 HR in control 3. Stem organisatiebehoefte en medewerkers- potentieel af Dominica Diensten © De vertaling door Human Resources De medewerkerspotentieel De organisatiebenodigdheden Benodigd menselijk kapitaal in kaart brengen. Vertaling van de structuur in: 1. Kwaliteit (functies) 2. Kwantiteit (arbeidscapaciteit) Benodigd menselijk kapitaal in kaart brengen. Vertaling van de structuur in: 1. Kwaliteit (functies) 2. Kwantiteit (arbeidscapaciteit) Wensen, behoefte, mogelijkheden en potentie van alle medewerkers in kaart brengen. Dit is de som van alle inspanningen op gebied van in-, door- en uitstroom. Wensen, behoefte, mogelijkheden en potentie van alle medewerkers in kaart brengen. Dit is de som van alle inspanningen op gebied van in-, door- en uitstroom. De vertaling van organisatie- benodigdheden naar medewerkers- potentieel en vice versa 5

6 30 juni 2014 6 HR in control 4. Pas personeelsplanning aan aan veranderende organisatie Dominica Diensten © 2. Afstemming bij verandering door interne factoren in: • Missie • Visie • Strategie • Targetstelling • Bonusstructuur • etc. 2. Afstemming bij verandering door interne factoren in: • Missie • Visie • Strategie • Targetstelling • Bonusstructuur • etc. b. Afstemming bij doorstroom (opleiding), beoordeling, performancemanagement, MTO, competentiemanagement a. Afstemming instroom (opleiding, begeleiding, coaching), assessment, talentmanagement c. Afstemming bij uitstroom (vacatures), evaluatie, MTO, successieplanning 3. Afstemming in personeelsplanning, capaciteitsmanagement 1. Afstemming bij veranderingen door externe factoren.

7 30 juni 2014 7 HR in control Dominica Diensten © Externe veranderingen Aanpassing door organisatie Veranderende organisatie Vereiste afstemming organisatie & Human Resources Aangepast Human Capital in Kwaliteit & kwantiteit

8 30 juni 2014 8 HR in control 5. Beïnvloed resultaten met een afgestemd personeelsbestand Dominica Diensten © “de mens maakt de organisatie” = Resultaten van de organisatie: Realisatie van ondernemingsdoelstellingen “de mens maakt de organisatie” = Resultaten van de organisatie: Realisatie van ondernemingsdoelstellingen Een kwalitatief en kwantitatief afgestemd personeelsbestand = Som van alle beoordelingen en inspanningen bij in-, door- en uitstroom Een kwalitatief en kwantitatief afgestemd personeelsbestand = Som van alle beoordelingen en inspanningen bij in-, door- en uitstroom

9 30 juni 2014 9 HR in control Dominica Diensten © Optimaal ingezet Human Capital Invloed op het behalen van resultaten Optimaal gerealiseerde ondernemingsdoelstellingen Invloed op externe factoren Positionering in de markt, bij concurrenten, klanten, stakeholders etc.

10 30 juni 2014 10 HR in control 6. Vertaal strategie naar consistente HR beleid en instrumenten Dominica Diensten © Personeelsinstrumenten Organisatie-instrumenten 1.Organisatieadviseur 2.Formatie 3.Structureren & waarderen 4.Personeelsysteem, functiehuis, salarishuis, avw 5.beoordeling & beloning 6.Functieprofiel 7.Functiecriteria: 1.opleiding, werkervaring 2.Cultuurwaarden 3.competenties 8.Inschaling & structurering (functie-, salarishuis, avw) 9.Organisatiebehoeften en mogelijkheden 1.Organisatieadviseur 2.Formatie 3.Structureren & waarderen 4.Personeelsysteem, functiehuis, salarishuis, avw 5.beoordeling & beloning 6.Functieprofiel 7.Functiecriteria: 1.opleiding, werkervaring 2.Cultuurwaarden 3.competenties 8.Inschaling & structurering (functie-, salarishuis, avw) 9.Organisatiebehoeften en mogelijkheden 1.Recruiter 2.Personeelsplanning 3.Werven & selecteren 4.Databank, vacaturebank 5.Aanstelling 6.Wervingsprofiel 7.Selectiecriteria: 1.opleiding, werkervaring 2.organisatie-/kernwaarden 3.Persoonlijkheidskenmerken 8.Bezetting (vacature) 9.Talenten, behoeften en mogelijkheden 1.Recruiter 2.Personeelsplanning 3.Werven & selecteren 4.Databank, vacaturebank 5.Aanstelling 6.Wervingsprofiel 7.Selectiecriteria: 1.opleiding, werkervaring 2.organisatie-/kernwaarden 3.Persoonlijkheidskenmerken 8.Bezetting (vacature) 9.Talenten, behoeften en mogelijkheden Instroom Inrichting Doorstroom 1.Personeelsadviseur 2.Successieplanning 3.Talentdevelopment: binden, boeien, behoud 4.Doorgroei 5.Talenten, behoeften en mogelijkheden 1.Personeelsadviseur 2.Successieplanning 3.Talentdevelopment: binden, boeien, behoud 4.Doorgroei 5.Talenten, behoeften en mogelijkheden 1.Organisatieadviseur 2.Capaciteitsplanning 3.Strategie & ontwikkeling 4.Beoordeling & beloning 5.Organisatiebehoeften en mogelijkheden 1.Organisatieadviseur 2.Capaciteitsplanning 3.Strategie & ontwikkeling 4.Beoordeling & beloning 5.Organisatiebehoeften en mogelijkheden Ontwikkeling 1.Specialist 2.Planning 3.Taak 4.Systeem 5.HR cyclus 6.profiel 7.Criteria 1.Kennis 2.Waarden 3.kenmerken 8.Inzicht/ overzicht 9.In kaart brengen 1.Specialist 2.Planning 3.Taak 4.Systeem 5.HR cyclus 6.profiel 7.Criteria 1.Kennis 2.Waarden 3.kenmerken 8.Inzicht/ overzicht 9.In kaart brengen Proces Instrument Proces 1.Specialist 2.Planning 3.HR cyclus 4.In kaart brengen 1.Specialist 2.Planning 3.HR cyclus 4.In kaart brengen Uitstroom 1.Personeelsadviseur 2.Successieplanning, opvolgingsplanning 3.Uitstroom 4.Evaluatie 1.Personeelsadviseur 2.Successieplanning, opvolgingsplanning 3.Uitstroom 4.Evaluatie Proces 1.Specialist 2.Planning 3.Instrument 4.HR cyclus 5.In kaart brengen 1.Specialist 2.Planning 3.Instrument 4.HR cyclus 5.In kaart brengen Ontwikkeling 1.Organisatieadviseur 2.Capaciteitsplanning 3.Strategie & ontwikkeling 4.Organisatiebehoeften en mogelijkheden 1.Organisatieadviseur 2.Capaciteitsplanning 3.Strategie & ontwikkeling 4.Organisatiebehoeften en mogelijkheden

11 30 juni 2014 11 HR in control 7. Maak de afgestemde HR organisatie inzichtelijk Dominica Diensten © Human Resources De organisatie Strategische planning Human Capital in kwaliteit en kwantiteit: •In personeelsplanning: in- door- uitstroom •Door veranderingen in: •Organisatieomstandigheden (capaciteit, functies, markt, economie) •Functioneren (wensen, behoefte, talenten, mogelijkheden, capaciteiten) Human Capital in kwaliteit en kwantiteit: •In personeelsplanning: in- door- uitstroom •Door veranderingen in: •Organisatieomstandigheden (capaciteit, functies, markt, economie) •Functioneren (wensen, behoefte, talenten, mogelijkheden, capaciteiten) Strategische Personeelsplanning Afstemming met interne factoren: Missie, visie en strategie: Benodigd menselijk kapitaal in kwaliteit en kwantiteit Afstemming met interne factoren: Missie, visie en strategie: Benodigd menselijk kapitaal in kwaliteit en kwantiteit Hoe in te spelen op relevante wetgeving (arbo, poortwachter, flexwet etc.) of subsidies, bijvoorbeeld in het kader van MVO Een voorbeeld: Wat vraagt de wet? Afstemming met externe factoren: Wat vraagt de markt? Afstemming met externe factoren: Wat vraagt de markt? Direct resultaat: Optimaal ingezet Human Capital (doordat organisatieprocessen en organisatiestructuren goed functioneren) Direct resultaat: Optimaal ingezet Human Capital (doordat organisatieprocessen en organisatiestructuren goed functioneren) Een voorbeeld: Hoe af te stemmen op de recessie? Wat is de impact op de budgetten voor bijvoorbeeld opleidingen? Hoe is de flexibiliteit van het human capital optimaal? Direct resultaat: Optimaal gerealiseerde doelstellingen Direct resultaat: Optimaal gerealiseerde doelstellingen Indirect resultaat: Medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim, verloop Indirect resultaat: Medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim, verloop Indirect resultaat: Business compliance: stabiliteit, continuïteit, imago Indirect resultaat: Business compliance: stabiliteit, continuïteit, imago

12 30 juni 2014 12 HR in control Conclusie Dominica Diensten © HR is in control is mogelijk HR is control is nodig HR is uitvoerbaar en invoerbaar in slechts 7 stappen als: 1.De organisatie duidelijk maakt wat zij nodig heeft 2.HR weet wat zij in huis heeft 3.HR de mogelijkheden en behoefte op elkaar afstemt 4.En de personeelsplanning optimaliseert 5.En hiermee de bedrijfsresultaten optimalieert 6.En een integraal consistent personeelsbeleid uitvoert 7.Laat zien dat zij in control is HR is in control is mogelijk HR is control is nodig HR is uitvoerbaar en invoerbaar in slechts 7 stappen als: 1.De organisatie duidelijk maakt wat zij nodig heeft 2.HR weet wat zij in huis heeft 3.HR de mogelijkheden en behoefte op elkaar afstemt 4.En de personeelsplanning optimaliseert 5.En hiermee de bedrijfsresultaten optimalieert 6.En een integraal consistent personeelsbeleid uitvoert 7.Laat zien dat zij in control is


Download ppt "In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. HR in control Dominica Diensten ©"

Verwante presentaties


Ads door Google